Prezes Zarządu
CERTUM Sp. z o.o.

Obawa nr 1: Czy mogę zaufać firmie brokerskiej i przekazywać jej informacje problemach i wyzwaniach mojego przedsiębiorstwa, naszych planach i obawach?

Broker ubezpieczeniowy to zawód regulowany ustawowo, a jednym z najważniejszych obowiązków jest zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od klienta.

Bardzo ważne jest to, że obowiązek ten nie ustaje nawet po zakończeniu współpracy z klientem. Zasadę tajemnicy zawodowej brokerów wzmacnia ustawowa odpowiedzialność prawna w przypadku ujawnienia takich informacji, za którą idzie obowiązek posiadania ubezpieczenia OC z minimalną sumą 1,8 mln Euro.

Dodatkowe bezpieczeństwo klientów wynika z umów zlecenia brokerskiego, które zawierają profesjonalni brokerzy. Dzięki temu klient i broker dokładnie wiedzą jaki jest ich zakres praw i obowiązków, w tym tych związanych z informacjami i dokumentami.

Etycznym wymiarem pracy brokerów ubezpieczeniowych, oprócz Komisji Nadzoru Finansowego, zajmując się także stowarzyszenia: Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Organizacje te ustalają standardy dotyczące zasad obsługi klientów oraz poprzez swoje organy mogą dyscyplinować brokerów w przypadku naruszenia etyki zawodowej.

Obawa nr 2: Co jeżeli diagnoza brokerska wykaże, że ubezpieczenia w firmie wymagają gruntownych zmian i licznych poprawek lub co gorsza okaże się, że dotychczasowe polisy są warte tyle ile papier, na którym je wydrukowano?

Taki efekt diagnozy jest rzeczywiście nie do pozazdroszczenia, jednocześnie nawet taka sytuacja może być początkiem zmian, dzięki którym ubezpieczenia firmowe mogą być skutecznym rozwiązaniem. Najważniejsze jest to, że w końcu wiesz na czym stoisz i w jakim zakresie możesz liczyć na odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Jeżeli polisy wymagają korekt czy zmian, na początku ustalamy proponowane warunki z ubezpieczycielami, a następnie wspólnie z klientem uzgadniamy, które zmiany są wdrażana od razu, które w późniejszym terminie (np. od następnego okresu ubezpieczenia), a które sobie odpuszczamy.

W skrajnych przypadkach, gdy polisy nie dają żadnej ochrony ubezpieczeniowej podejmujemy negocjacje z ubezpieczycielem w celu ich rozwiązania i zwrotu składek, co dość często kończy się sukcesem.

Obawa nr 3: Czy zlecenie brokerowi szukania ofert ubezpieczenia i niemal całego procesu zawierania ubezpieczeń nie jestem oznaką utraty kontroli i nie świadczy o tym, że sami nie potrafimy sprawnie zarządzać sprawami bezpieczeństwa we własnej firmie?

Outsourcing oznacza delegowanie części operacji poza organizację, ale nie zrzeczenie się prawa do podejmowania decyzji. To przede wszystkim w decyzjach zawiera się to co mamy na myśli mówiąc o kontroli.

Kontrolowanie lub utrata kontroli sprowadzają się zatem do tego, czy możemy podejmować świadome decyzje oparte na możliwie najszerszym obrazie sytuacji oraz wiedzy o konsekwencjach możliwych wyborów.

Korzystanie z usług profesjonalnej firmy brokerskiej zapewni Tobie:

 • pełny przegląd ofert rynkowych bez marketingowych haseł,
 • porównanie istotnych dla Twojej firmy warunków ubezpieczenia,
 • informacje o tym kiedy i na jakich warunkach otrzymasz odszkodowanie zanim podpiszesz polisę,
 • rekomendację wskazującą najbardziej korzystną propozycję dla Twojej firmy.

Gwarancją tego, że broker będzie działał w najlepiej pojętym interesie Twojej firmy jest jego odpowiedzialność ustawowa za złożoną rekomendację oraz wszystkie czynności związane z zawarciem umów ubezpieczenia.

W CERTUM tą gwarancję wzmacniamy w Abonamentowym Serwisie Brokerskim poprzez zrzeczenie się prowizji od ubezpieczycieli, co eliminuje jakiekolwiek wątpliwości co do faworyzowania jakiegokolwiek z ubezpieczycieli z powodu wysokości tej prowizji.

Mając taką wiedzę, to Ty podejmujesz decyzję o tym co i u jakiego ubezpieczyciela ubezpieczysz. Masz więc pełną kontrolę na sytuacją wynikającą z tego, że dokładnie wiesz co ta decyzja oznacza dla Ciebie i Twojej firmy.

Obawa nr 4: Czy ubezpieczenie od brokera nie będzie dużo droższe, tym bardziej skoro ma być lepsze niż to od agenta czy kupione bezpośrednio u ubezpieczyciela? Czy u agenta nie będzie taniej?

Brokerzy najczęściej negocjują warunki ofert w inny sposób oraz z innymi działami ubezpieczyciela, niż ma to miejsce w przypadku agentów. Multiagencje z kolei bazują głównie na gotowych taryfach i kalkulatorach, które mają ograniczone możliwości modyfikacji oferty. Poza tym brokerzy mają szerszą wiedzę o rynku i dostęp do wszystkich ubezpieczycieli.

