Certum Broker

Ile kosztuje gwarancja ubezpieczeniowa?

Czy gwarancja ubezpieczeniowa to inwestycja czy tylko koszt? Chcesz wiedzieć jakie są ceny gwarancji oraz limitów na gwarancje w towarzystwach ubezpieczeniowych? Sprawdź ile Twoja firma może zaoszczędzić korzystając z gwarancji ubezpieczeniowymi w porównaniu z gwarancjami bankowymi.

Z tego artykułu dowiesz się czy ubezpieczyciele pobierają opłaty za przyznanie limitu, czy ubezpieczyciel obciąża za niewykorzystany limit, kiedy i jak często płaci się składkę za gwarancję, w jaki sposób oblicza się składkę za gwarancje oraz ile wynoszą składki minimalne i kiedy mają zastosowanie.

Ile kosztuje limit na gwarancje ubezpieczeniowe?

Pytanie niemal zawsze pojawia się w rozmowach z nowymi klientami i dość często nie mogą oni od razu uwierzyć w odpowiedź jaką od nas zawsze dostają:

ZERO!

Tak, tyle wynoszą koszty związane z posiadaniem dowolnej ilości limitów na gwarancje kontraktowe. Dzieje się tak dlatego, że ubezpieczyciele nie pobierają takich opłat jak (inaczej niż banki):

  • opłata przygotowawcza
  • prowizja za przyznanie limitu
  • opłaty za utrzymywanie limitu
  • opłaty za niewykorzystywanie przyznanego limitu

W przypadku gwarancji bankowych jest zupełnie inaczej i już na starcie musisz zapłacić opłatę przygotowawczą, a następnie prowizję za przyznanie limitu bez względu na to czy kiedykolwiek z niego skorzystasz. Jak nie będziesz wnioskował o gwarancje to bank może obciążyć twój rachunek opłatą za niewykorzystany limit, a nawet gdy będziesz kupował gwarancje, to może pojawić się koszt utrzymywania limitu.

Jak widzisz, w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych układ jest prosty i przejrzysty – jeżeli Twoja firma nie będzie wnioskowała o żadną gwarancję, to ubezpieczyciel nie będzie naliczał żadnych składek ani opłat. Pojawią się one tylko wówczas, gdy będzie wystawiona gwarancja. Między innymi z tego powodu większość naszych klientów posiada więcej niż jeden limit. Rozwiązanie to ma więcej zalet o czym możesz przeczytać TUTAJ.

To pewnie brzmi dla Ciebie zbyt dobrze, więc dla jasności sprawy dodam, że koszty pozaubezpieczeniowe mogą pojawić na etapie zawierania umowy o limit, ale tylko w jednym przypadku. Jeżeli ubezpieczyciel będzie wymagał dodatkowego zabezpieczenia regresu (poza wekslami), na przykład w postaci zastawu rejestrowego lub hipoteki. Wówczas pojawią się koszty wyceny mienia oraz koszty sądowe i notarialne. Dobra wiadomość jest taka, że te opłaty płacisz tylko raz na starcie.

Jak obliczać koszt gwarancji i ile tak naprawdę one kosztują?

W obiegu jest kilka mitów na temat tego, że gwarancje są nie tylko trudno dostępne, ale także drogie. Pierwszy kontakt z tym instrumentem może być czasami problematyczny i z tego powodu niekorzystnie zapisać się w pamięci – zwłaszcza, jeżeli nie było czasu na odpowiednie rozpoznanie rynku i wszystko było załatwiane pod presją czasu.

Gwarancje ubezpieczeniowe posiadają wiele zalet (na ten temat przeczytaj więcej w artykule “Zalety gwarancji ubezpieczeniowych”) i w Certum podchodzimy do tego tematu metodycznie oraz działamy według sprawdzonego planu. Dzięki temu nasi klienci dostają precyzyjne informacje o warunkach finansowych i zasadach w sposób jaki obliczane są składki za gwarancji. Wówczas można wyliczyć ile będzie kosztować cała operacja dosłownie w kilku krokach .

Podstawową zasadą jest naliczanie składek proporcjonalnie do okresu obowiązywania gwarancji. Różnice pomiędzy ubezpieczycielami są jedynie takie, że część liczy z dokładnością co do dnia, część za każde rozpoczęte 30 dni, a reszta za każdy rozpoczęty miesiąc. Nie ma to na szczęście bardzo istotnego wpływu na finalną cenę gwarancji.

