All posts by Patrycjusz Rodzyński

Ubezpieczenie nigdy nie pokrywa kosztów odbudowy

Polisy nie działają, ubezpieczyciele robią co mogą żeby nie wypłacać odszkodowań, a ubezpieczenia to jedno wielkie oszustwo. Takie opinie można bardzo często spotkać na forach internetowych, usłyszeć od klientów i znajomych. Ale czy rzeczywiście wszystko jest tak czarno-białe?

Jakiś czas temu miał miejsce pożar w jednym z obiektów konferencyjnych i pod postem o tym zdarzeniu organizacja zrzeszająca firmy z tego regionu umieściła następujący komentarz:

„Ubezpieczenie nigdy nie pokrywa kosztów odbudowy”

po którym pojawia się zaproszenie do zbiórki na odbudowę spalonego budynku. 

Jak to jest z tymi ubezpieczeniami? Czy rzeczywiście nie ma takiej polisy, która pokrywa pełne koszty odtworzenia mienia sprzed szkody? 

Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Trzeba bowiem wrócić do podstaw i przypomnieć jedną istotną kwestię. Ubezpieczenie jest umową, dwustronną i obustronnie zobowiązującą. 

Co to oznacza w praktyce? 

Po pierwsze i najważniejsze – to co zapiszemy w tej umowie będzie miało kluczowe znaczenie w momencie, gdy będziemy chcieli skorzystać z polisy. 

Po drugie – to czego w umowie nie zawrzemy, wpiszemy nieprawidłowo lub niezgodnie z naszymi oczekiwaniami odbije się czkawką i negatywnie wpłynie na wielkość odszkodowania.

Prawdą jest, że wynik finansowy zakładu ubezpieczeń zależy od tego ile  jest szkód i jak duże odszkodowania wypłaca. Nie jest jednak tak, że może wydawać arbitralne decyzje nie licząc się z warunkami umowy ubezpieczenia. O ile niekoniecznie motywująca dla ubezpieczyciela jest wizja procesu sądowego z ubezpieczonym, to już taką rolę pełnią szerokie uprawnienia kontrolne Komisji Nadzoru Finansowego oraz widmo wysokich kar finansowych.

Jeśli zatem umowa ubezpieczenia jest zawarta prawidłowo, to odszkodowanie pokryje koszty odbudowy w takim zakresie, na jaki się umówimy z zakładem ubezpieczeń. 

Co to jednak znaczy prawidłowo zawarta umowa?

Odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać w ogólnych warunkach ubezpieczenia, szczególnie tam, gdzie jest mowa o obowiązkach ubezpieczającego i ubezpieczonego, w definicjach (przeczytaj koniecznie artykuł: “Definicje jako wyłączenia odpowiedzialności w polisach”) oraz wyłączeniach odpowiedzialności.

Na podstawie mojej ponad 20-letniej praktyki mogę wskazać, że najbardziej istotne są cztery elementy:

1. Informacje o ryzyku

Tylko podanie prawdziwych i pełnych informacji o prowadzonej działaności, posiadanym i użytkowanym mieniu, posiadanych zabezpieczeniach, procedurach i zagrożeniach gwarantuje, że ubezpieczyciel w swojej ofercie odpowie na nasze rzeczywiste ryzyka i potrzeby ubezpieczeniowe. 

Jeżeli np. przemilczymy wykonywanie jakiegoś rodzaju usługi, to szkoda związana z tą usługą nie będzie ubezpieczona. Podobnie podanie informacji o posiadaniu systemu sygnalizacji pożaru, który nie jest sprawy, będzie prowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku spalenia się danego budynku.

2. Przestrzeganie prawa

Wydaje się to banalne, jednak w każdych ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia, elektroniki, maszyn, budowy czy OC jest obowiązek przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek ten ma najczęściej dołożoną karę w postaci obniżenia lub odmowy przyznania odszkodowania (więcej o tym w artykule: “Dlaczego nie dostaniesz odszkodowania za pożar?”). 

W praktyce zatem, jeśli nie mamy sprawnych hydrantów czy nie przestrzegamy przepisów BHP to z odszkodowaniem najprawdopodobniej trzeba będzie się pożegnać.

3. Suma ubezpieczenia / gwarancyjna

Czy nam się to podoba czy nie, suma na jaką się umawiamy z ubezpieczycielem nie może być ustalona dowolnie i nie można nią regulować ceny ubezpieczenia. 

Jeżeli zaniżymy wartość mienia, to spotka nas kara w postaci znacznej redukcji odszkodowania (więcej o tym w artykule: “Zasada proporcji w ubezpieczeniach – czym grozi niedoubezpieczenie?”), a jeżeli ustalimy zbyt niską sumę gwarancyjną na polisie OC, to wszystko co powyżej tej kwoty będzie trzeba sfinansować z własnych pieniędzy. 

Dodatkowo warto z uwagą patrzeć na wszystkie podlimity odpowiedzialności (dlaczego są groźne przeczytaj w artykule: “Podlimity w ubezpieczeniu OC”), a tam gdzie ubezpieczamy jakieś mienie zawsze stosować wykazy, aby po szkodzie było jasne co było ubezpieczone.

4. Udział własny

Last bu not least, trzeba świadomie ustalić wysokość naszego udziału w szkodzie i nie ma znaczenia czy nazwiemy to franszyzą czy udziałem własnym. Istotne jest to, żeby usiąść i policzyć ile dokładnie ubezpieczyciel obetnie z odszkodowania. Jeżeli udział własny ma postać procentową, to czy liczone jest to od wartości szkody, odszkodowania czy też sumy ubezpieczenia, będzie miało kluczowe znaczenie dla wysokości kwoty, która znajdzie się na naszym koncie.

Jeżeli odpowiednio zadbasz o wskazane wyżej 4 elementy to po szkodzie nie będziesz musiał mówić, że „Ubezpieczenie nigdy nie pokrywa kosztów odbudowy”.

Patrycjusz Rodzyński
Broker ubezpieczeniowy
E-mail: p.rodzynski@certumbroker.pl

Chcesz dowiedzieć się jakie rozwiązania ubezpieczeniowe będą najlepsze dla Twojej firmy? Wybierz termin poniżej i umów się na bezpłatną konsultację

Wyższe kary za brak OC od 1 stycznia 2024

Wraz z początkiem nowego roku oraz wzrostem minimalnej płacy wzrastają opłaty karne za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów. W porównaniu z dotychczasowymi kwotami obowiązującymi od lipca 2023 wzrost wynosi 18%, a w porównaniu z początkiem ubiegłego roku 21%.

Biorąc pod uwagę szybko rosnący wskaźnik wykrywalności (na koniec 2021 r. wynosił niemal 90% i UFG wysłał 200 000 wezwań), nie warto ryzykować. Tym bardziej, że poza samą karą najpoważniejszą konsekwencją jest brak ubezpieczenia. Jeżeli spowodujesz wypadek, to Fundusz Gwarancyjny wprawdzie wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie, ale potem upomni się o jego zwrot i będziesz musiał zwrócić całą kwotę z własnej kieszeni.

Przeczytaj w jaki sposób uniknąć przerwy w ubezpieczeniu OC pojazdu w artykule “Kiedy grozi kara za brak OC?”

Marzena Gorzycka-Szuba
Broker ubezpieczeniowy
E-mail: m.gorzycka@certumbroker.pl

5 Błędów w Ubezpieczeniach Firmowych! Porady od Ekspertów.

Czy ty też miałeś wątpliwości czy kolejna polisa dla Twojej firmy ma wartość większą niż papier, na którym ją wydrukowano? To nie przypadek, ani tym bardziej koniec problemów. To jedynie kupno polisy, a nie zawarcie umowy ubezpieczenia, czyli pozory zamiast prawdziwej ochrony ubezpieczeniowej.

Read More

Praprzyczyna problemów z ubezpieczeniami firmowymi

Jestem ponad 20 lat w branży i przez ten czas widziałem tysiące polis, ale niewiele z nich potwierdzało zawarcie porządnych umów pomiędzy ubezpieczającym i ubezpieczycielem. Sytuacje te powtarzają się do dzisiaj, pomimo tego, że polski rynek ubezpieczeniowy ma za sobą już trzy dekady rozwoju.

Read More

Podlimity w ubezpieczeniu OC

Umowa ubezpieczenia zawiera wiele elementów, które w znaczącej ilości są instrumentami ograniczającymi zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Są wśród nich definicje, wyłączenia, obowiązki, franszyzy i udziały własne oraz podlimity odpowiedzialności. Te ostatnie dość rzadko są regulowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (wyjątkiem są m.in. tzw. ubezpieczenia pakietowe dla firm z sektora MSP oraz ubezpieczenia mieszkań i domów).

