Fuzja Uniqa i Axa

Pod koniec 2020 r. UNIQA sfinalizowała transakcję nabycia spółek ubezpieczeniowych Grupy AXA w trzech krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polsce, Czechach i Słowacji. Dla polskiego rynku oznacza to, że już wkrótce, po 14-letniej obecności, zniknie marka AXA i dojdzie do połączeniu obu […]

vehicles parked inside elevated parking lot

Upraszczanie likwidacji szkód całkowitych: pierwsza Ergo Hestia, a druga Warta.

Dwóch czołowych ubezpieczycieli na polskim rynku wprowadziło ostatnio istotne uproszczenia dotyczące likwidacji tych szkód, które w praktyce nastręczają sporo problemów, zgłasza klientom indywidualnym. Szkody całkowite wzbudzają sporo negatywnych emocji, przede wszystkich za sprawą wycen pozostałości, które nie jednego klienta ubezpieczyciela […]