Gwarancje tego typu są nazywane gwarancjami łączonymi lub „2 w 1”, ponieważ łączą w sobie dwie gwarancje: należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek.

Jest to zatem taki rodzaj gwarancji, który obejmuje zarówno okres realizacji kontraktu, jak i czas na jaki udzieliłeś rękojmi i gwarancji jakości. Oznacza to, że to właśnie te gwarancje mają najdłuższe okresy obowiązywania.

Gwarancja dobrego wykonania jest składana przy zawarciu umowy (w przypadku zamówień publicznych) albo w terminie wskazanym w kontrakcie i jeżeli prace będą realizowane terminowo, a ich zakres nie ulegnie zmianie, to z taką gwarancją nie trzeba już nic robić. Można o niej zapomnieć i cieszyć się brakiem potrąceń z kolejnych faktur.

Jeżeli zmieni się okres realizacji, zakres prac lub cena, to taką gwarancję można odpowiednio aneksować i spełnić tym samym wymogi dotyczące zabezpieczenia.

Powody, dla których warto zainteresować się tym rodzajem gwarancji, dotyczą eliminacji następujących zagrożeń:

-> eliminujemy ryzyko odmowy wydania gwarancji z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej naszej firmy lub braku miejsca w posiadanym limicie,

-> eliminujemy ryzyko odmowy wydania gwarancji z powodu negatywnej oceny kontraktu lub beneficjenta gwarancji (inwestora/zamawiającego),

-> eliminujemy ryzyko odmowy wydania gwarancji z powodu wycofania się ubezpieczyciela z wystawiania gwarancji lub ograniczenia ich sprzedaży,

-> eliminujemy ryzyko odmowy przyjęcia gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek przez kontrahenta po odbiorze końcowym robót,

-> eliminujemy ryzyko podwyższonej ceny gwarancji lub konieczności złożenia dodatkowych zabezpieczeń, co obniżałoby marżę z tego kontraktu.

Czy są wady takiego rozwiązania? Tak jest jedna – składkę za gwarancję trzeba zapłacić przed jej wydaniem, a jest ona sumą składek za gwarancję należytego wykonania oraz gwarancji usunięcia wad i usterek.

Stawki roczne za tego rodzaju gwarancje są zazwyczaj tożsame ze stawkami za gwarancje należytego wykonania oraz usunięcie wad i usterek. Dla przykładowego kontraktu o wartości 2 mln zł, okresie realizacji 18 miesięcy, okresie rękojmi 60 miesięcy oraz wartości kaucji 5% dla należytego wykonania oraz 1,5% dla usunięcia wad i usterek, składka łączna wniosłaby 4 500 zł (przy stawce rocznej 1,5%).

Zamów bezpłatną konsultację brokerską i dowiedz się więcej na temat gwarancji ubezpieczeniowych oraz jak mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Twojej firmy oraz jak mogą zwiększyć Twoją konkurencyjność.