roll of american dollar banknotes tightened with band

Należności od kontrahentów stanowią zwykle jedno z najważniejszych aktywów przedsiębiorstwa, a z pewnością jest to kluczowy element dla zachowania płynności finansowej. Ryzykiem obciążającym finanse firmy są opóźnienia w płatnościach oraz brak zapłaty (częściowy lub całkowity), który spowodowany jest sytuacją faktyczną lub prawną kontrahenta.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, o ile zostanie odpowiednio przygotowane i dostosowane do specyfiki firmy, może być skutecznym elementem zarówno o charakterze:

prewencyjnym (zapobieganie utraconym należnościom poprzez skuteczną windykację), jak i
kompensacyjnym (wypłata odszkodowania za niezapłacone faktury).

Ubezpieczenie należności działa w przypadku faktycznego opóźnienia w zapłacie i już po 45-60 dniach od terminu płatności można uruchomić windykację należności. Jeżeli dłużnik nie spłaci się w ciągu następnych 90-150 dni, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

Największą zaletą polisy kredytu kupieckiego jest jej działanie w sytuacji, gdy dojdzie do upadłości kontrahenta lub innej prawnej niewypłacalności (np. otwarcie postępowania układowego, odmowa wszczęcia postępowania upadłościowego). W takim przypadku nie trzeba czekać nawet 1 dnia z wnioskiem o wypłatę odszkodowania, a ubezpieczyciel płaci za całe otwarte saldo należności tego dłużnika (nawet jeszcze niewymagalne faktury).

CERTUM od dłuższego czasu współpracuje z Credit Risk Brokers na zasadzie co-brokeringu przy wdrażaniu i obsłudze umów ubezpieczenia kredytu kupieckiego. CRB jest brokerem wyspecjalizowanym w ryzykach tego typu i gwarantuje najwyższą jakość obsługi oraz skuteczność podejmowanych działań odnośnie limitów kredytowych oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polis.


Chcesz poznać warunki ubezpieczenia kredytu kupieckiego dla Twojej firmy? Skontaktuj się z nami!