Certum Broker

Karty Produktów (IPID)

Ubezpieczenia majątkowe,
komunikacyjne, finansowe

Nazwa ubezpieczycielaNazwa karty informacyjnej produktu
Allianz Polska TUiR S.A.Allianz Karta Produktu Car Assistance
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia Cyber
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia mienia w transporcie
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów

Allianz Karta Produktu ubezpieczenia OC członków władz spółki
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia ochrony prawnej
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia Zielona Karta
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia zysku przedsiębiorstw
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia utraty zysku
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia szyb samochodowych (2019)
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia szyb samochodowych (2020)
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia prac budowlano-montażowych
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia OC przedsiębiorstw (2019)
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia OC dla klientów korporacyjnych
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia mienia od ograni i innych zdarzeń losowych
Allianz Karta Produktu ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii
ChubbChubb Karta Produktu Elite D&O
Chubb Karta Produktu OC Działalności
Chubb Karta Produktu Podróż Służbowa
Chubb Karta Produktu Podróż Zagraniczna
Chubb Karta Produktu Cyber
CofaceCOFACE Karta Produktu Globalliance 
COFACE Karta Produktu SMART
COFACE Karta Produktu TRADE
ColonnadeCOLONADE Karta Produktu Mienie od Wszystkich Ryzyk i Utrata Zysku (2017)
COLONADE Karta Produktu Mienie od Wszystkich Ryzyk i Utrata Zysku (2018)
COLONADE Karta Produktu Sprzęt Elektroniczny (2018)
COLONADE Karta Produktu Sprzęt Elektroniczny (2017)
COLONADE Karta Produktu Maszyny od Uszkodzeń
COLONADE Karta Produktu OC Działalności (2017)
COLONADE Karta Produktu OC Działalności (2018)
COLONADE Karta Produktu Odpowiedzialność za Szkody w Środowisku
COLONADE Karta Produktu OC Spedytora
COLONADE Karta Produktu Podróże Zagraniczne Medicover (2020)
COLONADE Karta Produktu Wyjazdy Zagraniczne (2022)
COLONADE Karta Produktu NNW
Compensa TU S.A.COMPENSA Karta Produktu Wszystkich Ryzyk Montażu
COMPENSA Karta Produktu Wszystkich Ryzyk Budowy
COMPENSA Karta Produktu Sprzęt Elektroniczny
COMPENSA Karta Produktu Maszyn od Awarii
COMPENSA Karta Produktu ubezpieczenia dla flot pojazdów
COMPENSA Karta Produktu ubezpieczenia OC
COMPENSA Karta Produktu Compensa Rodzina IV
STU Ergo Hestia S.A.HESTIA Karta produktu OC komunikacyjne
HESTIA Karta Produktu Zielona Karta
HESTIA Karta Produktu Wszystkich Ryzyk Montażu
HESTIA Karta Produktu Maszyn Budowlanych CPM
HESTIA Karta Produktu Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
HESTIA Karta Produktu Kompleksowe Mienie i Przerwy w Działalności (2021)
HESTIA Karta Produktu Kompleksowe Przedsiębiorstw Od Wszelkich Ryzyk (2018)
HESTIA Karta Produktu Mienie od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku
HESTIA Karta Produktu Utrata Zysku Wskutek Ognia i Innych Zdarzeń Losowych
HESTIA Karta Produktu Utrata Zysku Wskutek Wszelkich Ryzyk
HESTIA Karta Produktu Utrata Zysku Wskutek Uszkodzeń Maszyn i Urządzeń
HESTIA Karta Produktu Ryzyk Budowlano-Montażowych (CAR-EAR)
HESTIA Karta Produktu OC z tytułu prowadzenia działalności (2018)
HESTIA Karta Produktu OC z tytułu prowadzenia działalności (2021)
HESTIA Karta Produktu Hestia Biznes (2018)
HESTIA Karta Produktu Odpowiedzialności za szkody w środowisku
HESTIA Karta Produktu OC zawodu projektanta, architekta, inżyniera budownictwa
HESTIA Karta Produktu OC członków statutowych organów (D&O)
HESTIA Karta Produktu OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym
HESTIA Karta Produktu Kredyt Kupiecki
HESTIA Karta Produktu Biznes Podróż
ERV (Ergo Hestia)ERV Karta Produktu Podróż Dla Klientów Korporacyjnych
ERV Karta Produktu Podróże Zagraniczne
EV Karta Produktu Rezygnacja i Zmiana Terminu Podróży