Read More

OC za produkt: kto i za co odpowiada

Wprowadzenie produktu do obrotu stanowi źródło ryzyka w każdej niemal firmie. Pozornie wydawać by się mogło, że ryzyko to dotyczy jedynie producentów, ale regulacje prawne w tym zakresie znacząco rozszerzają krąg podmiotów odpowiedzialnych za szkody wyrządzone przez produkt.

Read More

CERTUM w raporcie Gazety Finansowej

Gazeta Finansowa opublikowała raport „Rynek Usług Brokerskich”. Można w nim przeczytać m.in. o aktualnych wyzwaniach rynku brokerskiego, roli brokerów w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, a także o produktach ubezpieczeniowych, które budzą najwięcej dyskusji (polisy karno-skarbowe, cyber oraz D&O).

Read More

Ubezpieczenia majątkowe nie dla wszystkich przedsiębiorstw

“Ochrona nie dla wszystkich” – pod takim znamiennym tytułem ukazał się kilka lat temu artykuł w “Rzeczpospolitej”, w którym znalazł się opis nieciekawej sytuacji, w jakiej znajduje się spora grupa firm poszukujących ubezpieczenia. Od kilku lat rynek ubezpieczeń majątkowych zmierza w kierunku konserwatywnej selekcji ryzyka. Ubezpieczyciele nie tylko stawiają coraz wyższe wymagania klientom, ale także coraz częściej odmawiają złożenia oferty ubezpieczenia.

Read More

Zalety gwarancji ubezpieczeniowych

O korzyściach płynących z korzystania z gwarancji ubezpieczeniowych można by pisać wiele. Warto jednak spojrzeć na konkrety, czyli jako to działa w praktyce. W tym artykule przytaczam zatem wyliczenia oparte na rzeczywistej firmie budowlanej – jednym z naszych klientów.

Read More

Woda i ogień w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Jak gęstość obciążenia ogniowego wpływa na ubezpieczenie mienia?

O co chodzi z tą wodą do celów przeciwpożarowych? Po co tyle hydrantów? Dlaczego ubezpieczyciel wymaga postawienia dodatkowego zbiornika wody? Dlaczego mam dostarczać jakieś protokoły badania wydajności hydrantów, skoro one należą do gminy czy miasta?

Read More

2 mln czy 450 tyś. zł? Jakie odszkodowanie za pożar?

Ciepła sobotnia noc w jeden z letnich weekendów nie zapowiadała żadnych problemów. Stało się jednak inaczej: hala do wyburzenia, całkowicie spalony robot lakierniczy i zniszczone wszystkie środki obrotowe. Łączna wartość strat wyniosła nieco ponad 2 mln zł. To bilans szkody pożarowej w firmie produkującej wyroby stalowe.

Read More

Definicje jako wyłączenia odpowiedzialności w polisach

Definicje na pierwszy rzut oka nie wydają się niczym groźnym, a nawet mogą być postrzegane jako coś dobrego i pożądanego w ubezpieczeniach. W końcu możemy się bowiem dowiedzieć o co chodzi ubezpieczycielowi, gdy mówi o tych wszystkich franszyzach, huraganach czy deszczach nawalnych.

Read More

Najlepsi Oferteo 2023

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy nagrodę Najlepsi Oferteo S.A. 2023 za znakomite opinie od naszych Klientów.

Tytuł Najlepsi 2023 otrzymują profesjonaliści, którzy aktywnie korzystali serwisu Oferteo.pl i zebrali nowe, wysokie oceny w opiniach od swoich Klientów.

Read More

Dlaczego nie dostaniesz odszkodowania za pożar?

Czego będzie szukał likwidator po dużej szkodzie pożarowej? Co może znaleźć i wykorzystać jako podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania?

To zawsze zaczyna się bez uprzedzenia. Zwykle późnym wieczorem lub na ranem rozbrzmiewa telefon lub w trybie cichym uporczywie wibruje. Z pierwszymi usłyszanymi słowami wybuchają niedowierzanie i szok. Dlaczego to właśnie u mnie się pali?!?

Read More

Dlaczego operat szacunkowy może pogrzebać Twoją polisę?

Operat szacunkowy przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego wydaje się mieć jakąś szczególną moc. Otwiera na przykład drogę do pozyskania finansowania. Może dlatego przykładamy do niego wiekszą wagę i co niestety bolesne w skutkach – wykorzystujemy do celów, do których nie został stworzony.

