Certum Broker

Jak uniknąć pułapek w ubezpieczeniach dla branży budowlanej?

W branży budowlanej, gdzie każdy projekt to unikalne wyzwanie, wybór odpowiednich polis ubezpieczeniowych jest kluczowy dla bezpieczeństwa firmy. Wielu przedsiębiorców wpada w pułapki wynikające z braku pełnej świadomości ryzyka. 

Typowym błędem jest zakładanie, że jedna polisa OC wystarczy do zabezpieczenia przed wszystkimi ewentualnościami. Wbrew temu co może wynikać z praktyki inwestorów i zamawiających, którzy wymagają od wykonawców zwykle jedynie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, prawda jest jednak bardziej złożona.

Często pomijaną kwestią jest dostosowanie polis do specyfiki konkretnego projektu. Każdy obiekt budowlany różni się rodzajem prac, używanymi materiałami czy nawet lokalizacją. Poprzestawanie na jednej standardowej umowie ubezpieczenia na wszystkie realizowane prace może skończyć się niewystarczającym zabezpieczeniem w razie konkretnej szkody.

Innym często popełnianym błędem jest występowanie licznych bardzo niskich podlimitów, które niestety zwykle dotyczą tych ryzyk, które mogą wygenerować największe szkody. Takie zapisy polis prowadzą do tego, że przedsiębiorcy muszą sięgać do własnej kieszeni, żeby zapłacić za to, czego nie obejmuje ubezpieczenie.

Dlatego też, aby uniknąć tych pułapek, przedsiębiorcy budowlani powinni zrozumieć, że ubezpieczenia to nie tylko formalność, ale inwestycja w spokojną przyszłość swojego biznesu. Skomplikowana rzeczywistość branży budowlanej wymaga elastycznych i dopasowanych rozwiązań ubezpieczeniowych. 

W kolejnych punktach omówię, jak możesz uniknąć najczęstszych błędów i jak możesz wykorzystać ubezpieczenia jako strategiczne narzędzie do zabezpieczenia przedsięwzięć budowlanych. Jak zatem skutecznie unikać pułapek w ubezpieczeniach dla branży budowlanej?

  1. Dokładna Analiza Ryzyka: Nie ma jednej polisy, która pasuje do wszystkich firm w branży budowlane i do każdej budowy. Każdy projekt niesie ze sobą unikalne zagrożenia dotyczące firmy budowlanej, innych wykonawców, placu budowy oraz jego otoczenia. Zainwestuj więc czas w dogłębną analizę ryzyka związanego z całokształtem prowadzonej działalności oraz każdym realizowanym projektem budowlanym. Jeżeli do tego dołożysz współpracę z ekspertem ubezpieczeniowym to otrzymasz pomoc w zidentyfikowaniu potencjalnych ryzyk i dostosowaniu polis do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.
  2. Różnorodność Polis: Wybór jednej polisy OC najczęściej nie wystarczy, żeby prawidłowo zabezpieczyć firmę. Branża budowlana obejmuje wiele obszarów ryzyka, przy czym kluczowe aktywa każdego przedsiębiorstwa budowlanego znajdują się na placach budów. Dotyczy to nie tylko maszyn i sprzętu budowlanego, ale przede wszystkim prowadzonych prac i materiałów. Wszystko to sprawia, że powinieneś rozważyć zawarcie różnorodnych polis, aby zapewnić kompleksowe zabezpieczenie. W większości przypadków firm budowlanych obok podstawowej polisy OC w Twojej firmie budowlanej powinny funkcjonować ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych oraz ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego. Czasami zasadne będzie także zawarcie ubezpieczenia OC projektanta lub ubezpieczenia OC dedykowanego dla pojedynczego kontraktu. Dzięki temu, nawet jeśli jedna polisa nie obejmuje danego zdarzenia, inna może to zrobić. 
  3. Dostosowanie do Pozycji w Procesie Budowlanym: Innego zakresu ubezpieczenia potrzebuje generalny wykonawca, który zleca całość prac podwykonawcom, wykonawca w systemie prac zleconych czy też generalny wykonawca przy kontrakcie “zaprojektuj i zbuduj”. Warto zawsze szukać rozwiązania, w którym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno Twoją firmę, jak wszystkich uczestników procesu poniżej, a więc podwykonawców i dostawców. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku szkody i istotnie ułatwi oraz przyspieszy otrzymanie odszkodowania.
  4. Negocjacje z Ubezpieczycielem: Ubezpieczyciele często są gotowi do negocjacji, szczególnie z klientami, którzy świadomie zarządzają ryzykiem. Przed podpisaniem umowy, porozmawiaj zatem z przedstawicielem ubezpieczyciela o dostosowaniach polisy do konkretnych potrzeb Twojej firmy. Jest to tym łatwiejsze im więcej informacji przekażesz ubezpieczycielowi o Twojej firmie i wykonywanych robotach budowlano-montażowych. Negocjacje mogą obejmować sumy ubezpieczenia, zakres ochrony, podlimity, klauzule dodatkowe i niestandardowe rozszerzenia, wysokość składki czy udziały własne w szkodzie.

