Od dnia 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać większość zapisów z przyjętej w roku ubiegłym nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jedną z głównych zmian jakie zostały wprowadzone jest nowy system wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, wzorowany na regulacjach…