Ubezpieczenie OC pojazdy wielofunkcyjnego

Rozszerzenie pojęcia ruchu dla pojazdów wielofunkcyjnych Na stronach Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Gazety Ubezpieczeniowej pojawiła się informacja, iżw dniu 14 stycznia 2022 r. (syg. III CZP 7/22) Sąd Najwyższy wydał uchwałę na korzyść poszkodowanych w zakresie odpowiedzialności z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych(w tym wielofunkcyjnych).  Uchwała jest odpowiedzią na złożony […]

sign pen business document

Gwarancje vs upadłość kontrahenta

Skutki upadłość zleceniodawcy dla gwarancji ubezpieczeniowych wykonawcy. Czy jest się czego bać? Pośpiech w finansach nie jest zwykle dobrym pomysłem. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy jest nie tyle wskazany, co konieczny. Tak może być w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych, co najlepiej prześledzić na przykładzie. Podpisujesz kontrakt na montaż instalacji wod-kan w […]

Czy polisa Cargo może objąć przypadek statku Ever Given?

Kiedy kontenerowiec „Ever Given” zablokował Kanał Sueski, zrealizował się jeden z tych scenariuszy, który określany bywa mianem „czarnego łabędzia”. To często jest to ryzyko, które bywa pomijane przy konstruowaniu ubezpieczeń i zabezpieczeń, jako pomijalne, takie które nie może się wydarzyć. A jednak… Wydarzyło się i kilkudniowa walka o odblokowanie kanału […]

Kiedy grozi kara za brak OC?

Przepisy dotyczące ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadacza pojazdów są z nami już dłuższy czas i większość kierowców oraz posiadaczy pojazdów zna podstawowe zasady dotyczące tego ubezpieczenia, w tym najważniejszą dotyczącą obowiązku wznawiania polisy na kolejny rok, tak długo jak pojazd jest w naszym posiadaniu i jest zarejestrowany. UFG najczęściej karze posiadaczy […]

Szkoda całkowita z Auto-Casco. Czy to wyrok?

Szkoda całkowita – takie stwierdzenie wypowiedziane przez likwidatora brzmi jak wyrok. Wielu klientów ubezpieczycieli ma z tym terminem bardzo złe doświadczenia. Ostatnie doniesienia prasowe wskazują na to, że problem ten zyska większy rozgłos, szykuje się bowiem proces Rzecznika Finansowego z jednym z ubezpieczycieli: https://gu.com.pl/prawo/rzecznik-finansowy-pozywa-ubezpieczyciela-za-jego-praktyki-w-likwidacji-szkod-z-ac/ W przypadku ubezpieczenia Auto-Casco tajemnicą poliszynela jest […]

vintage car wrecked grayscale photo

OC komunikacyjne VS reszta świata…

Czytając takie doniesienia, jak to w Gazecie Ubezpieczeniowej: (https://gu.com.pl/…/skarga-nadzwyczajna-rzecznika…/…) nie trudno dojść do wniosku, że obowiązkowe OC posiadacza pojazdów jest jakieś dziwne… Czy w sytuacji, gdy uszkodzony jest pojazd są inne zasady prawa cywilnego niż dla reszty świata? Do takiego wniosku dochodzą często ubezpieczyciele i próbują uprawiać radosną twórczość: Były […]

Niedoubezpieczenie i zasada proporcji

Deklaracja wartości sum ubezpieczenia do ubezpieczeń gospodarczych w szczególności do ubezpieczeń majątkowych m.in. od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych (np. auto-casco) niesie za sobą ryzyko niedoubezpieczenia. Opisując powyższe ryzyko należy najpierw zdefiniować pojęcia: suma ubezpieczenia i niedoubezpieczenie. Suma ubezpieczenia to wg art. 824 […]