To wszystko sprawia, że takie samo ubezpieczenie u brokera będzie najczęściej tańsze niż u innych pośredników (z wyjątkiem pojedynczych polis oraz ubezpieczeń dla klientów indywidualnych).

Współpracując z CERTUM w ramach Abonamentowego Serwisu Brokerskiego będziesz miał pewność, że wynegocjujemy najniższe możliwe ceny, korzystając zarówno z wiedzy i doświadczenia, jak i stosując wszystkie uzgodnione z Tobą modyfikacje w warunkach ubezpieczenia, modyfikacje, których nawet nie zaproponują Ci pośrednicy pracujący wyłącznie na prowizji.


Obawa nr 5: Czy dostanę od brokera wszystkie oferty dostępne na rynku i będę miał pełen wybór? Czy nie lepiej iść do multi-agencji?

Multi-agent jest przedstawicielem tylko tych zakładów ubezpieczeń, z którymi ma podpisane umowy agencyjne i może sprzedawać tylko te ubezpieczenia, których te umowy dotyczą. Co więcej, jest ograniczony przez limity kompetencyjne oraz zakres odbytych szkoleń produktowych.

Sprawia to, że multiagencje są bardzo dobrym partnerem w przypadku poszukiwania ofert standardowych i masowych produktów ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenie domu, samochodu czy NNW.

Jeżeli jednak Twoja firma potrzebuje ubezpieczeń dobranych dokładnie do potrzeb, to wybór polisy z multi-agencji nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Nie będziesz mógł liczyć na profesjonalną ocenę ryzyka, indywidualnie przygotowany program ubezpieczeń, ani na rekomendację, za którą ktoś będzie ponosił odpowiedzialność.

Broker nie tylko może, ale nawet musi oprzeć swoją rekomendację o taką liczbę ofert, która jest w danym przypadku odpowiednia. Co to oznacza dla Ciebie? Dostaniesz porównanie najlepszych ofert na rynku wybranych spośród wszystkich dostępnych propozycji. Brokerzy na tyle często współpracują z ubezpieczycielami, że mają sprawdzoną i aktualną wiedzę na temat tego, którzy ubezpieczyciele dla jakiego klienta mogą mieć konkurencyjne oferty.

Aby zapewnić pełen przegląd rynku w CERTUM mamy zasadę odpytywania o oferty wszystkich ubezpieczycieli, którzy oferują danego rodzaju ubezpieczenia, tak aby nie pominąć żadnej zmiany rynkowej oraz szansy na uzyskanie atrakcyjnej oferty.

Gwarancją dla klienta, na to że broker należycie wywiązuje się z tego obowiązku jest jego ustawowa odpowiedzialność zarówno za zebranie odpowiedniej ilości ofert, jak i sposób ich porównania oraz udzielenie rekomendacji.Zabezpiecz wynik finansowy

Ocena ryzyka, od której rozpoczynamy pracę z każdym klientem, ma na celu zidentyfikowanie zagrożeń, które mogą w istotny sposób negatywnie oddziaływać na finanse firmy. Przygotowany w oparciu o taką ocenę program ubezpieczeniowy zapewnia ochronę w kluczowych obszarach przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonej działalności i w dłuższej perspektywie czasowej zabezpieczając stabilność wyników oraz płynność finansową.

Naszym celem jest dostarczenie klientom takich rozwiązań, które będą stanowić skuteczne narzędzia finansowe zabezpieczające planowane wyniki przedsiębiorstwa. Stabilizacja sytuacji finansowej, zwiększenie płynności oraz posiadanie odpowiednich zabezpieczeń zwiększają wiarygodność naszych klientów, zarówno wobec kontrahentów, jak i instytucji finansowych. W długim horyzoncie czasowym przekłada się to na zyskiwanie przewagi konkurencyjnej oraz poprawę kondycji przedsiębiorstwa.

Prezes Zarządu
CERTUM Sp. z o.o.

Obawa nr 1: Czy mogę zaufać firmie brokerskiej i przekazywać jej informacje problemach i wyzwaniach mojego przedsiębiorstwa, naszych planach i obawach?

Broker ubezpieczeniowy to zawód regulowany ustawowo, a jednym z najważniejszych obowiązków jest zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od klienta.

Bardzo ważne jest to, że obowiązek ten nie ustaje nawet po zakończeniu współpracy z klientem. Zasadę tajemnicy zawodowej brokerów wzmacnia ustawowa odpowiedzialność prawna w przypadku ujawnienia takich informacji, za którą idzie obowiązek posiadania ubezpieczenia OC z minimalną sumą 1,8 mln Euro.

Dodatkowe bezpieczeństwo klientów wynika z umów zlecenia brokerskiego, które zawierają profesjonalni brokerzy. Dzięki temu klient i broker dokładnie wiedzą jaki jest ich zakres praw i obowiązków, w tym tych związanych z informacjami i dokumentami.