Wdrożenie powyższych praktyk nie tylko zminimalizuje ryzyko finansowe Twojej firmy budowlanej, ale także sprawi, że będziesz miał pewność, że jesteś dobrze zabezpieczony na każdym etapie prowadzonych prac budowlanych. To czy warto przy tym skorzystać z doradztwa brokerskiego i jakie korzyści płyną z długofalowego planowania w zakresie ubezpieczeń budowlanych pokażę na przykładzie firmy, która obecnie jest klientem Certum.

Przyjrzyj się bliżej sytuacji firmy budowlanej, która, jak się okazało, miała polisę OC, ale zawartą błędnie, obejmującą jedynie podstawową działalność – wznoszenie budynków mieszkalnych, a zakres ubezpieczenie nie obejmował szkód w instalacjach podziemnych. 

Niestety, to błędne założenie miało bolesne konsekwencje, gdy firma podjęła się kontraktu na budowę hali magazynowej w ramach którego konieczne było wykonanie przyłącza wodnego do budowanego magazynu. W trakcie prac prowadzonych metodą przecisku kierowanego uszkodzeniu uległ światłowód należący do operatora telewizji kablowej. Koszty jego wymiany oraz utracone zyski operatora i zapłacone odbiorcom odszkodowania w formie rabatów wyniosły łącznie 234 tys. zł. 

Właściciel firma pomimo początkowego optymizmu, otrzymał od ubezpieczyciela odmowę wypłaty i ostatecznie musiał zapłacić odszkodowanie z pieniędzy firmowych. Dodatkowym problemem było to, że kwota ta nie stanowiła kosztów podatkowych. 

Ubezpieczyciel niestety miał w tym przypadku rację, ponieważ kontrakt nie dotyczył budowy budynku mieszkalnego, a polisa nie zawierała potrzebnego w tym wypadku rozszerzenia o szkody wyrządzone w instalacjach podziemnych. Potwierdziły to także dwa kolejne stanowiska ubezpieczyciela, które wydał w odpowiedzi na odwołania złożone przez prawnika firmy.

Kiedy rozpoczęliśmy współpracę z tym przedsiębiorcą budowlanym i przeprowadziliśmy diagnozę stanu ubezpieczeń, oprócz tych braków, które wykazała dobitnie szkoda ze światłowodem w roli głównej, ujawniła kilka innych błędów. Był wśród nich bardzo niski podlimit dla OC pracodawcy oraz brak rozszerzenia od szkody wyrządzone przez podwykonawców. Na szczęście błędy te nie miały okazji się wcześniej ujawnić przy szkodach.

Wszystkie niedostatki polisy uzupełniliśmy jeszcze w trakcie trwania polisy i dzięki temu firma naszego klienta została odpowiednio zabezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Zaskoczeniem dla właściciela firmy było to, że zmiany które wprowadziliśmy podniosły składkę jedynie o 15%.

 Kiedy dwa lata później miała miejsce podobna szkoda, dotyczącą tym razem uszkodzenia rury gazowej, ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie niemal 200 000 zł, które zaspokoiło wszystkie roszczenia poszkodowanego operatora sieci gazowej.

Z tych doświadczeń wynika jedna kluczowa lekcja: dokładność w doborze polis ubezpieczeniowych jest równie istotna, co sama jej obecność. Zabezpieczenie pełnego zakresu ryzyka w branży budowlanej to inwestycja w spokojną przyszłość firmy. Rozważ swoje zabezpieczenia już teraz, aby uniknąć bolesnych niespodzianek w przyszłości. Konsultuj się z naszym zespołem, aby znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojej firmy budowlanej

Patrycjusz Rodzyński
Broker ubezpieczeniowy
Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i finansowych
E-mail: p.rodzynski@certumbroker.pl

LinkedIn

KONTAKT

Gotowy na bezpieczniejszą
przyszłość Twojej firmy?

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Twoje ubezpieczenie, nasze doświadczenie – razem zbudujemy rozwiązanie idealne dla Ciebie i Twojego biznesu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

WYPEŁNIJ FORMULARZ