Usługi przewozowe, zarówno takie które są realizowane lokalnie, jak i międzynarodowe, niosą ze sobą sporej wielkości pakiet zagrożeń, zarówno dla przewoźnika, spedytora, jak i nadawcy oraz odbiorcy towaru.

Powszechnym standardem ubezpieczeniowej ochrony są polisy OC przewoźnika oraz OC spedytora, które niestety należą do najbardziej dziurawych pośród polis OC funkcjonujących na rynku.

red budweiser trailer truck

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak często przewoźnicy i ich klienci są zmuszeni walczyć z ubezpieczycielami o należne odszkodowanie?

Nasza praktyka szkodowa oraz ta związana z negocjowaniem i zawieraniem ubezpieczeń OCP jasno pokazują, że najwięcej brzemiennych w skutkach błędów jest popełnianych zanim jeszcze jakikolwiek transport wyruszy w drogę…

Kluczowe jest prawidłowe zawarcie umowy ubezpieczenia, a więc takiej, która zabezpiecza istotne interesy ubezpieczeniowego oraz działa w sposób przewidywalny i ma jasno określony zakres świadczeń oraz pokrywanych kosztów. Czy ubezpieczenie to ma być szerokie czy nie, na jaką sumę i z jakim udziałem własnym, to jest już kwestia ustaleń i doboru wariantu pod możliwości finansowe klienta.

Nasze programy ubezpieczeniowe dla firm transportowych składają się przede wszystkich z następujących ubezpieczeń:


Czy warto współpracować z brokerem ubezpieczeniowym? Przeczytaj jakie są najcześciej pojawiające się watpliwości

Posiadasz już obsługę brokerską albo innego pośrednika ubezpieczeniowego? Sprawdź czy audyt może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.