Etycznym wymiarem pracy brokerów ubezpieczeniowych, oprócz Komisji Nadzoru Finansowego, zajmując się także stowarzyszenia: Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Organizacje te ustalają standardy dotyczące zasad obsługi klientów oraz poprzez swoje organy mogą dyscyplinować brokerów w przypadku naruszenia etyki zawodowej.

Obawa nr 2: Co jeżeli diagnoza brokerska wykaże, że ubezpieczenia w firmie wymagają gruntownych zmian i licznych poprawek lub co gorsza okaże się, że dotychczasowe polisy są warte tyle ile papier, na którym je wydrukowano?

Taki efekt diagnozy jest rzeczywiście nie do pozazdroszczenia, jednocześnie nawet taka sytuacja może być początkiem zmian, dzięki którym ubezpieczenia firmowe mogą być skutecznym rozwiązaniem. Najważniejsze jest to, że w końcu wiesz na czym stoisz i w jakim zakresie możesz liczyć na odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Jeżeli polisy wymagają korekt czy zmian, na początku ustalamy proponowane warunki z ubezpieczycielami, a następnie wspólnie z klientem uzgadniamy, które zmiany są wdrażana od razu, które w późniejszym terminie (np. od następnego okresu ubezpieczenia), a które sobie odpuszczamy.

W skrajnych przypadkach, gdy polisy nie dają żadnej ochrony ubezpieczeniowej podejmujemy negocjacje z ubezpieczycielem w celu ich rozwiązania i zwrotu składek, co dość często kończy się sukcesem.

Obawa nr 3: Czy zlecenie brokerowi szukania ofert ubezpieczenia i niemal całego procesu zawierania ubezpieczeń nie jestem oznaką utraty kontroli i nie świadczy o tym, że sami nie potrafimy sprawnie zarządzać sprawami bezpieczeństwa we własnej firmie?

Outsourcing oznacza delegowanie części operacji poza organizację, ale nie zrzeczenie się prawa do podejmowania decyzji. To przede wszystkim w decyzjach zawiera się to co mamy na myśli mówiąc o kontroli.

Kontrolowanie lub utrata kontroli sprowadzają się zatem do tego, czy możemy podejmować świadome decyzje oparte na możliwie najszerszym obrazie sytuacji oraz wiedzy o konsekwencjach możliwych wyborów.

Korzystanie z usług profesjonalnej firmy brokerskiej zapewni Tobie:

 • pełny przegląd ofert rynkowych bez marketingowych haseł,
 • porównanie istotnych dla Twojej firmy warunków ubezpieczenia,
 • informacje o tym kiedy i na jakich warunkach otrzymasz odszkodowanie zanim podpiszesz polisę,
 • rekomendację wskazującą najbardziej korzystną propozycję dla Twojej firmy.

Gwarancją tego, że broker będzie działał w najlepiej pojętym interesie Twojej firmy jest jego odpowiedzialność ustawowa za złożoną rekomendację oraz wszystkie czynności związane z zawarciem umów ubezpieczenia.

W CERTUM tą gwarancję wzmacniamy w Abonamentowym Serwisie Brokerskim poprzez zrzeczenie się prowizji od ubezpieczycieli, co eliminuje jakiekolwiek wątpliwości co do faworyzowania jakiegokolwiek z ubezpieczycieli z powodu wysokości tej prowizji.

Mając taką wiedzę, to Ty podejmujesz decyzję o tym co i u jakiego ubezpieczyciela ubezpieczysz. Masz więc pełną kontrolę na sytuacją wynikającą z tego, że dokładnie wiesz co ta decyzja oznacza dla Ciebie i Twojej firmy.

Obawa nr 4: Czy ubezpieczenie od brokera nie będzie dużo droższe, tym bardziej skoro ma być lepsze niż to od agenta czy kupione bezpośrednio u ubezpieczyciela? Czy u agenta nie będzie taniej?

Brokerzy najczęściej negocjują warunki ofert w inny sposób oraz z innymi działami ubezpieczyciela, niż ma to miejsce w przypadku agentów. Multiagencje z kolei bazują głównie na gotowych taryfach i kalkulatorach, które mają ograniczone możliwości modyfikacji oferty. Poza tym brokerzy mają szerszą wiedzę o rynku i dostęp do wszystkich ubezpieczycieli.

To wszystko sprawia, że takie samo ubezpieczenie u brokera będzie najczęściej tańsze niż u innych pośredników (z wyjątkiem pojedynczych polis oraz ubezpieczeń dla klientów indywidualnych).

Współpracując z CERTUM w ramach Abonamentowego Serwisu Brokerskiego będziesz miał pewność, że wynegocjujemy najniższe możliwe ceny, korzystając zarówno z wiedzy i doświadczenia, jak i stosując wszystkie uzgodnione z Tobą modyfikacje w warunkach ubezpieczenia, modyfikacje, których nawet nie zaproponują Ci pośrednicy pracujący wyłącznie na prowizji.


Obawa nr 5: Czy dostanę od brokera wszystkie oferty dostępne na rynku i będę miał pełen wybór? Czy nie lepiej iść do multi-agencji?

Multi-agent jest przedstawicielem tylko tych zakładów ubezpieczeń, z którymi ma podpisane umowy agencyjne i może sprzedawać tylko te ubezpieczenia, których te umowy dotyczą. Co więcej, jest ograniczony przez limity kompetencyjne oraz zakres odbytych szkoleń produktowych.

