Jak wiele ryzykujesz jako Członek Zarządu?

Czy możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za to, że umowa z kontrahentem została wadliwie zawarta i przez to spółka straciła pieniądze?
Czy stać Cię na to, żeby zapłacić 6 milionów złotych za konsekwencje błędnej decyzji?
judges desk with gavel and scales

Wydaje Ci się to mało prawdopodobne?

Ostatnio sąd w wyroku przyznał poszkodowanej spółce ponad 6 mln zł tytułem odszkodowania od byłego prezesa:
https://www.pb.pl/gieldowa-spolka-ma-dostac-miliony-od-bylego-menedzera-1113860

Prezes ten był na szczęście objęty ubezpieczeniem D&O. Może wiec liczyć nie tylko na pokrycie odszkodowania przez ubezpieczyciela, ale także na pokrycie kosztów obrony oraz kosztów sądowych.

Ostatnie kilka lat, kiedy w tematyce ubezpieczenia D&O dominują podatki, kary i grzywny, mogły dać mylne wrażenie, że to właśnie tam trzeba upatrywać największych zagrożeń dla osób zarządzających spółkami.

Wciąż jednak dobrze mają się „stare dobre szkody” wynikające z codziennej pracy menadżerów. Pracy, która z uwagi na złożoność i zmienność uwarunkowań każdej decyzji, charakteryzuje się wysokim ryzykiem popełnienia błędu. Często skutki tych działań (lub zaniechań) mogą być dostrzeżone dopiero po wielu miesiącach czy latach.

Czy mogą to być poważne szkody?

Wielomilionowe straty, upadłości spółek oraz nawet ponad 25 milionowe odszkodowania z polis D&O, które wynikały z opcji walutowych, mogą wydawać się dość odległą przeszłością. 
Mechanizm w przypadku każdej tego typu jest jednak podobny.

confused businessman checking time on wristwatch

Na początku jest zwykle ograniczona ilość informacji, jaką dysponuje menadżer przed podjęciem decyzji, np. o zawarciu umowy na określonych warunkach, skutkach jej wykonania lub wypowiedzenia, warunkach zapłaty czy odpowiedzialności za rękojmię lub gwarancję jakości.

Oprócz tego niezwykle istotnym czynnikiem ryzyka jest czas, a w zasadzie jego brak. Presja terminu potrafi wypaczyć lub nawet przekreślić korporacyjne procedury i wypracowane dobre praktyki, co w efekcie może prowadzić do podjęcia decyzji niekorzystnych dla spółki. 

Decyzja taka może spowodować wprost powstanie straty wynikającej z konieczności zapłaty kar lub odszkodowań albo nieosiągnięcie zakładanego zysku lub przekroczenie planowanego poziomu kosztów. W obu przypadkach będzie zachodzić odpowiedzialność menadżera za szkodę wyrządzoną spółce i już tylko od skali tej szkody zależy jak szybko będzie oba ujawniona oraz czy będzie ona egzekwowana przez wspólników lub akcjonariuszy.

Jako Prezes, Wiceprezes czy Członek Zarządu podejmujesz setki decyzji rocznie, z których wiele może mieć poważne konsekwencje prawne i finansowe dla spółki.

Nie ryzykuj własnym majątkiem i zapewnij sobie profesjonalną i skuteczną pomoc w przypadku, gdy nie wszystko pójdzie zgodnie z przewidywaniami i twoja spółka poniesie straty. 

Skontaktuj się z nami i poznaj warunki ochrony, jakie może Ci zapewnić polisa D&O, a wstępną wycenę otrzymasz w ciągu 1 dnia. Wypełnij poniższy formularz już teraz.

Autor: Patrycjusz Rodzyński – broker ubezpieczeniowy

Wyślij mail: p.rodzynski@certumbroker.pl

Zamów bezpłatną konsultację brokerską i dowiedz się więcej na temat ubezpieczeń i jak mogą wesprzeć Twoją firmę oraz jakie korzyści mogą jej przynieść: