W niektórych kontraktach, zwłaszcza tych dotyczących dostawy (z montażem lub bez) elementów konstrukcyjnych, maszyn, linii produkcyjnych, ale również zwykłych budowlanych, zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty zaliczki. Wartość tej zaliczki bywa różna, ale zwykle wynosi od 10 do 30% wartości kontraktu.

W wielu z tych umów warunkiem uruchomienia zaliczki jest złożenie zabezpieczenia, a jedną z możliwych form jest zwykle gwarancja ubezpieczeniowa.

Ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki opiewa na wartość udzielonej zaliczki i zabezpiecza prawidłowe wykorzystanie zaliczki oraz jej rozliczenie w oznaczonym terminie.

Jest to nietypowa gwarancja o tyle, że pokrywa 100% zobowiązania Twojej firmy i należy do grupy gwarancji, których uzyskanie jest zarezerwowane głównie dla firm o dobrej kondycji finansowej i które na stałe współpracują z gwarantem, a więc nie tylko posiadają umowę o limit, ale mają już gwarancje wystawione w ramach tej umowy.

Okres obowiązywania gwarancji zwrotu zaliczki jest nie dłuższy niż okres realizacji kontraktu, a dość często bywa krótszy (np. 3-6 miesięcy). Z tego powodu pomimo zwykle wyższych stawek (1,5-3,0%) gwarancja ta kosztuje podobnie jak gwarancja należytego wykonania dla tego samego kontraktu.

Jeżeli wartość kontraktu wynosiłaby 2 mln zł, zaliczka 400 000 zł (20%), a termin jej rozliczenia byłby wyznaczony na 3 miesiące, to składka wyniosłaby 2 000 zł (stawka 2,0%).

Gwarancję zwrotu zaliczki na standardowym wzorze uzyskasz w ciągu 1-3 dni. Gdy Twój kontrahent będzie wymagał zmian w treści gwarancji czas ten może się wydłużyć o kilka dni. Dokumenty potrzebne do uzyskania tej gwarancji są takie same jak w przypadku gwarancji należytego wykonania, czyli umowa oraz wniosek o gwarancję.

Nietypowe w przypadku gwarancji zwrotu zaliczki jest to, że jeżeli ubezpieczyciel udzielił gwarancji należytego wykonania / dobrego wykonania dla danego kontraktu, to najczęściej nie wystawi już gwarancji zwrotu zaliczki i odwrotnie – wystawienie gwarancji zwrotu zaliczki przez ubezpieczyciela oznacza brak możliwości uzyskania od tego samego zakładu ubezpieczeń gwarancji należytego/dobrego wykonania.

Zamów bezpłatną konsultację brokerską i dowiedz się więcej na temat gwarancji ubezpieczeniowych oraz jak mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Twojej firmy oraz jak mogą zwiększyć Twoją konkurencyjność.