Read More

CERTUM jest Made In Toruń

Dziękujemy za wyjątkowe wyróżnienie “Made in Toruń” i możliwość dołączenia do znakomitego grona firm posiadających ten znak jakości. Prezes Patrycjusz Rodzyński odebrał certyfikat i statuetkę dzisiaj z rąk Prezydenta Michała Zalewskiego i przewodniczącego Rady Miasta Marcina Czyżniewskiego w Pałac Widokowy.

Read More

Więcej niż jeden limit na gwarancje zapobiega problemom

Limit na gwarancje ubezpieczeniowe może mieć wiele zalet, począwszy od ustalonych kosztów wydawania gwarancji, aż po szybki dostęp do gwarancji. Na niewiele to się jednak zda, jeżeli z dnia na dzień przestanie działać, albo z jakiejś przyczyny ubezpieczyciel odmówi wydania gwarancji ubezpieczeniowej. Warto mieć w odwodzie jednego lub więcej ubezpieczycieli, którzy w takiej sytuacji mogą wystawić gwarancję i uchronić Twoją firmę od zatrzymania kaucji w formie pieniężnej.

Read More

Bezpieczeństwo w systemie prac zleconych

Zabezpieczenie inwestycji pakietowych (system prac zleconych)

Brak generalnego wykonawcy w procesie budowlanym może mieć swoje zalety dla inwestora i jest to typ procesu dość często wybieranego w przypadku inwestycji realizowanych na potrzeby własne. Przedsiębiorca zajmujący się najczęściej produkcją lub handlem hurtowym zleca poszczególne roboty według branż kilku wykonawcom, zwykle korzystając przy tym z pomocy inspektora nadzoru inwestorskiego.

Read More

Menadżerowie na większym ryzyku

13 października to dzień, kiedy w życie weszły znowelizowane przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Wraz z zasadą osądu biznesowego (ang. business judgment rule) wprowadzają one istotną zmianę z punktu widzenia odpowiedzialności zarządów spółek. 

Read More

Gwarancje vs Upadłość Kontrahenta

Skutki upadłość zleceniodawcy dla gwarancji ubezpieczeniowych wykonawcy. Czy jest się czego bać?

Pośpiech w finansach nie jest zwykle dobrym pomysłem. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy jest nie tyle wskazany, co konieczny. Tak może być w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych, co najlepiej prześledzić na przykładzie.

Read More

Rynek Brokerów Ubezpieczeniowych 2021

Gazeta Finansowa opublikowała oficjalne Zestawienie Najlepszych Brokerów Ubezpieczeniowych, wśród których znaleźliśmy się również my!

W zestawieniu znajdziecie opis ofert na podstawie ankiet przesłanych przez przedstawicieli rynku.

Read More

Ile kosztuje gwarancja ubezpieczeniowa?

Czy gwarancja ubezpieczeniowa to inwestycja czy tylko koszt? Chcesz wiedzieć jakie są ceny gwarancji oraz limitów na gwarancje w towarzystwach ubezpieczeniowych? Sprawdź ile Twoja firma może zaoszczędzić korzystając z gwarancji ubezpieczeniowymi w porównaniu z gwarancjami bankowymi.

Z tego artykułu dowiesz się czy ubezpieczyciele pobierają opłaty za przyznanie limitu, czy ubezpieczyciel obciąża za niewykorzystany limit, kiedy i jak często płaci się składkę za gwarancję, w jaki sposób oblicza się składkę za gwarancje oraz ile wynoszą składki minimalne i kiedy mają zastosowanie.

Read More

9,2 mln zł w 5 lat dzięki gwarancjom

Ile tak na prawdę może zyskać firma budowlana korzystając z gwarancji ubezpieczeniowych? Wskazywanie korzyści tego rozwiązania bez podawania konkretnych liczb mija się z celem. Omawiam zatem przykład firmy, która w ciągu 5 lat znacząco poprawiła swoją sytuację finansową, gdyż w jej kasie przybyło ponad 9 milionów złotych.

Read More

Czym jest ryzyko kredytu kupieckiego?

Umowa handlowa lub o świadczenie określonych usług, która zawiera w sobie element kredytowy, obok zagrożeń związanych z brakiem lub niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy, niesie ze sobą także zagrożenie brakiem zapłaty ceny w ustalonym terminie. O ile to pierwsze ryzyko dotyczy zamawiającego będącego jednocześnie kredytobiorcą, o tyle to drugie jest udziałem wykonawcy usługi lub sprzedawcy, który występuje też w roli kredytodawcy. Niezbędnym wydaje się w tym miejscu poszukanie odpowiedniej definicji samego ryzyka, jak i jego szczególnej postaci ryzyka kredytu kupieckiego.