Generali TU S.A.GENERALI Karta Produktu Auto Program (dobrowolne)
GENERALI Karta Produktu OC posiadaczy pojazdów
GENERALI Karta Produktu Generali z Myślą o firmie (2022-01-20)
GENERALI Karta Produktu Generali z Myślą o Firmie (2022-09-22)
InterRisk TU S.A.INTERRISK Karta Produktu Pakiet Auto+ (AC, NNW, Szyby, ASS)
INTERRISK Karta Produktu Biznes Pro Plus (2019)
INTERRISK Karta Produktu Biznes Pro Plus (2021)
INTERRISK Karta Produktu Mienie od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych
INTERRISK Karta Produktu Mienie od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku
INTERRISK Karta Produktu Mienie od Wszystkich Ryzyk
INTERRISK Karta Produktu Sprzęt Elektroniczny
INTERRISK Karta Produktu Maszyn od Uszkodzeń (MB)
INTERRISK Karta Produktu Maszyny Budowlane CPM
INTERRISK Karta Produktu Ryzyka Budowlano-Montażowe (CAR-EAR)
INTERRISK Karta Produktu OC Architekta
INTERRISK Karta Produktu Elektrowni Fotowoltaicznych
INTERRISK Karta Produktu OC Działalności
INTERRISK Karta Produktu Mienia w Transporcie (CARGO)
INTERRISK Karta Produktu OC Członków Zarządu i Rad Nadzorczych (D&O)
INTERRISK Karta Produktu OC Spedytora
INTERRISK Karta Produktu OC w Procesie Budowlanym
INTERRISK Karta Produktu OC Przewoźnika w Ruchu Krajowym
INTERRISK Karta Produktu OC Przewoźnika w Ruchu Międzynarodowym
INTERRISK Karta Produktu NNW Plus
INTERRISK Karta Produktu NNW Progresja
Leadenhall (Lloyd’s)LEADENHALL Karta Produktu Drivers Casco
LEADENHALL Karta Produktu Utrata Dochodu
PZU S.A.PZU Karta Produktu PZU Auto (AC, NNW, Szyby, ASS) (2021-11-23)
PZU Karta Produktu PZU Auto (AC, NNW, Szyby, ASS) (2021-03-30)
PZU Karta Produktu OC Posiadaczy Pojazdów
PZU Karta Produktu Doradca (pakiet)
PZU Karta Produktu Mienie od Wszystkich Ryzyk
PZU Karta Produktu Sprzęt Elektroniczny
PZU Karta Produktu Maszyn od Uszkodzeń
PZU Karta Produktu Utraty Zysku
PZU Karta Produktu Ryzyka Cybernetyczne
PZU Karta Produktu Mienia w Transporcie (CARGO)
RESO / BalciaRESO Karta produktu Biznes Pakiet
SALTUS TUWSALTUS Karta Produktu Laborus (pakietowe)
SALTUS Karta Produktu Mienie od Wszystkich Ryzyk
SALTUS Karta Produktu Maszyny od Uszkodzeń
TUW TUW TUW Karta Produktu Autocasco
 TUW Karta Produktu AutoSzyby
 TUW Karta Produktu Assistance
 TUW Karta Produktu BLS
 TUW Karta Produktu NNW Kierowcy i Pasażerów
 TUW Karta Produktu OC Posiadacza Pojazdów
 TUW Karta Produktu Zielona Karta
 TUW Karta Produktu Bezpieczny Biznes (Pakietowe)
TUW “TUZ”TUZ Karta Produktu Auto-Casco
TUZ Karta Produktu Autoszyby
TUZ Karta Produktu Auto Assistance
TUZ Karta Produktu Mini AC
TUZ Karta Produktu NNW kierowcy i pasażerów
TUZ Karta Produktu Zielona Karta
TUZ Karta Produktu OC posiadaczy pojazdów
TUZ Karta Produktu Bezpieczny Przedsiębiorca
TUZ Karta Produktu Instalacje Fotowoltaiczne
TUZ Karta Produktu OC Działalności
TUZ Karta Produktu OC Zawodowa Przewoźnika Drogowego
TUZ Karta Produktu OC Biur Rachunkowych
TUZ Karta Produktu Mienie w Transporcie (Cargo)
TUZ Karta Produktu OC Przewoźnika w Ruchu Krajowym
TUZ Karta Produktu OC Przewoźnika w Ruchu Międzynarodowym
UNIQA TU S.A.UNIQA Karta Produktu AutoCasco
UNIQA Karta Produktu Mienie od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych
UNIQA Karta Produktu Sprzęt Elektroniczny
UNIQA Karta Produktu Maszyny od Uszkodzeń
UNIQA Karta Produktu Ryzyka Budowlano-Montażowe (2020)
UNIQA Karta Produktu Ryzyka Budowlano-Montażowe (2021)
UNIQA Karta Produktu OC Przewoźnika
UNIQA Karta Produktu NNW
TUiR Warta S.A.WARTA Karta Produktu Assistance
WARTA Karta Produktu NNW komunikacyjne
WARTA Karta Produktu Szyby
WARTA Karta Produktu Zielona Karta
WARTA Karta Produktu AutoCasco
WARTA Karta Produktu Mienie i Utrata Zysku (2022)
WARTA Karta Produktu Utrata Zysku Przedsiębiorstw (2016)
WARTA Karta Produktu Maszyny i Urządzenia od Uszkodzeń (2021)
WARTA Karta Produktu Maszyny i Urządzenia od Uszkodzeń (2018)
WARTA Karta Produktu Ryzyka Budowy i Montażu
WARTA Karta Produktu Maszyny Budowlane (CPM)
WARTA Karta Produktu OC Przewoźnika
WARTA Karta Produktu Warta Business Travel
WIENER TU S.A.WIENER Karta Produktu GoBiznes (Pakietowe)

