Na kolejny już rok wybraliśmy PZU S.A. na naszego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia brokerów jest najwyższa spośród wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń OC zawodowego w naszym kraju i wynosi 1 300 380 Euro na jedno i 1 924 560 Euro na wszystkie zdarzenia.

Pomimo tego, chcemy aby poziom bezpieczeństwa naszych klientów był jeszcze wyższy i dlatego umowa ubezpieczenia obowiązująca od 18.11.2021, poza ubezpieczenim obowiązkowym, gwarantuje dodatkową ochronę dla naszych klientów w ramach ubezpieczenia nadwyżkowego do kwoty 20 000 000 zł.