Certum Broker

Ochrona danych osobowych (RODO)

Dane osobowe znajdują się w naszej bazie i przetwarzamy jako Administrator, w celu kontaktowania się użytkownikami w związku z wykonywaniem działań marketingowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności osób, z którymi współpracujemy, dlatego pragniemy zapewnić, że traktujemy dane użytkowników z najwyższą starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Chcemy także poinformować, że:

 • Administratorem danych osobowych jest CERTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Grudziądzka 79/19, NIP: 956-230-84-23, REGON: 341622393, KRS: 0000529770.
 • W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych użytkownika, użytkownik może się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@certumbroker.pl
 • Dane osobowe użytkowników są przetwarzane automatycznie w celu:
  1. wykonywania działań marketingowych usług brokerskich i innych usług oferowanych przez Certum Sp. z o.o.,
  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzane dane są niezbędne do wykonywania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) dotyczący przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów rachunkowości i podatkowych, przepisów unijnych i krajowych obowiązujących w działalności Administratora danych, w tym:
  1. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
  2. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym; oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw i aktów międzynarodowych.
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora dotyczy:
  1. w celach analitycznych oraz statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk; w ramach realizacji tego celu administrator może w szczególności sporządzać rankingi i statystyki w zakresie efektów sprzedaży osiąganych przez pracowników – wyłącznie dla celów wewnętrznych,
  2. w celach obronnych i dochodzenia roszczeń, gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest dochodzenie i ochrona przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej.
 • Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz zakładom ubezpieczeń i działających na ich zlecenia podmiotom, w szczególności zajmujących się likwidacją szkód, wyłącznie w związku z realizacją wskazanych wyżej celów.
 • Użytkownikom przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego.
 • Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy zlecenia brokerskiego, chyba, że wcześniej użytkownik zażąda ich usunięcia.
 • Oświadczamy, że jako Administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

KONTAKT

Gotowy na bezpieczniejszą
przyszłość Twojej firmy?

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Twoje ubezpieczenie, nasze doświadczenie – razem zbudujemy rozwiązanie idealne dla Ciebie i Twojego biznesu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

WYPEŁNIJ FORMULARZ