Jeżeli szukasz gwarancji ubezpieczeniowej pod konkretny kontrakt lub zamówienie albo postępowanie przetargowe, to poniżej znajdziesz informację, jak dokładnie wygląda ich uzyskanie.

Dla klientów posiadających czynne umowy o limit procedury wyglądają następująco:

Procedura gwarancji wadialnej (przetargowej)

Loader image

Nie musisz przesyłać nam żadnych dokumentów. Potrzebujemy jedynie podanie linku strony na której zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ. Sami pobierzemy potrzebne nam dokumenty, w tym zapoznamy się z odpowiedziami na pytania oraz zmianami ogłoszenia i SIWZ, tak aby gwarancja uwzględniała aktualny stan postępowania przetargowego i spełniała wymogi zamawiającego. Jeżeli postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminu zamawiającego (a nie ustawy o zamówieniach publicznych), zapoznany się z nim i gwarancja będzie przygotowana według określonych tam wymogów.

Wniosek przygotujemy za Ciebie w naszym systemie w oparciu o szablon druku ubezpieczyciela, którego limit zapewni nie tylko wystawienie gwarancji przetargowej na najlepszych warunkach, ale także gwarancji kontraktowej w przypadku wygrania przetargu przez Twoją firmę. W przypadku tych gwarancji kluczowy jest czas, weźmiemy zatem pod uwagę również szybkość działania ubezpieczyciela oraz aktualną dostępność pracowników wystawiających gwarancje. Wniosek wraz z dokumentami przekażemy do ubezpieczyciela. Druk wniosku trafia równolegle do naszego klienta do podpisu.

Uzyskujemy projekt gwarancji od ubezpieczyciela, co zwykle ma miejsce w ciągu 1-3 dni roboczych. Projekt sprawdzamy pod kątem zgodności z wnioskiem, wymogami zamawiającego oraz danymi Twojej firmy i zamawiającego. Sprawdzony projekt trafi do Twojej firmy do akceptacji.

Po akceptacji treści gwarancji otrzymasz polisę lub rachunek z danymi do opłacenia składki za gwarancję. Po otrzymaniu dowodu zapłaty oraz skanu podpisanego wniosku lub wniosku z podpisem elektronicznym przechodzimy do finalnego kroku.

Gwarancje z podpisem cyfrowym przesyłamy mailem do Twojej firmy najpóźniej kolejnego dnia od otrzymania dowodu zapłaty składki. Gwarancje papierowe są wysyłane szybką przesyłką kurierską lub dostarczane przez naszego pracownika. Możesz już teraz składać ofertę przetargową.

Procedura gwarancji należytego wykonania kontraktu, dobrego wykonania kontraktu oraz gwarancji zwrotu zaliczki

Loader image

W przypadku zamówienia publicznego potrzebujemy jedynie informację o wygranym przetargu (jeżeli robiliśmy wcześniej wadium) albo wskazanie linku do strony, gdzie możemy znaleźć dokumentację przetargową.

W przypadku kontraktów spoza zamówień publicznych do rozpoczęcia przygotowań gwarancji niezbędny jest skan umowy (lub jej projekt) .

Wniosek przygotujemy za Ciebie w naszym systemie w oparciu o szablon druku ubezpieczyciela, którego limit zapewni odpowiednią pojemność, czas trwania gwarancji, akceptowalny wzór oraz korzystne warunki finansowe. W przypadku gwarancji dla zamówień publicznych kluczowy jest czas (gwarancja będzie potrzebna przy podpisywaniu umowy), weźmiemy zatem pod uwagę również szybkość działania ubezpieczyciela oraz aktualną dostępność pracowników wystawiających gwarancje. Wniosek wraz z dokumentami przekażemy do ubezpieczyciela. Druk wniosku trafia równolegle do naszego klienta do podpisu.

Uzyskujemy projekt gwarancji od ubezpieczyciela, co zwykle ma miejsce w ciągu 1-3 dni roboczych. Projekt sprawdzamy pod kątem zgodności z wnioskiem, wymogami kontraktowymi oraz danymi Twojej firmy i zamawiającego/kontrahenta. Sprawdzony projekt trafi do Twojej firmy do akceptacji przez zamawiającego/kontrahenta.