Sprawia to, że multiagencje są bardzo dobrym partnerem w przypadku poszukiwania ofert standardowych i masowych produktów ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenie domu, samochodu czy NNW.

Jeżeli jednak Twoja firma potrzebuje ubezpieczeń dobranych dokładnie do potrzeb, to wybór polisy z multi-agencji nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Nie będziesz mógł liczyć na profesjonalną ocenę ryzyka, indywidualnie przygotowany program ubezpieczeń, ani na rekomendację, za którą ktoś będzie ponosił odpowiedzialność.

Broker nie tylko może, ale nawet musi oprzeć swoją rekomendację o taką liczbę ofert, która jest w danym przypadku odpowiednia. Co to oznacza dla Ciebie? Dostaniesz porównanie najlepszych ofert na rynku wybranych spośród wszystkich dostępnych propozycji. Brokerzy na tyle często współpracują z ubezpieczycielami, że mają sprawdzoną i aktualną wiedzę na temat tego, którzy ubezpieczyciele dla jakiego klienta mogą mieć konkurencyjne oferty.

Aby zapewnić pełen przegląd rynku w CERTUM mamy zasadę odpytywania o oferty wszystkich ubezpieczycieli, którzy oferują danego rodzaju ubezpieczenia, tak aby nie pominąć żadnej zmiany rynkowej oraz szansy na uzyskanie atrakcyjnej oferty.

Gwarancją dla klienta, na to że broker należycie wywiązuje się z tego obowiązku jest jego ustawowa odpowiedzialność zarówno za zebranie odpowiedniej ilości ofert, jak i sposób ich porównania oraz udzielenie rekomendacji.Oszczędzaj czas

Zawieranie i obsługa ubezpieczeń czy gwarancji ubezpieczeniowych to procesy wymagające zaangażowania i czasu zarówno po stronie ubezpieczyciela, jak i ubezpieczającego. CERTUM przejmuje zdecydowaną większość obowiązków klienta przy zawarciu i obsłudze ubezpieczeń oraz szkód. Pozwala to naszym klientom na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy pracowników, których udział w sprawach ubezpieczeniowych jest ograniczony do niezbędnego minimum.

Dzięki przygotowywanych przez CERTUM ocenach ryzyka oraz analizom ofert zarządzający przedsiębiorstwami i spółkami także oszczędzają czas w procesach decyzyjnych. Decyzje podjęte w oparciu o nasze opracowania i rekomendację nie tylko umożliwiają dokonanie wyboru w krótszym czasie, ale także eliminują ryzyko podjęcia decyzji bez wystarczającej wiedzy o warunkach ubezpieczenia.

Racjonalnie gospodarujemy czasem naszych klientów, stosując m.in. następujące rozwiązania:

 • pracujemy na dokumentach źródłowych, ograniczając do niezbędnego minimum druki, ankiety i tabele,
 • zbieramy niezbędną dokumentację, zanim upomni się o nią ubezpieczyciel,
 • uczestniczymy w lustracjach ubezpieczycieli,
 • opracowujemy analizy ofert z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,
 • stosujemy aktywne formularze on-line w procesie zawierania umów ubezpieczenia,
 • wykorzystujemy automatykę naszego systemu informatycznego.

Prezes Zarządu
CERTUM Sp. z o.o.

Obawa nr 1: Czy mogę zaufać firmie brokerskiej i przekazywać jej informacje problemach i wyzwaniach mojego przedsiębiorstwa, naszych planach i obawach?

Broker ubezpieczeniowy to zawód regulowany ustawowo, a jednym z najważniejszych obowiązków jest zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od klienta.

Bardzo ważne jest to, że obowiązek ten nie ustaje nawet po zakończeniu współpracy z klientem. Zasadę tajemnicy zawodowej brokerów wzmacnia ustawowa odpowiedzialność prawna w przypadku ujawnienia takich informacji, za którą idzie obowiązek posiadania ubezpieczenia OC z minimalną sumą 1,8 mln Euro.

Dodatkowe bezpieczeństwo klientów wynika z umów zlecenia brokerskiego, które zawierają profesjonalni brokerzy. Dzięki temu klient i broker dokładnie wiedzą jaki jest ich zakres praw i obowiązków, w tym tych związanych z informacjami i dokumentami.

Etycznym wymiarem pracy brokerów ubezpieczeniowych, oprócz Komisji Nadzoru Finansowego, zajmując się także stowarzyszenia: Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Organizacje te ustalają standardy dotyczące zasad obsługi klientów oraz poprzez swoje organy mogą dyscyplinować brokerów w przypadku naruszenia etyki zawodowej.

Obawa nr 2: Co jeżeli diagnoza brokerska wykaże, że ubezpieczenia w firmie wymagają gruntownych zmian i licznych poprawek lub co gorsza okaże się, że dotychczasowe polisy są warte tyle ile papier, na którym je wydrukowano?

Taki efekt diagnozy jest rzeczywiście nie do pozazdroszczenia, jednocześnie nawet taka sytuacja może być początkiem zmian, dzięki którym ubezpieczenia firmowe mogą być skutecznym rozwiązaniem. Najważniejsze jest to, że w końcu wiesz na czym stoisz i w jakim zakresie możesz liczyć na odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Jeżeli polisy wymagają korekt czy zmian, na początku ustalamy proponowane warunki z ubezpieczycielami, a następnie wspólnie z klientem uzgadniamy, które zmiany są wdrażana od razu, które w późniejszym terminie (np. od następnego okresu ubezpieczenia), a które sobie odpuszczamy.

W skrajnych przypadkach, gdy polisy nie dają żadnej ochrony ubezpieczeniowej podejmujemy negocjacje z ubezpieczycielem w celu ich rozwiązania i zwrotu składek, co dość często kończy się sukcesem.

Obawa nr 3: Czy zlecenie brokerowi szukania ofert ubezpieczenia i niemal całego procesu zawierania ubezpieczeń nie jestem oznaką utraty kontroli i nie świadczy o tym, że sami nie potrafimy sprawnie zarządzać sprawami bezpieczeństwa we własnej firmie?

Outsourcing oznacza delegowanie części operacji poza organizację, ale nie zrzeczenie się prawa do podejmowania decyzji. To przede wszystkim w decyzjach zawiera się to co mamy na myśli mówiąc o kontroli.

Kontrolowanie lub utrata kontroli sprowadzają się zatem do tego, czy możemy podejmować świadome decyzje oparte na możliwie najszerszym obrazie sytuacji oraz wiedzy o konsekwencjach możliwych wyborów.

Korzystanie z usług profesjonalnej firmy brokerskiej zapewni Tobie:

 • pełny przegląd ofert rynkowych bez marketingowych haseł,
 • porównanie istotnych dla Twojej firmy warunków ubezpieczenia,
 • informacje o tym kiedy i na jakich warunkach otrzymasz odszkodowanie zanim podpiszesz polisę,
 • rekomendację wskazującą najbardziej korzystną propozycję dla Twojej firmy.

Gwarancją tego, że broker będzie działał w najlepiej pojętym interesie Twojej firmy jest jego odpowiedzialność ustawowa za złożoną rekomendację oraz wszystkie czynności związane z zawarciem umów ubezpieczenia.

W CERTUM tą gwarancję wzmacniamy w Abonamentowym Serwisie Brokerskim poprzez zrzeczenie się prowizji od ubezpieczycieli, co eliminuje jakiekolwiek wątpliwości co do faworyzowania jakiegokolwiek z ubezpieczycieli z powodu wysokości tej prowizji.

Mając taką wiedzę, to Ty podejmujesz decyzję o tym co i u jakiego ubezpieczyciela ubezpieczysz. Masz więc pełną kontrolę na sytuacją wynikającą z tego, że dokładnie wiesz co ta decyzja oznacza dla Ciebie i Twojej firmy.

Obawa nr 4: Czy ubezpieczenie od brokera nie będzie dużo droższe, tym bardziej skoro ma być lepsze niż to od agenta czy kupione bezpośrednio u ubezpieczyciela? Czy u agenta nie będzie taniej?

Brokerzy najczęściej negocjują warunki ofert w inny sposób oraz z innymi działami ubezpieczyciela, niż ma to miejsce w przypadku agentów. Multiagencje z kolei bazują głównie na gotowych taryfach i kalkulatorach, które mają ograniczone możliwości modyfikacji oferty. Poza tym brokerzy mają szerszą wiedzę o rynku i dostęp do wszystkich ubezpieczycieli.

To wszystko sprawia, że takie samo ubezpieczenie u brokera będzie najczęściej tańsze niż u innych pośredników (z wyjątkiem pojedynczych polis oraz ubezpieczeń dla klientów indywidualnych).

Współpracując z CERTUM w ramach Abonamentowego Serwisu Brokerskiego będziesz miał pewność, że wynegocjujemy najniższe możliwe ceny, korzystając zarówno z wiedzy i doświadczenia, jak i stosując wszystkie uzgodnione z Tobą modyfikacje w warunkach ubezpieczenia, modyfikacje, których nawet nie zaproponują Ci pośrednicy pracujący wyłącznie na prowizji.


Obawa nr 5: Czy dostanę od brokera wszystkie oferty dostępne na rynku i będę miał pełen wybór? Czy nie lepiej iść do multi-agencji?

Multi-agent jest przedstawicielem tylko tych zakładów ubezpieczeń, z którymi ma podpisane umowy agencyjne i może sprzedawać tylko te ubezpieczenia, których te umowy dotyczą. Co więcej, jest ograniczony przez limity kompetencyjne oraz zakres odbytych szkoleń produktowych.

Sprawia to, że multiagencje są bardzo dobrym partnerem w przypadku poszukiwania ofert standardowych i masowych produktów ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenie domu, samochodu czy NNW.

Jeżeli jednak Twoja firma potrzebuje ubezpieczeń dobranych dokładnie do potrzeb, to wybór polisy z multi-agencji nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Nie będziesz mógł liczyć na profesjonalną ocenę ryzyka, indywidualnie przygotowany program ubezpieczeń, ani na rekomendację, za którą ktoś będzie ponosił odpowiedzialność.

Broker nie tylko może, ale nawet musi oprzeć swoją rekomendację o taką liczbę ofert, która jest w danym przypadku odpowiednia. Co to oznacza dla Ciebie? Dostaniesz porównanie najlepszych ofert na rynku wybranych spośród wszystkich dostępnych propozycji. Brokerzy na tyle często współpracują z ubezpieczycielami, że mają sprawdzoną i aktualną wiedzę na temat tego, którzy ubezpieczyciele dla jakiego klienta mogą mieć konkurencyjne oferty.

Aby zapewnić pełen przegląd rynku w CERTUM mamy zasadę odpytywania o oferty wszystkich ubezpieczycieli, którzy oferują danego rodzaju ubezpieczenia, tak aby nie pominąć żadnej zmiany rynkowej oraz szansy na uzyskanie atrakcyjnej oferty.

Gwarancją dla klienta, na to że broker należycie wywiązuje się z tego obowiązku jest jego ustawowa odpowiedzialność zarówno za zebranie odpowiedniej ilości ofert, jak i sposób ich porównania oraz udzielenie rekomendacji.Zyskaj pewność

W naszej pracy dokładamy starań, aby klient za każdym razem, gdy dokonuje wyboru oferty i miał pełną wiedzę o wszystkich istotnych warunkach. Wówczas klient ma pewność jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, za który płaci składkę.

Świadomość klienta odnośnie zakresu ubezpieczenia to gwarancja braku rozczarowania przy wypłacie odszkodowania oraz poczucie bezpieczeństwa finansowego prowadzonej działalności. Umowa ubezpieczenia powinna być zawsze zawierana z pełną wiedzą o tym, kiedy i jaką kwotę zapłaci ubezpieczyciel. Polisa jest bowiem potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia a nie kwitem potwierdzającym złożenie zakładu. To co może i jest sferą niepewności w ubezpieczeniu, to tylko to, czy w okresie ubezpieczenia wystąpi wypadek ubezpieczeniowy.

Nasi klienci mogą liczyć na wyczerpujące informacje dotyczące skutków proponowanych przez nas rozwiązań ubezpieczeniowych.

Prezes Zarządu
CERTUM Sp. z o.o.

Obawa nr 1: Czy mogę zaufać firmie brokerskiej i przekazywać jej informacje problemach i wyzwaniach mojego przedsiębiorstwa, naszych planach i obawach?

Broker ubezpieczeniowy to zawód regulowany ustawowo, a jednym z najważniejszych obowiązków jest zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od klienta.

Bardzo ważne jest to, że obowiązek ten nie ustaje nawet po zakończeniu współpracy z klientem. Zasadę tajemnicy zawodowej brokerów wzmacnia ustawowa odpowiedzialność prawna w przypadku ujawnienia takich informacji, za którą idzie obowiązek posiadania ubezpieczenia OC z minimalną sumą 1,8 mln Euro.

Dodatkowe bezpieczeństwo klientów wynika z umów zlecenia brokerskiego, które zawierają profesjonalni brokerzy. Dzięki temu klient i broker dokładnie wiedzą jaki jest ich zakres praw i obowiązków, w tym tych związanych z informacjami i dokumentami.

Etycznym wymiarem pracy brokerów ubezpieczeniowych, oprócz Komisji Nadzoru Finansowego, zajmując się także stowarzyszenia: Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Organizacje te ustalają standardy dotyczące zasad obsługi klientów oraz poprzez swoje organy mogą dyscyplinować brokerów w przypadku naruszenia etyki zawodowej.

Obawa nr 2: Co jeżeli diagnoza brokerska wykaże, że ubezpieczenia w firmie wymagają gruntownych zmian i licznych poprawek lub co gorsza okaże się, że dotychczasowe polisy są warte tyle ile papier, na którym je wydrukowano?

Taki efekt diagnozy jest rzeczywiście nie do pozazdroszczenia, jednocześnie nawet taka sytuacja może być początkiem zmian, dzięki którym ubezpieczenia firmowe mogą być skutecznym rozwiązaniem. Najważniejsze jest to, że w końcu wiesz na czym stoisz i w jakim zakresie możesz liczyć na odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Jeżeli polisy wymagają korekt czy zmian, na początku ustalamy proponowane warunki z ubezpieczycielami, a następnie wspólnie z klientem uzgadniamy, które zmiany są wdrażana od razu, które w późniejszym terminie (np. od następnego okresu ubezpieczenia), a które sobie odpuszczamy.

W skrajnych przypadkach, gdy polisy nie dają żadnej ochrony ubezpieczeniowej podejmujemy negocjacje z ubezpieczycielem w celu ich rozwiązania i zwrotu składek, co dość często kończy się sukcesem.

Obawa nr 3: Czy zlecenie brokerowi szukania ofert ubezpieczenia i niemal całego procesu zawierania ubezpieczeń nie jestem oznaką utraty kontroli i nie świadczy o tym, że sami nie potrafimy sprawnie zarządzać sprawami bezpieczeństwa we własnej firmie?

Outsourcing oznacza delegowanie części operacji poza organizację, ale nie zrzeczenie się prawa do podejmowania decyzji. To przede wszystkim w decyzjach zawiera się to co mamy na myśli mówiąc o kontroli.

