Firmy budowlane i montażowe, z uwagi na specyfikę prowadzonej działaności, zdecydowaną większość swoich aktywów posiadają na placach budów i w montowanych instalacjach oraz urządzeniach. Do czasu ich odbioru pozostają ich właścicielami i dlatego tak dotkliwe mogą być szkody, które doprowadzą do zniszczenia lub uszkodzenia budowanych obiektów.

Nie bez znaczenia jest także udział wielu wykonawców w realizacji inwestycji i nakładanie się ich odpowiedzialności, co w przypadku dużych szkód prowadzi zwykle do tzw. odpowiedzialności solidarnej i poważnych problemów z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, nawet gdy wykonawcy ci posiadają dobrej jakości polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto prowadzone prace są wystawione na ryzyko szkód powodowanych przez żywioły, w tym zwłaszcza gwałtowne opady, działanie wiatru, podtopienia czy powodzie, opady gradu, wyładowania atmosferyczne, a także działania osób postronnych, takie jak zaprószenia ognia, dewastacje czy kradzieże.

Z tych powodów dla naszych klientów przygotowujemy ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) zabezpieczające kontrakty budowlane różnego rodzaju: od budownictwa kubaturowego, poprzez mieszkaniowe, roboty liniowe i montaż maszyn i instalacji, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Polisy ubezpieczenia budowlano-montażowego zawieramy dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego poczynając od inwestorów poprzez generalnych wykonawców kończą na podwykonawcach.

Ubezpieczenie budowlano-montażowe zawieramy dla następujących podmiotów:

  • inwestorzy – zalecamy takie rozwiązanie wszystkim naszym klientom z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej, którzy zlecają budowę nowych budynków, czy montaż linii produkcyjnych lub instalacji technologicznych; ubezpieczenie można zawrzeć zarówno dla inwestycji realizowanych w formule generalnego wykonawstwa (także „zaprojektuj i zbuduj”), jak w formule prac zleconych;
  • generalni wykonawcy – ubezpieczenie obejmuje wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców i całość realizowanych prac, a poprzez zastosowane odpowiednio klauzule może obejmować skutki błędów projektowych, szkody w mieniu inwestora czy szkody w trakcie usuwania usterek w okresie gwarancyjnym;
  • wykonawcy – ubezpieczenie zawierane zwykle w przypadku systemu prac zleconych, gdy inwestor, nie zawarł ubezpieczenia, a wykonawca branżowy jest naszym klientem i wówczas polisa zabezpiecza jego zakres prac, w tym jego podwykonawców;
  • podwykonawcy – polisa aranżowana wyłącznie dla jednego z podwykonawców (i jego podwykonawców).

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych może być realizowane jako:

ubezpieczenie pojedynczych budów lub montaży

umowa ubezpieczenia generalnego wszystkich kontraktów (z obowiązkiem okresowego zgłaszania lub bez)

ubezpieczenie typu open cover (umowa ramowa, w ramach której można zgłaszać wybrane kontrakty)

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na przygotowywanie umów, które spełniają rygorystyczne wymogi standardu FIDIC oraz inwestorów publicznych (np. PKP PLK, gminy, spółki komunalne) i wiodących firm wykonawczych (np. Deppenbrock Polska, Erbud, GDDKiA, Goldbeck, Hochtief, Mirbud, ONDE, Polimex Budownictwo, Projprzem, Skanska, Strabag).

Autor: Patrycjusz Rodzyński – broker ubezpieczeniowy

Wyślij mail: p.rodzynski@certumbroker.pl


Zamów bezpłatną konsultację brokerską i dowiedz się więcej na temat ubezpieczeń i jak mogą wesprzeć Twoją firmę oraz jakie korzyści mogą jej przynieść: