Dla naszych klientów przygotowujemy ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) zabezpieczające kontrakty budowlane różnego rodzaju: od budownictwa kubaturowego, poprzez mieszkaniowe, roboty liniowe i montaż maszyn i instalacji, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Polisy ubezpieczenia budowlano-montażowego zawieramy dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego poczynając od inwestorów poprzez generalnych wykonawców kończą na podwykonawcach.

Ubezpieczenie ryzyk budowlan-montażowych może być realizowane jako:

– ubezpieczenie pojedynczych budów lub montaży

– umowa ubezpieczenia generalnego wszystkich kontraktów (z obowiązkiem zgłaszania lub bez)

– ubezpieczenie typu open cover (umowa ramowa)

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na przygotowywanie umów, które spełniają rygorystyczne wymogi standardu FIDIC oraz inwestorów publicznych i wiodących firm wykonawczych.