Zabezpiecz wynik finansowy

Ocena ryzyka, od której rozpoczynamy pracę z każdym klientem, ma na celu zidentyfikowanie zagrożeń, które mogą w istotny sposób negatywnie oddziaływać na finanse firmy. Przygotowany w oparciu o taką ocenę program ubezpieczeniowy zapewnia ochronę w kluczowych obszarach przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonej działalności i w dłuższej perspektywie czasowej zabezpieczając stabilność wyników oraz płynność finansową.

Naszym celem jest dostarczenie klientom takich rozwiązań, które będą stanowić skuteczne narzędzia finansowe zabezpieczające planowane wyniki przedsiębiorstwa. Stabilizacja sytuacji finansowej, zwiększenie płynności oraz posiadanie odpowiednich zabezpieczeń zwiększają wiarygodność naszych klientów, zarówno wobec kontrahentów, jak i instytucji finansowych. W długim horyzoncie czasowym przekłada się to na zyskiwanie przewagi konkurencyjnej oraz poprawę kondycji przedsiębiorstwa.


Oszczędzaj czas

Zawieranie i obsługa ubezpieczeń czy gwarancji ubezpieczeniowych to procesy wymagające zaangażowania i czasu zarówno po stronie ubezpieczyciela, jak i ubezpieczającego. CERTUM przejmuje zdecydowaną większość obowiązków klienta przy zawarciu i obsłudze ubezpieczeń oraz szkód. Pozwala to naszym klientom na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy pracowników, których udział w sprawach ubezpieczeniowych jest ograniczony do niezbędnego minimum.

Dzięki przygotowywanych przez CERTUM ocenach ryzyka oraz analizom ofert zarządzający przedsiębiorstwami i spółkami także oszczędzają czas w procesach decyzyjnych. Decyzje podjęte w oparciu o nasze opracowania i rekomendację nie tylko umożliwiają dokonanie wyboru w krótszym czasie, ale także eliminują ryzyko podjęcia decyzji bez wystarczającej wiedzy o warunkach ubezpieczenia.

Racjonalnie gospodarujemy czasem naszych klientów, stosując m.in. następujące rozwiązania:

 • pracujemy na dokumentach źródłowych, ograniczając do niezbędnego minimum druki, ankiety i tabele,
 • zbieramy niezbędną dokumentację, zanim upomni się o nią ubezpieczyciel,
 • uczestniczymy w lustracjach ubezpieczycieli,
 • opracowujemy analizy ofert z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,
 • stosujemy aktywne formularze on-line w procesie zawierania umów ubezpieczenia,
 • wykorzystujemy automatykę naszego systemu informatycznego.

Zyskaj pewność

W naszej pracy dokładamy starań, aby klient za każdym razem, gdy dokonuje wyboru oferty i miał pełną wiedzę o wszystkich istotnych warunkach. Wówczas klient ma pewność jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, za który płaci składkę.

Świadomość klienta odnośnie zakresu ubezpieczenia to gwarancja braku rozczarowania przy wypłacie odszkodowania oraz poczucie bezpieczeństwa finansowego prowadzonej działalności. Umowa ubezpieczenia powinna być zawsze zawierana z pełną wiedzą o tym, kiedy i jaką kwotę zapłaci ubezpieczyciel. Polisa jest bowiem potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia a nie kwitem potwierdzającym złożenie zakładu. To co może i jest sferą niepewności w ubezpieczeniu, to tylko to, czy w okresie ubezpieczenia wystąpi wypadek ubezpieczeniowy.

Nasi klienci mogą liczyć na wyczerpujące informacje dotyczące skutków proponowanych przez nas rozwiązań ubezpieczeniowych.


Zwiększ efektywność

Naszym celem jest zwiększanie efektywności środków wydatkowanych przez naszych klientów na ubezpieczenia i gwarancje ubezpieczeniowe. Cel ten osiągamy poprzez:

 • precyzyjne i wyczerpujące opisywanie ryzyk plasowanych u ubezpieczycieli,
 • współpracę z uznanymi na rynku ubezpieczycielami, gwarantującymi sprawną likwidację szkód,
 • skuteczne negocjowanie warunków ubezpieczenia,
 • racjonalne stosowanie franszyz i udziałów własnych, tak aby dostosować poziom ochrony do apetytu na ryzyko naszych klientów,
 • klauzule brokerskie racjonalizujące koszt ubezpieczenia w przypadku wystąpienia zmian w przedmiocie ubezpieczenia.