Pod koniec 2020 r. UNIQA sfinalizowała transakcję nabycia spółek ubezpieczeniowych Grupy AXA w trzech krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polsce, Czechach i Słowacji.

Dla polskiego rynku oznacza to, że już wkrótce, po 14-letniej obecności, zniknie marka AXA i dojdzie do połączeniu obu firm, Uniqa zyska dzięki temu potrojenie udziału rynku ubezpieczeń majątkowych, gdzie zajmie miejsce tuż za podium, a w ubezpieczeniach na życie zdobędzie 6-krotnie więcej składki przypisanej i wejdzie do pierwszej dziesiątki ubezpieczycieli.

Pod tym adresem można znaleźć informacje o szczegółach tej transakcji: https://www.uniqa.pl/Integracja-z-AXA