Wraz z początkiem nowego roku oraz wzrostem minimalnej płacy wzrastają opłaty karne za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów. W porównaniu z dotychczasowymi kwotami obowiązującymi od lipca 2023 wzrost wynosi 18%, a w porównaniu z początkiem ubiegłego roku 21%.…