W sporej ilości przypadków projekt gwarancji wymaga dalszych zmian ponieważ Twój kontrahent lub zamawiający naniesie na nim swoje zmiany, a czasami przekaże własny wzór gwarancji. Zapewniamy zatem pełne wsparcie przy ustalaniu ostatecznej treści gwarancji, w tym negocjacje zarówno z ubezpieczycielem jak i beneficjentem gwarancji. Etapu tego często możemy uniknąć wybierając odpowiedni limit, gdyż dla części dużych wykonawców ubezpieczyciele mają ustalone wzory gwarancji. Negocjacje wzoru trwają zwykle od kilku do kilkunastu dni w zależności głównie od czasu odpowiedzi Twojego kontrahenta lub zamawiającego.

Po akceptacji treści gwarancji otrzymasz polisę lub rachunek z danymi do opłacenia składki za gwarancję. Po otrzymaniu dowodu zapłaty oraz skanu podpisanego wniosku lub wniosku z podpisem elektronicznym przechodzimy do finalnego kroku. Jeżeli wcześniej pracowaliśmy w oparciu o projekt umowy i nie jest to zamówienie publiczne, to jest to ten etap, na którym trzeba będzie przekazać do ubezpieczyciela skan podpisanej umowy.

Gwarancje z podpisem cyfrowym przesyłamy mailem do Twojej firmy najpóźniej kolejnego dnia od otrzymania dowodu zapłaty składki. Gwarancje papierowe są wysyłane szybką przesyłką kurierską lub dostarczane przez naszego pracownika.

Teraz możesz zając się realizacją kontraktu, a my będziemy monitorować czy gwarancja nie będzie wymagała zmiany lub przedłużenia. Z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy kontaktować się Tobą, żeby ustalić czy realizacja kontraktu zakończy się w terminie.

Procedura gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek

Loader image

Jeżeli dla tego kontraktu robiliśmy wcześniej gwarancję należytego wykonania kontraktu, to potrzebujemy jedynie bezusterkowy protokół odbioru (jeżeli był usterkowy, to wymagane są protokoły z ich usunięcia). Dla nowych kontraktów potrzebny jest protokół oraz umowa wraz ze wszystkimi aneksami.

Wniosek przygotujemy za Ciebie w naszym systemie w oparciu o szablon druku ubezpieczyciela, którego limit zapewni odpowiednią pojemność, czas trwania gwarancji, akceptowalny wzór oraz korzystne warunki finansowe. W przypadku gwarancji dla zamówień publicznych kluczowy jest czas (gwarancja będzie potrzebna przy podpisywaniu umowy), weźmiemy zatem pod uwagę również szybkość działania ubezpieczyciela oraz aktualną dostępność pracowników wystawiających gwarancje. Wniosek wraz z dokumentami przekażemy do ubezpieczyciela. Druk wniosku trafia równolegle do naszego klienta do podpisu.

Uzyskujemy projekt gwarancji od ubezpieczyciela, co zwykle ma miejsce w ciągu 1-3 dni roboczych. Projekt sprawdzamy pod kątem zgodności z wnioskiem, wymogami kontraktowymi oraz danymi Twojej firmy i zamawiającego/kontrahenta. Sprawdzony projekt trafi do Twojej firmy do akceptacji przez zamawiającego/kontrahenta.

W sporej ilości przypadków projekt gwarancji wymaga dalszych zmian ponieważ Twój kontrahent lub zamawiający naniesie na nim swoje zmiany, a czasami przekaże własny wzór gwarancji. Zapewniamy zatem pełne wsparcie przy ustalaniu ostatecznej treści gwarancji, w tym negocjacje zarówno z ubezpieczycielem jak i beneficjentem gwarancji. Etapu tego często możemy uniknąć wybierając odpowiedni limit, gdyż dla części dużych wykonawców ubezpieczyciele mają ustalone wzory gwarancji. Negocjacje wzoru trwają zwykle od kilku do kilkunastu dni w zależności głównie od czasu odpowiedzi Twojego kontrahenta lub zamawiającego.

Gwarancje z podpisem cyfrowym przesyłamy mailem do Twojej firmy najpóźniej kolejnego dnia od otrzymania dowodu zapłaty składki. Gwarancje papierowe są wysyłane szybką przesyłką kurierską lub dostarczane przez naszego pracownika.

Zamów bezpłatną konsultację brokerską i dowiedz się więcej na temat gwarancji ubezpieczeniowych oraz jak mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Twojej firmy oraz jak mogą zwiększyć Twoją konkurencyjność.