Read More

Odnowienie polisy OC brokera od 18.11.2019

Kontynuujemy nasza współpracę z PZU S.A. w zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej spółkę działalności brokerskiej.

Zawarliśmy umowę ubezpieczenia z tym ubezpieczycielem na kolejny rok od 18.11.2019 na ustawową sumę gwarancyjną 1 250 618 € na jedno i 1 875 927 € na wszystkie zdarzenia.

Read More

Dla kogo jest ubezpieczenie zarządu (D&O)

Czy polisa D&O to tylko kolejny produkt ubezpieczeniowy, czy też skuteczny instrument finansowy? Jakie są zalety i wady tego ubezpieczenia? Na co zwracać uwagę przy ocenie ofert oraz zawieraniu polisy mającej chronić członków władz spółki?

Read More

Czy warto mieć umowę flotową?

Ubezpieczenia pojazdów firmowych można zawierać zasadniczo na dwa sposoby: jednostkowo lub w ramach umowy flotowej. Czym różnią się te sposoby? Jakie korzyści wynikają z posiadania umowy flotowej i kiedy warto rozważać takie rozwiązanie?

Read More

Zbiór dobrych praktyk dla polis kredytu kupieckiego

PIU opublikowała zbiór dobrych praktyk dla ubezpieczenia należności

Polska Izba Ubezpieczeń razem z ubezpieczycielami oferującymi na naszym rynku ubezpieczenie kredytu kupieckiego przygotowała rekomendację, która ma na celu uporządkowanie terminologii oraz zakresu informacji zbieranych przez zakłady ubezpieczeń przed przygotowaniem oferty.

Read More

Dlaczego rośnie ryzyko niewypłacalności?

Rok 2018 w ocenie liderów rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego był rekordowy – niestety pod względem ilości upadłości i restrukturyzacji polskich firm, których było około 1 tysiąc. W stosunku do 2017 r. odnotowano ponad 10-11% wzrost, a co więcej prognozy na rok bieżący są równie pesymistyczne i zakładają podobny wzrost (od 5 do 9%). Wskaźnik ten rośnie niestety już trzeci rok z rzędu i jak widać nie ma na razie szans na odwrócenie tego trendu.


Wśród branż, dla których wzrosła ilość upadłości niechlubne pierwsze miejsce zajmuje transport (wzrost o 47%), a podium uzupełniają produkcja (+17%) i budownictwo (+14%).

Powodów tego niekorzystnego zjawiska jest co najmniej kilka, wśród których najczęściej wymieniane są:

– zmienne warunki prawne

– rosnąca presja płacowa

– braki kadrowe

– rosnąca konkurencja

– niskie marże

Co to oznacza dla firm, ich zarządów i właścicieli?

Rosnące ryzyko wydłużających się opóźnień w płatnościach (które i tak są już duże), a przede wszystkich upadłości (lub restrukturyzacji) kontrahentów to zagrożenie dla płynności finansowej, a ta będzie miała istotny wpływ na obsługę zobowiązań firm, w tym zwłaszcza publicznych (podatki i ZUS), kredytowych i leasingowych. Czy firmy będą w stanie zwiększać swoje zadłużenie, aby poprawić bieżącą płynność? Może to być trudne, szczególne wtedy, gdy już dojdzie do sytuacji kryzysowej, dlatego być może warto pomyśleć o tym wcześniej, gdy wyniki finansowe firmy pozwalają na zwiększenie finansowania. Ratunkiem może okazać się leasing, w tym zwłaszcza zwrotny maszyn i budynków, po który firmy leasingowe mogą sięgać nieco chętniej w perspektywie spodziewanego spadku sprzedaży leasingów pojazdów.

Nie należy zapominać także o presji płacowej oraz sytuacji na rynku pracy, która nie pozwala na dopuszczenie do jakiekolwiek opóźnień w płatnościach wynagrodzeń (można stracić kluczowych pracowników). Pewnym ratunkiem może okazać się outsourcing agencji pracy, dzięki któremu można odroczyć o kilka tygodni zapłatę wynagrodzeń, co powinno pozytywnie wpłynąć na cash flow firmy.

