Certum Broker

Więcej niż jeden limit na gwarancje zapobiega problemom

Limit na gwarancje ubezpieczeniowe może mieć wiele zalet, począwszy od ustalonych kosztów wydawania gwarancji, aż po szybki dostęp do gwarancji. Na niewiele to się jednak zda, jeżeli z dnia na dzień przestanie działać, albo z jakiejś przyczyny ubezpieczyciel odmówi wydania gwarancji ubezpieczeniowej. Warto mieć w odwodzie jednego lub więcej ubezpieczycieli, którzy w takiej sytuacji mogą wystawić gwarancję i uchronić Twoją firmę od zatrzymania kaucji w formie pieniężnej.

Dlaczego Twoja firma może stracić limit na gwarancje?

Ubezpieczyciele przeprowadzają okresową ocenę sytuacji finansowej Twojej firmy oraz branży w jakiej działasz. Pogarszające się wyniki finansowe Twojego przedsiębiorstwa mogą spowodować obniżenie limitu, wstrzymanie wydawanie gwarancji lub nawet anulowanie limitu. Dodam, że ubezpieczyciele potrafią dość znacznie różnić się między sobą, co do tego w jaki sposób oceniają sytuację finansową. Niejednokrotnie miałem do czynienia z sytuacją, gdy u jednego ubezpieczyciela oferowany limit wynosił 0 zł, a u drugiego 1 czy 2 mln zł. Jeżeli Twoja firma posiada tylko jeden limit u tego ubezpieczyciela, który stosuje twarde reguły oceny, to łatwiej o utratę limitu i dostępu do gwarancji ubezpieczeniowych.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Podobnie może się wydarzyć w przypadku kryzysu, który dotknie daną branżę. Sytuacje takie miały miejsce chociażby w latach 2008-2009 czy 2011-2012 na rynku budowlanym. Wielu ubezpieczycieli wstrzymywało wtedy wydawanie gwarancji, obniżało limity albo drastycznie zwiększało wymagania odnośnie zabezpieczeń, którym nie wszyscy klienci mogli sprostać. Tu także można zaobserwować różnice w podejściu poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych, która może wynikać z wielkości zaangażowania w daną branżę, skalę wypłat z gwarancji czy też większe lub mniejsze doświadczenie w tym konkretnym sektorze gospodarki.

Czy ubezpieczyciel może odmówić wystawienia gwarancji?

W przypadku jednego kontraktu może zdarzyć się, że ubezpieczyciel odmówi wystawienia gwarancji. Powód może być kilka.

Najcześciej przyczyną odmowy jest negatywna ocena samego kontraktu, który w ocenie ubezpieczyciela przekracza możliwości wykonawcy (np. wielokrotnie większy niż roczne przychody firmy) albo jest obarczony wysokim ryzykiem wykonania (np. nietypowa technologia, skrajnie krótki termin realizacji, bardzo niska cena).

Odmowa może być podyktowana negatywną oceną kontrahenta. Wynika to albo z doświadczeń danego ubezpieczyciela (np. powtarzające się przypadki nadużywania gwarancji) albo sytuacji finansowej lub prawnej tej firmy (np. upadłość lub restrukturyzacja).

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Do rzadkości nie należą również przypadki, gdy gwarancja nie jest wydawana z tego powodu, że ubezpieczyciel nie zgadza się na jej treść, która jest wymagana przez beneficjenta. Zakłady ubezpieczeń mają różną elastyczność co do zapisów w gwarancjach. W przypadku sporej części dużych wykonawców można jednak uzyskać gwarancje nawet o dość nietypowej treści, ale tylko u tych ubezpieczycieli, którzy z tymi wykonawcami porozumieli się co do kształtu akceptowanych zapisów gwarancyjnych.

Co może się jeszcze pójść nie tak?

Z mojego doświadczenia przy zawieraniu gwarancji wynika, że może dojść do jeszcze wielu innych sytuacji, gdy posiadając jeden limit Twoja firma mogłaby być pozbawiona możliwości skorzystania z tego instrumentu.

Bywają sytuacje tak trywialne jak urlopy, chorobowe czy wyjazdy szkoleniowe pracowników ubezpieczyciela, które potrafią skutecznie sparaliżować proces wydawania gwarancji na co najmniej kilka dni. Okresowo można spotkać się z „klęską urodzaju”, zwłaszcza gdy wystawiane są duże ilości gwarancji wadialnych, a więc tych, które mają wyższy priorytet z uwagi na terminy w postępowaniach przetargowych.

Niektórzy ubezpieczyciele monitorują wpisy w BGK i bywa, że wpis w rejestrze dłużników na kilka tysięcy złotych może być przysłowiowym gwoździem do trumny, gdy mamy do czynienia z trudnym tematem.

W przypadku dużych kontraktów, takich jak budowa autostrad czy np. Stadionu Narodowego, może dojść takiego zjawiska jak kumulacja zaangażowania danego ubezpieczyciela na tym jednym zamówieniu. Wynika ona z wystawienia gwarancji dla generalnego wykonawcy i wielu jego podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i prowadzi do tego, że dany ubezpieczyciel może mieć zaangażowanie sięgające 20 czy 30% wartości całej inwestycji i wówczas odmawia wystawiania kolejnych gwarancji.

Rozwiązanie

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Wszystkim klientom zalecam posiadanie co najmniej dwóch limitów, a optymalnym rozwiązaniem dla większych firm jest od 3 do 5 limitów. Wybór ubezpieczycieli powinien uwzględniać nie tylko warunki limitów, ale także to czy wydają oni gwarancje dla Twoich kluczowych kontrahentów. Kluczowy jest także to, w jaki sposób towarzystwa ubezpieczeniowe działają w praktyce, tzn. jak reagują na sytuacje kryzysowe, na ile są elastyczni pod względem negocjacji treści gwarancji oraz jak szybko podejmują decyzje i wystawiają dokumenty.

Wdrożenie kilku limitów dzięki sprawdzonym procedurom CERTUM nie jest bardziej skomplikowane niż gdyby był to jeden limit. To po stronie brokera jest przygotowywanie wniosków i kwestionariuszy oraz dopięcie formalności związanych z podpisaniem umów. Dzięki temu sprawnie możesz przejść przez wszystkie kroki zmierzające do uruchomienia kilku umów.

Dobrą wiadomością jest to, że posiadanie większej ilości limitów nie prowadzi do dodatkowych kosztów, bowiem (z jednym wyjątkiem) ubezpieczyciele nie pobierają żadnych opłat za przyznanie i utrzymywanie limitów. Nie ma również dodatkowych obowiązków, które obciążałyby klienta, bowiem broker bierze na siebie całą komunikację z ubezpieczyciela, aktualizacje dokumentów czy sprawdzanie, który z limitów będzie tym najlepszym dla danego kontraktu.

Jeżeli zatem Twoja firma posiada, tylko jeden limit, to warto jak najszybciej poprawić ten stan rzeczy. Zwłaszcza jeżeli na horyzoncie są nowe kontrakty, albo wkrótce zakończy się realizacja robót, gdzie będzie można zastąpić gwarancją ubezpieczeniową kaucję pieniężną.

Rafał Krywalski
Broker ubezpieczeniowy
Specjalista ds. gwarancji i ubezpieczeń budowlanych
E-mail: r.krywalski@certumbroker.pl

KONTAKT

Gotowy na bezpieczniejszą
przyszłość Twojej firmy?

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Twoje ubezpieczenie, nasze doświadczenie – razem zbudujemy rozwiązanie idealne dla Ciebie i Twojego biznesu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

WYPEŁNIJ FORMULARZ