Wraz z początkiem nowego roku oraz wzrostem minimalnej płacy wzrastają opłaty karne za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów. Tym razem wzrost jest niewielki i wynosi ok. 1,5% w porównaniu ze stawkami kar obowiązującymi od początku 2024 roku. Biorąc…