Gwarancje ubezpieczeniowe mogą być przygotowane zarówno pod zawarte już umowy, jak i te które są w fazie negocjacji (zalecamy to drugie rozwiązanie).

Naszym nadrzędnym celem jest przejęcie możliwie najszerszego zakresu obowiązków od naszych klientów i sprawne przeprowadzanie ich od początku do momentu, gdy gwarancja jest złożona beneficjentowi.

Nasi klienci mają dostęp do gwarancji ubezpieczeniowych, tak jednostkowych, jak i wystawianych w ramach limitów na gwarancje. Wśród przygotowywanych przez nas gwarancji znajdują się zarówno gwarancje przetargowe, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, jak i gwarancji zwrotu zaliczki.

cash money and a calculator on white paper printout

Jeżeli zastanawiasz się czy warto korzystać z gwarancji ubezpieczeniowych to zapoznaj się z tym artykułem: Zalety gwarancji ubezpieczeniowych

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych, które są dostępne dla naszych klientów:

Zastępują wadium wpłacane przez oferenta jako zabezpieczenie składanej oferty w przetargu. Mogą być wystawiane zarówno dla przetargów publicznych organizowanych zgodnie z PZP lub regulaminem oraz dla przetargów prywatnych.

Dowiedz się więcej...

Zastępuje kaucję stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy, która zwykle wynosi od 3 do 10% wartości kontraktu i jest wpłacana przy podpisywaniu umowy (zamówienia publiczne) lub potrącana z płatności za poszczególne faktury.

Dowiedz się więcej...

Opiewają zwykle na 1,5% do 5% wartości umowy i zabezpieczają roszczenia z tytułu wad i usterek zgłaszanych w okresie rękojmi i/lub gwarancji jakości.

Dowiedz się więcej...

Stanowią połączenie gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek, a co za tym idzie, są od razu składane na okres wykonania oraz okres rękojmi i/lub gwarancji jakości.

Dowiedz się więcej...

Najczęściej są warunkiem uzyskania zaliczki od inwestora i pokrywają 100% kwoty zaliczki.

Dowiedz się więcej...

Wiemy, że czas gra tu kluczową rolę, dlatego na każdym niemal etapie korzystamy z automatyzacji procesów, szablonów i innych funkcjonalności naszego systemu informatycznego. Informujemy też na bieżąco o postępach, a o uzupełnienie informacji i dokumentów zwracamy się jedynie wtedy, gdy nie mamy ich we własnych zasobach albo nie możemy ich uzyskać z innych źródeł.

Pracujemy ze wszystkimi ubezpieczycielami udzielającymi gwarancji na polskim rynku, skutecznie negocjując treści wzorów gwarancji, tak aby zyskały akceptację beneficjentów oraz aby w należyty sposób chroniły interesy naszych klientów.

Wśród beneficjentów przygotowywanych przez nas gwarancji są m.in.: Budimex, Eiffage Mitex, Hochtief, Mirbud, PORR, Skanska, Strabag, Bremer, TAL&CO, Elektrowania Połaniec, Polskie Sieci Energetyczne, Siemens Polska, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągu Naftowego „Przyjaźń”, a także podmioty publiczne, np.: PKP, ZUS, ARMiR, Izby Skarbowe, Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Poznań, Miasto Wrocław, Miasto Toruń, Narodowe Centrum Sportu, Towarzystwa Budownictwa Społecznego i inne.

Zobacz jak wyglądają procedury przygotowania gwarancji:

Zamów bezpłatną konsultację brokerską i dowiedz się więcej na temat gwarancji ubezpieczeniowych oraz jak mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Twojej firmy oraz jak mogą zwiększyć Twoją konkurencyjność.