Kontrolowanie lub utrata kontroli sprowadzają się zatem do tego, czy możemy podejmować świadome decyzje oparte na możliwie najszerszym obrazie sytuacji oraz wiedzy o konsekwencjach możliwych wyborów.

Korzystanie z usług profesjonalnej firmy brokerskiej zapewni Tobie:

 • pełny przegląd ofert rynkowych bez marketingowych haseł,
 • porównanie istotnych dla Twojej firmy warunków ubezpieczenia,
 • informacje o tym kiedy i na jakich warunkach otrzymasz odszkodowanie zanim podpiszesz polisę,
 • rekomendację wskazującą najbardziej korzystną propozycję dla Twojej firmy.

Gwarancją tego, że broker będzie działał w najlepiej pojętym interesie Twojej firmy jest jego odpowiedzialność ustawowa za złożoną rekomendację oraz wszystkie czynności związane z zawarciem umów ubezpieczenia.

W CERTUM tą gwarancję wzmacniamy w Abonamentowym Serwisie Brokerskim poprzez zrzeczenie się prowizji od ubezpieczycieli, co eliminuje jakiekolwiek wątpliwości co do faworyzowania jakiegokolwiek z ubezpieczycieli z powodu wysokości tej prowizji.

Mając taką wiedzę, to Ty podejmujesz decyzję o tym co i u jakiego ubezpieczyciela ubezpieczysz. Masz więc pełną kontrolę na sytuacją wynikającą z tego, że dokładnie wiesz co ta decyzja oznacza dla Ciebie i Twojej firmy.

Obawa nr 4: Czy ubezpieczenie od brokera nie będzie dużo droższe, tym bardziej skoro ma być lepsze niż to od agenta czy kupione bezpośrednio u ubezpieczyciela? Czy u agenta nie będzie taniej?

Brokerzy najczęściej negocjują warunki ofert w inny sposób oraz z innymi działami ubezpieczyciela, niż ma to miejsce w przypadku agentów. Multiagencje z kolei bazują głównie na gotowych taryfach i kalkulatorach, które mają ograniczone możliwości modyfikacji oferty. Poza tym brokerzy mają szerszą wiedzę o rynku i dostęp do wszystkich ubezpieczycieli.

To wszystko sprawia, że takie samo ubezpieczenie u brokera będzie najczęściej tańsze niż u innych pośredników (z wyjątkiem pojedynczych polis oraz ubezpieczeń dla klientów indywidualnych).

Współpracując z CERTUM w ramach Abonamentowego Serwisu Brokerskiego będziesz miał pewność, że wynegocjujemy najniższe możliwe ceny, korzystając zarówno z wiedzy i doświadczenia, jak i stosując wszystkie uzgodnione z Tobą modyfikacje w warunkach ubezpieczenia, modyfikacje, których nawet nie zaproponują Ci pośrednicy pracujący wyłącznie na prowizji.


Obawa nr 5: Czy dostanę od brokera wszystkie oferty dostępne na rynku i będę miał pełen wybór? Czy nie lepiej iść do multi-agencji?

Multi-agent jest przedstawicielem tylko tych zakładów ubezpieczeń, z którymi ma podpisane umowy agencyjne i może sprzedawać tylko te ubezpieczenia, których te umowy dotyczą. Co więcej, jest ograniczony przez limity kompetencyjne oraz zakres odbytych szkoleń produktowych.

Sprawia to, że multiagencje są bardzo dobrym partnerem w przypadku poszukiwania ofert standardowych i masowych produktów ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenie domu, samochodu czy NNW.

Jeżeli jednak Twoja firma potrzebuje ubezpieczeń dobranych dokładnie do potrzeb, to wybór polisy z multi-agencji nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Nie będziesz mógł liczyć na profesjonalną ocenę ryzyka, indywidualnie przygotowany program ubezpieczeń, ani na rekomendację, za którą ktoś będzie ponosił odpowiedzialność.

Broker nie tylko może, ale nawet musi oprzeć swoją rekomendację o taką liczbę ofert, która jest w danym przypadku odpowiednia. Co to oznacza dla Ciebie? Dostaniesz porównanie najlepszych ofert na rynku wybranych spośród wszystkich dostępnych propozycji. Brokerzy na tyle często współpracują z ubezpieczycielami, że mają sprawdzoną i aktualną wiedzę na temat tego, którzy ubezpieczyciele dla jakiego klienta mogą mieć konkurencyjne oferty.

Aby zapewnić pełen przegląd rynku w CERTUM mamy zasadę odpytywania o oferty wszystkich ubezpieczycieli, którzy oferują danego rodzaju ubezpieczenia, tak aby nie pominąć żadnej zmiany rynkowej oraz szansy na uzyskanie atrakcyjnej oferty.

