To bardzo niedoceniany rodzaj gwarancji, który zabezpiecza to co może się wydarzyć po zakończeniu prac i odbiorze robót. Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek zastępuje kaucję pieniężną zabezpieczającą roszczenia inwestora/zleceniodawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

Tego typu kaucje są zwykle długoterminowe, do rzadkości nie należą okresy 6-8 letnie, a nawet dłuższe. Z tego właśnie powodu warto je zamienić na gwarancje. Trudno bowiem przewidzieć co się wydarzy w ciągu tak długiego okresu czasu i czy po tych latach kontrahent będzie chciał lub mógł te pieniądze zwrócić.

Kaucje na okres rękojmi opiewają zwykle na 1,5% do 5% wartości umowy, co oznacza, że zostawiając gotówkę pozbawiasz się w zasadzie dużej części lub całości zysku z tego kontraktu. Przez kolejne lata pieniądze te nie pracują dla Twojej firmy, a ty musisz szukać finansowania w bankach, leasingach itd.

Skorzystanie z ubezpieczeniowej gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek ma kilka istotnych zalet, wśród których na podkreślenie zasługują dwie.

Po pierwsze, unikniesz problemów, gdy po 5-8 latach, gdy przyjdzie moment odbioru kaucji, okaże się, że Twój kontrahent nie chce oddać pieniędzy i na siłę wymyśla usterki, albo też w międzyczasie upadł lub został zlikwidowany i nie ma od kogo żądać zwrotu.

Po drugie, przez te kilka lat będziesz mógł obracać pieniędzmi i nie zwiększać zadłużenia Twojej firmy.

Do uzyskania gwarancji usunięcia wad i usterek będziesz potrzebował umowę (wraz z aneksami, jeśli takie były sporządzone) oraz bezusterkowy protokół odbioru (jeżeli były usterki, to protokoły z ich usunięcia), a także wypełnić wniosek.

Wydanie gwarancji wygląda podobnie, jak w przypadku tej dla należytego wykonania kontraktu i trwa od 1-3 dni roboczych dla standardowej treści do kilkunastu dni dla gwarancji o indywidualnie ustalonych postanowieniach.

Cena gwarancji usunięcia wad i usterek jest uzależniona od okresu jej obowiązywania oraz kwoty gwarancji. Najczęściej stawki roczne wahają się od 1 do 2,5%.

Dla gwarancji dotyczącej kontraktu o wartości 2 mln zł, gdzie okres rękojmi wynosi 5 lat, a zabezpieczenie stanowi 1,5% ceny kontraktowej, składka wyniesie 2 250 zł (przy stawce rocznej 1,5%).

Maksymalne okresy udzielania ubezpieczeniowych gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek dość mocno różnią się pomiędzy ubezpieczycielami i mogą wynosić od 60 do 96 miesięcy, przy czym te najdłuższe dotyczą głównie zamówień publicznych oraz kontraktów objętych dofinansowaniami.

Zamów bezpłatną konsultację brokerską i dowiedz się więcej na temat gwarancji ubezpieczeniowych oraz jak mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Twojej firmy oraz jak mogą zwiększyć Twoją konkurencyjność.