Wzrost ryzyka powinien przełożyć się także na zwiększenie zainteresowania takimi formami zabezpieczenia jak ubezpieczenie kredytu kupieckiego czy faktoring pełny, przy czym podobnie, jak w przypadku kredytów, nie warto tej decyzji pozostawiać do czasu pogorszenia się sytuacji, gdyż po pierwsze, ceny tych usług znacząco wówczas wzrosną, a po drugie i najważniejsze, ubezpieczenie i faktoring działa jedynie dla należności z faktur wystawionych w okresie obowiązywania umowy (z pewnymi wyjątkami).

Raporty z ostatnich kilku tygodni można znaleźć m.ni. tutaj:

http://gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68075:coface-blisko-1-tys-upadoci-i-restrukturyzacji-firm-w-polsce&catid=92&Itemid=95

http://gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68102:euler-hermes-kolejny-rekordowy-rok-niewypacalnoci&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106

http://gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68155:kuke-12-tys-upadoci-i-restrukturyzacji-w-2019-roku&catid=92&Itemid=95

http://gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68074:euler-hermes-tomasz-starus-prognozuje-spadek-pkb&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106

http://gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68212:euler-kermes-w-2019-roku-wzronie-liczba-upadoci&catid=53:wiat&Itemid=107

Patrycjusz Rodzyński
Broker ubezpieczeniowy
E-mail: p.rodzynski@certumbroker.pl


Chcesz mieć skuteczne ubezpieczenia?

Zostaw swój numer telefonu i adres mail. Zrobimy wszystko, aby jak najszybciej skontaktować się z Tobą i ustalić, jak możemy Ci pomóc.


  Ubezpieczenie cargo dla transportu morskiego – czy warto?

  Transport towarów jest wpisany w istotę każdej firmy produkcyjnej oraz handlowej i najczęściej dotyczy on zarówno dostaw do firmy jak i potem dostaw do jej odbiorców. Proces ten może być zorganizowany w rozmaity sposób, z wykorzystaniem własnych środków transportu, przewoźników zawodowych, spedycji, przesyłek pocztowych lub kurierskich. Przyjęta metoda transportu wpływa na skalę ponoszonego ryzyka, jego rozproszenie oraz m.in. możliwość uzyskania odszkodowania od innych podmiotów.

  Read More

  Certum na Welconomy Toruń

  Wielkimi krokami zbliża się Welconomy Forum in Torun (XXIII edycja Forum Gospodarczego). Jest to okazja, żeby spotkać wybitnych ludzi świata polityki, biznesu i nauki. Forum gospodarcze od lat cieszy się ogromną popularnością, tym bardziej mamy przyjemność poinformować, że jednym z prelegentów na tegorocznej edycji będzie Prezes Certum Sp. z o. o. Patrycjusz Rodzyński – Outsourcing usług w przedsiębiorstwie – kiedy to działa?

  Read More

  Certum w IPH Toruń

  Mamy zaszczyt poinformować, że dnia 2 lutego 2016 roku Izba Przemysłowo Handlowa w Toruniu przyjęła w poczet nowych członków, w tym CERTUM Sp. z o. o. Dziękujemy za zaufanie!

  Read More

  Zmiany w ustawie ubezpieczeniowej

  Od dnia 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać większość zapisów z przyjętej w roku ubiegłym nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

  Jedną z głównych zmian jakie zostały wprowadzone jest nowy system wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, wzorowany na regulacjach kapitałowych dla banków z Nowej Umowy Kapitałowej. Opiera się on na 3 filarach: 1- określa wymogi kapitałowe, 2- wymogi jakościowe, 3- obowiązki informacyjne.

  Read More

  Niedoubezpieczenie i zasada proporcji

  Deklaracja wartości sum ubezpieczenia do ubezpieczeń gospodarczych w szczególności do ubezpieczeń majątkowych m.in. od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych (np. auto-casco) niesie za sobą ryzyko niedoubezpieczenia. Opisując powyższe ryzyko należy najpierw zdefiniować pojęcia: suma ubezpieczenia i niedoubezpieczenie.

  Read More

  Jak działa ubezpieczenie środowiskowe?

  21 kwietnia 2004 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły Dyrektywę 2004/35/WE w sprawie zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. 

  W razie pojawienia się bezpośredniego zagrożenia taką szkodą odpowiedzialność polega na podjęciu działań zmierzających do jej zapobieżenia, a w razie faktycznego powstania szkody – działań mających na celu usunięcie jej skutków i przywrócenie środowiska do stanu właściwego. Dyrektywa przewiduje bardzo rygorystyczne mechanizmy egzekwowania takiej odpowiedzialności.

  Read More