fbpx

Sprawdź Jakość Firmowych Ubezpieczeń dzięki 
Audytowi Brokerskiemu 

Wypełnij formularz i poznaj warunki audytu dla Twojej firmy

Najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego po otrzymaniu Twojego formularza przygotujemy szczegółową propozycję audytu. 

Nasz oferta będzie zawierać: cenę, warunki płatności, terminy oraz zakres audytu.


Korzyści dla Twojej firmy

Dzięki Audytowi poznasz:

Wyniki oceny ryzyka przygotowanej dla Twojej przedsiębiorstwa
Zalecenia, które poprawią bezpieczeństwo i atrakcyjność Twojej firmy na rynku ubezpieczeniowym (tj. więcej ofert na lepszych warunkach)
Szczegółowy i wielowariantowy projekt programu ubezpieczeniowego dopasowany do potrzeb Twojej firmy wraz z szacunkowym kosztem realizacji
Ocenę jakości i skuteczności polis firmowych oraz ich zbieżności z wynikami oceny ryzyka i rzeczywistymi potrzebami ubezpieczeniowymi
Wnioski i gotowe rozwiązania, które możesz wdrożyć, żeby poprawić firmowe polisy

Polecają nasz audyt brokerski

Czym jest audyt brokerski CERTUM

Na diagnozę składają się analiza i oceny ryzyka. Na podstawie zebranych informacji i dokumentów oraz wniosków z przeprowadzonych oględzin formułujemy listę zagrożeń, a następnie dokonujemy ich oceny pod kątem ich istotności i potencjalnego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Na tej podstawie wskazujemy ryzyka kluczowe, istotne i nieistotne. Raport zawiera szczegółowe omówienie ryzyk kluczowych wraz z czynnikami, które przesądzają o ich ocenie oraz szacunkowymi stratami, które mogą wiązać się z ich realizacją. 

Tak wykonany audyt jest podstawą do przygotowania dedykowanego programu ubezpieczeniowego. Nasz raport zawiera także zalecenia mające na celu minimalizację i/lub eliminację ryzyk. Realizacja tych zaleceń ma istotne znaczenie dla kształtu i ceny ubezpieczeń w przyszłości. 

Ostatnią częścią opracowania, które trafi w Twoje ręce, jest ocena aktualnego stanu ubezpieczeń. Dowiesz się czy posiadane polisy zabezpieczają firmę przed kluczowymi i istotnymi ryzykami oraz jakie wprowadzić zmiany i korekty, aby zwiększyć jakość firmowych ubezpieczeń.

Audyt Twojej firmy krok po kroku

Harmonogram

Krok 1

Wspólnie z klientem ustalamy terminy realizacji poszczególnych kroków, tak aby zapewnić możliwość kontaktu z odpowiednimi osobami w trakcie oględzin, a także umożliwić terminową realizację audytu. Ramy czasowe wynoszą zwykle od 2 do 6 tygodni.

choose your image

Lista dokumentów

Krok 2

Po wstępnym wywiadzie sporządzamy listę dokumentów, które powinny być w posiadaniu klienta. Nie wymagamy tworzenia jakikolwiek wykazów czy tabel na potrzeby audytu. Naszą zasadą jest bazowanie na dokumentach źródłowych co eliminuje błędy, zmniejsza obciążenie pracowników klienta i znacznie przyspiesza przeprowadzenie audytu.

choose your image

Oględziny obiektów

Krok 3

Podczas wizyty przeprowadzamy ocenę ryzyka w obiektach klienta, sporządzamy dokumentację zdjęciową oraz uzyskujemy dodatkowe informacje i wyjaśnienia od oddelegowanych pracowników klienta (zwykle specjalistów od bhp, ppoż, utrzymania ruchu). Oględziny trwają zwykle od 30 do 120 minut w zależności od wielkości zakładu i obejmują wszystkie lokalizacje o charakterze produkcyjnym i magazynowym.

choose your image

Dokumenty

Krok 4

Kwestionariusz oceny ryzyka jest wypełniany wspólnie przez audytującego brokera oraz klienta, co znacząco upraszcza i przyspiesza ten etap. Najczęściej wypełnienie kwestionariusza nie zajmuje więcej niż 45 minut. Przy tej okazji sporządzamy zwykle skany dokumentów, których klient nie posiada w wersji cyfrowej.

choose your image

Opracowanie raportu

Krok 5

Na podstawie zebranych dokumentów i informacji możemy opracować szczegółowy raport. 

Raport opracowujemy zwykle w terminie 1-2 tygodni.

choose your image

Prezentacja raportu

Krok 6

Raport z audytu przedstawiamy podczas spotkania (osobiste lub online), w czasie którego szczegółowo omawiamy wnioski, zalecenia i spostrzeżenia, odpowiadamy na pytania klienta. 

Spotkanie takie trwa zwykle od 90 do 180 minut.

Audyt i co dalej?

Po zapoznaniu się z raportem będziesz mógł swobodnie podjąć decyzję czy pozostać z dotychczasową obsługą brokerską lub agencyjną. Możesz samodzielnie lub z pomocą dotychczasowego agenta lub brokera wdrożyć zaproponowane zmiany, może też skorzystać z naszej pomocy i rozpocząć współpracę z CERTUM.

Po przeprowadzonym audycie możesz wybrać jedną ze ścieżek postępowania:

  • pozostajesz przy dotychczasowych rozwiązaniach ubezpieczeniowych
  • samodzielnie wdrażasz wnioski z audytu
  • korzystasz z pomocy dotychczasowego pośrednika
  • zlecasz nam obsługę brokerską i wdrożenie ustalonych wspólnie zmian

Jeżeli zlecisz nam obsługę po wykonanej diagnozie na próbę, wówczas zwracamy 50% ceny audytu.

Na jakie efekty możesz liczyć?

Bezpieczeństwo

Spokojnie możemy skupić się na realizacji celów biznesowych wiedząc, że nasz biznes jest zabezpieczony.

Arseniusz Wolińsi

Flame Emplyment Polska Sp. z o.o.

Poprawa efektywności

Certum to zaufana marka na rynku brokerskim, która znacząco poprawiła efektywność wydatkowania środków na ubezpieczenia naszej firmy, jednocześnie znacząco podnosząc jakość posiadanych przez nas polis.

Andrzej Zabłotny

MEBLIK Sp. z o.o.

Wsparcie w rozwoju

Nasz broker, zapewniając bezpieczne i konkurencyjne cenowo rozwiązania w zakresie ubezpieczeń, może skutecznie wspierać inne przedsiębiorstwa ich działalności

Jędrzej Wittchen

WITTCHEN S.A.

© 2022 CERTUM

Poznaj propozycję audytu brokerskiego

Wypełnij formularz i poznaj warunki audyt dla Twojej firmy

Close

Udostępnij

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: