Ubezpieczamy floty naszych klientów liczące od 5 do kilkuset pojazdów. Skutecznie negocjujemy atrakcyjne warunki polis, zarówno zakresowe, jak i cenowe.

Posiadamy duże doświadczenie we wdrażaniu programów dla flot o wysokim współczynniku szkodowości oraz flot przewoźników, w tym transportów międzynarodowych i ponadgabarytowych.

Pomagamy naszym klientom wdrażać rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo floty, aranżujemy dofinansowania z funduszy prewencyjnych oraz synchronizujemy poziom ochrony ubezpieczeniowej z funkcjonującymi procedurami i regułami odpowiedzialności kierowców.

Uzyskiwane przez nas warunki są akceptowane przez wszystkie firmy leasingowe, a także w przeważającej liczbie przypadków są korzystniejsze od tych, które oferuje leasing czy dealer.

Floty naszych klientów korzystają z pełnej obsługi szkodowej, obejmującej także szkody z OC sprawcy, w tym likwidowane w oparciu o procedurę Bezpośredniej Likwidacji Szkód.


Nie wiesz czy warto posiadać umowę flotową? Przeczytaj ten artykuł: Czy warto mieć umowę flotową?


Skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu flotowym dla Twojej firmy 

Wysyłając tą wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CERTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, jednocześnie mam prawo wglądu do moich danych, żądania ich poprawienia oraz usunięcia.