Handel hurtowy czy detaliczny oraz świadczenie różnego rodzaju usług materialnych i niematerialnych potrzebuje solidnych zabezpieczeń. W większości przypadków firmy mają mieszany charakter i wykonują różnego rodzaju działalność, dlatego tak ważna jest prawidłowa i głęboka diagnoza zawierająca ocenę ryzyka dla wszystkich aspektów przedsiębiorstwa.

warehouse with concrete floors

Naszą stałą praktyką jest dokładne poznanie naszych klientów i ich biznesów, tak aby proponowane przez nas rozwiązania rzeczywiście przysłużyły się zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa.

Wnioski z oceny ryzyka pozwalają na precyzyjne określenie rozwiązań ubezpieczenia, które ograniczą skutki finansowe kluczowych i istotnych zagrożeń takich jak roszczenia cywilnoprawne, straty w towarach, opóźnienia w zapłacie, niewypłacalność kontrahentów oraz szkody w mieniu firmy.

Przygotowywane przez nas programy ubezpieczeniowe są dopasowywane do indywidualnych potrzeb naszych klientów i zawierają m.in. takie ubezpieczenia jak:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie przerw w działalności (BI)
Ubezpieczenie D&O (spółki kapitałowe)
Ubezpieczenia flotowe
Ubezpieczenie mienia w transporcie

    Skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego, aby dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu dla Twojej firmy