PZU S.A. jest naszym wieloletnim partnerem udzielającym nam ochrony ubezpieczeniowej w ramach polis odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Od 2021 roku posiadamy ubezpieczenie obowiązkowe na sumę 1 300 380 Euro na jedno i 1 924 560 Euro na wszystkie zdarzenia.

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów przedłużyliśmy na kolejny rok także nadwyżkowe ubezpieczenie dobrowolne, dzięki któremu limit odpowiedzialności PZU z tytułu naszej odpowiedzialności zawodowej wynosi 20 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.