PRZYKŁAD 1:

Rodzaj gwarancji: wadialna (przetargowa)
Suma gwarancyjna: 50 000 zł
Okres obowiązywania: 60 dni
Stawka: 0,3% za każde rozpoczęte 30 dni
SKŁADKA = 50 000 zł x 2 x 0,3% = 300 zł

PRZYKŁAD 2:

Rodzaj gwarancji: należyte wykonanie kontraktu
Suma gwarancyjna: 300 000 zł
Okres obowiązywania: 12 miesięcy + 30 dni
Stawka: 0,2% w skali roku (naliczane za każdy rozpoczęty miesiąc)
SKŁADKA = 300 000 zł x 2% x 13/12 = 6 500 zł

Druga zasada dotyczy częstotliwości opłat za gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciele pobierają składki jednorazowo przed wydaniem gwarancji i nie ma od tej zasady żadnych wyjątków. Dotyczy to zarówno gwarancji z jednym ryzykiem, jak i gwarancji łączonej dobrego wykonania, gdzie za jednym zamachem wystawiane jest zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek.

Jakie są składki minimalne za gwarancje?

Trzecią zasadą jest występowanie składek minimalnych. Każdy z ubezpieczycieli określa je w innej wysokości, czasami różnicując jeszcze je w zależności od rodzaju gwarancji. Składki minimalne wynoszą od 250 zł do 1 000 zł, przy czym najczęściej jest to przedział od 350 do 500 zł.

Składka minimalna oznacza, że jeżeli z wyliczenia według stawki % wyjdzie mniej niż ta kwota, to koszt gwarancji będzie wtedy równy składce minimalnej. Składkę minimalną nalicza się raz za cały okres trwania gwarancji.

W przykładzie 1 powyżej, gdyby składka minimalna dla gwarancji przetargowej wynosiła 400 zł, to dokładnie taki byłby koszt gwarancji, chociaż z wyliczenia wg stawki wychodziło o 100 zł mniej. Zastosowanie składek minimalnych powoduje, że dla małych gwarancji (np. wadium na 5 000 zł) będzie to mało opłacalne i wówczas odradzam sięganie po gwarancje.

W przykładzie 2 powyżej składka minimalna nie miałaby zastosowania i ubezpieczyciel pobrałby 5 918 zł za gwarancję należytego wykonania kontraktu.

Jakie są stawki za gwarancje na rynku?

Rynek gwarancji ubezpieczeniowych podlega ciągłym zmianom wraz z sygnałami płynącymi z branży budowlanej, z sektora bankowego oraz w zależności od danych makroekonomicznych. Wraz z wahaniami koniunktury zmieniają się zarówno ceny gwarancji, jak i kryteria oceny firm, wielkości przyznawanych limitów oraz zakres wymaganych zabezpieczeń. Dobrą wiadomością jest to, że stawki za gwarancje nie są powiązane ze stopami kredytowymi i nie podlegają istotnym zmianom w przypadku wysokiej inflacji.

Oprócz powyższych, bardzo istotnym czynnikiem jest wielkość i doświadczenie danej firmy oraz jej kondycja finansowa. Dlatego też stawki za gwarancje dla poszczególnych przedsiębiorstw mogą się od siebie znacząco różnić.

Najniższe stawki, dla najlepiej ocenianych firm znajdują się poniżej 1% w skali roku, podczas gdy dla tych które są na granicy akceptowalności ryzyka, stawki te mogą wynosić 4%.

Zalecam, aby przy szacowaniu kosztów gwarancji bez rozpoznania rynku, przyjmować stawkę 3% dla firm z obrotami do 10 mln zł, dla firm z obrotami od 10 do 30 mln zł – 2,5%, a dla większych 2%.

Chcesz policzyć ile kosztowałaby gwarancja dla Twojej firmy i czy będzie to opłacalne? Wypełnij poniższy formularz i umów się na bezpłatną konsultację.

Patrycjusz Rodzyński
Broker ubezpieczeniowy
Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i finansowych
E-mail: p.rodzynski@certumbroker.pl

LinkedIn

KONTAKT

Gotowy na bezpieczniejszą
przyszłość Twojej firmy?

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Twoje ubezpieczenie, nasze doświadczenie – razem zbudujemy rozwiązanie idealne dla Ciebie i Twojego biznesu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

WYPEŁNIJ FORMULARZ