Audyt brokerski na próbę to rozwiązanie najczęściej wybierane przez naszych nowych klientów, którzy posiadają obsługę brokerską. W tej wersji wykonanie audytu nie zobowiązuje klienta do zlecenia serwisu brokerskiego naszej firmie.

Po zapoznaniu się z raportem klient może swobodnie podjąć decyzję czy pozostać z dotychczasową obsługą i wdrożyć zmiany czy też skorzystać z naszej pomocy i rozpocząć współpracę z CERTUM.

Jeżeli klient zleci nam obsługę po wykonanej diagnozie na próbę, wówczas zwracamy 50% ceny audytu.

Zastanawiasz się jak wygląda przeprowadzenie audytu – sprawdź poniżej:

Ustalenie harmonogramu

Wspólnie z klientem ustalamy terminy realizacji poszczególnych kroków, tak aby zapewnić możliwość kontaktu z odpowiednimi osobami w trakcie oględzin, a także umożliwić terminową realizację audytu. Ramy czasowe wynoszą zwykle od 2 do 6 tygodni.

Przekazanie listy dokumentów

Po wstępnym wywiadzie sporządzamy listę dokumentów, które powinny być w posiadaniu klienta. Nie wymagamy tworzenia jakikolwiek wykazów czy tabel na potrzeby audytu. Naszą zasadą jest bazowanie na dokumentach źródłowych co eliminuje błędy, zmniejsza obciążenie pracowników klienta i znacznie przyspiesza przeprowadzenie audytu.

Oględziny obiektów

Podczas wizyty przeprowadzamy ocenę ryzyka w obiektach klienta, sporządzamy dokumentację zdjęciową oraz uzyskujemy dodatkowe informacje i wyjaśnienia od oddelegowanych pracowników klienta (zwykle specjalistów od bhp, ppoż, utrzymania ruchu). Oględziny trwają zwykle od 30 do 120 minut w zależności od wielkości zakładu i obejmują wszystkie lokalizacje o charakterze produkcyjnym i magazynowym.

Kwestionariusz i dokumenty

Kwestionariusz oceny ryzyka jest wypełniany wspólnie przez audytującego brokera oraz klienta, co znacząco upraszcza i przyspiesza ten etap. Najczęściej wypełnienie kwestionariusza nie zajmuje więcej niż 45 minut. Przy tej okazji sporządzamy zwykle skany dokumentów, których klient nie posiada w wersji cyfrowej.

Opracowanie raportu

Na podstawie zebranych dokumentów i informacji możemy opracować szczegółowy raport, który składa się z 4 części:

  • ocena ryzyka ubezpieczeniowego - obejmuje wszelkie zidentyfikowane zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
  • zalecenia - wskazówki w jaki sposób można zwiększyć bezpieczeństwo prowadzonej działalności oraz poprawić ocenę ze strony ubezpieczycieli (co pozwoli na uzyskanie lepszych warunków i cen ubezpieczeń w przyszłości)
  • projekt programu ubezpieczeniowego - szczegółowa lista rodzajów ubezpieczeń zawierająca zakres, sumy ubezpieczenia, klauzule i szczególne rozwiązania, a także szacowany koszt ubezpieczenia
  • ocena aktualnego stanu ubezpieczeń - skupiamy się przede wszystkim na sprawdzeniu skuteczności ochrony ubezpieczeniowej, adekwatności polis do wyników oceny ryzyka oraz prezentujemy na jakie odszkodowanie może liczyć klient w określonych scenariuszach szkodowych

Raport opracowujemy zwykle w terminie 1-2 tygodni.

Prezentacja raportu

Raport z audytu przedstawiamy podczas spotkania (osobiste lub online), w czasie którego:

  • szczegółowo omawiamy wnioski, zalecenia i spostrzeżenia
  • odpowiadamy na pytania klienta

Spotkanie takie trwa zwykle od 90 do 180 minut.

Co dalej?

Po przeprowadzonym audycie klient wybiera jedną ze ścieżek postępowania:

  • pozostaje przy dotychczasowych rozwiązaniach ubezpieczeniowych
  • samodzielnie wdraża wnioski z audytu
  • korzysta z pomocy dotychczasowego pośrednika
  • zleca nam obsługę brokerską i wdrożenie ustalonych wspólnie zmian - w tym przypadku zwracamy klientowi 50% zapłaconej ceny audytu.

Czy warto współpracować z brokerem ubezpieczeniowym? Przeczytaj jakie są najcześciej pojawiające się watpliwości – LINK