Ubezpieczenia na życie i zdrowotne

Nazwa ubezpieczycielaNazwa karty informacyjnej produktu
Allianz Życie S.A.ALLIANZ Karta Produktu Grupowe na Życie
Compensa TUnŻ S.A.COMPENSA Karta Produktu Grupowe na Życie
Inter-PolskaINTER-POLSKA Karta Produktu INTER-Partner
INTER-POLSKA Karta Produktu INTER-Vision
INTER-POLSKA Karta Produktu INTER-Zdrowie
Leadenhall (Lloyd’s)LEADENHALL LifeUp
Nationale NederlandenNN Karta Produktu Grupowe na Życie
PZU Życie S.A.PZU Życie Karta Produktu Grupowe na Życie
PZU Życie Karta Produktu Twoje Zdrowie
PZU Życie Karta Produktu Opieka Medyczna
PZU Życie Karta Produktu Wsparcie w Życiu i Zdrowiu
UNIQA TUnŻ S.A.UNIQA Karta Produktu Grupowe na Życie
VIENNA LIFEVIENNA LIFE Karta Produktu Indywidualne na Życie
WARTA TUnŻ S.A.WARTA Karta Produktu Grupowe na Życie
ZDROWIE TU S.A.ZDROWIE Karta Produktu Grupowe Zdrowotne

KONTAKT

Gotowy na bezpieczniejszą
przyszłość Twojej firmy?

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Twoje ubezpieczenie, nasze doświadczenie – razem zbudujemy rozwiązanie idealne dla Ciebie i Twojego biznesu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

WYPEŁNIJ FORMULARZ