Gwarancją dla klienta, na to że broker należycie wywiązuje się z tego obowiązku jest jego ustawowa odpowiedzialność zarówno za zebranie odpowiedniej ilości ofert, jak i sposób ich porównania oraz udzielenie rekomendacji.Zwiększ efektywność

Naszym celem jest zwiększanie efektywności środków wydatkowanych przez naszych klientów na ubezpieczenia i gwarancje ubezpieczeniowe. Cel ten osiągamy poprzez:

 • precyzyjne i wyczerpujące opisywanie ryzyk plasowanych u ubezpieczycieli,
 • współpracę z uznanymi na rynku ubezpieczycielami, gwarantującymi sprawną likwidację szkód,
 • skuteczne negocjowanie warunków ubezpieczenia,
 • racjonalne stosowanie franszyz i udziałów własnych, tak aby dostosować poziom ochrony do apetytu na ryzyko naszych klientów,
 • klauzule brokerskie racjonalizujące koszt ubezpieczenia w przypadku wystąpienia zmian w przedmiocie ubezpieczenia.

Prezes Zarządu
CERTUM Sp. z o.o.

Obawa nr 1: Czy mogę zaufać firmie brokerskiej i przekazywać jej informacje problemach i wyzwaniach mojego przedsiębiorstwa, naszych planach i obawach?

Broker ubezpieczeniowy to zawód regulowany ustawowo, a jednym z najważniejszych obowiązków jest zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od klienta.

Bardzo ważne jest to, że obowiązek ten nie ustaje nawet po zakończeniu współpracy z klientem. Zasadę tajemnicy zawodowej brokerów wzmacnia ustawowa odpowiedzialność prawna w przypadku ujawnienia takich informacji, za którą idzie obowiązek posiadania ubezpieczenia OC z minimalną sumą 1,8 mln Euro.

Dodatkowe bezpieczeństwo klientów wynika z umów zlecenia brokerskiego, które zawierają profesjonalni brokerzy. Dzięki temu klient i broker dokładnie wiedzą jaki jest ich zakres praw i obowiązków, w tym tych związanych z informacjami i dokumentami.

Etycznym wymiarem pracy brokerów ubezpieczeniowych, oprócz Komisji Nadzoru Finansowego, zajmując się także stowarzyszenia: Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Organizacje te ustalają standardy dotyczące zasad obsługi klientów oraz poprzez swoje organy mogą dyscyplinować brokerów w przypadku naruszenia etyki zawodowej.

Obawa nr 2: Co jeżeli diagnoza brokerska wykaże, że ubezpieczenia w firmie wymagają gruntownych zmian i licznych poprawek lub co gorsza okaże się, że dotychczasowe polisy są warte tyle ile papier, na którym je wydrukowano?

Taki efekt diagnozy jest rzeczywiście nie do pozazdroszczenia, jednocześnie nawet taka sytuacja może być początkiem zmian, dzięki którym ubezpieczenia firmowe mogą być skutecznym rozwiązaniem. Najważniejsze jest to, że w końcu wiesz na czym stoisz i w jakim zakresie możesz liczyć na odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Jeżeli polisy wymagają korekt czy zmian, na początku ustalamy proponowane warunki z ubezpieczycielami, a następnie wspólnie z klientem uzgadniamy, które zmiany są wdrażana od razu, które w późniejszym terminie (np. od następnego okresu ubezpieczenia), a które sobie odpuszczamy.

W skrajnych przypadkach, gdy polisy nie dają żadnej ochrony ubezpieczeniowej podejmujemy negocjacje z ubezpieczycielem w celu ich rozwiązania i zwrotu składek, co dość często kończy się sukcesem.

Obawa nr 3: Czy zlecenie brokerowi szukania ofert ubezpieczenia i niemal całego procesu zawierania ubezpieczeń nie jestem oznaką utraty kontroli i nie świadczy o tym, że sami nie potrafimy sprawnie zarządzać sprawami bezpieczeństwa we własnej firmie?

Outsourcing oznacza delegowanie części operacji poza organizację, ale nie zrzeczenie się prawa do podejmowania decyzji. To przede wszystkim w decyzjach zawiera się to co mamy na myśli mówiąc o kontroli.

Kontrolowanie lub utrata kontroli sprowadzają się zatem do tego, czy możemy podejmować świadome decyzje oparte na możliwie najszerszym obrazie sytuacji oraz wiedzy o konsekwencjach możliwych wyborów.

Korzystanie z usług profesjonalnej firmy brokerskiej zapewni Tobie:

 • pełny przegląd ofert rynkowych bez marketingowych haseł,
 • porównanie istotnych dla Twojej firmy warunków ubezpieczenia,
 • informacje o tym kiedy i na jakich warunkach otrzymasz odszkodowanie zanim podpiszesz polisę,
 • rekomendację wskazującą najbardziej korzystną propozycję dla Twojej firmy.

Gwarancją tego, że broker będzie działał w najlepiej pojętym interesie Twojej firmy jest jego odpowiedzialność ustawowa za złożoną rekomendację oraz wszystkie czynności związane z zawarciem umów ubezpieczenia.

W CERTUM tą gwarancję wzmacniamy w Abonamentowym Serwisie Brokerskim poprzez zrzeczenie się prowizji od ubezpieczycieli, co eliminuje jakiekolwiek wątpliwości co do faworyzowania jakiegokolwiek z ubezpieczycieli z powodu wysokości tej prowizji.

Mając taką wiedzę, to Ty podejmujesz decyzję o tym co i u jakiego ubezpieczyciela ubezpieczysz. Masz więc pełną kontrolę na sytuacją wynikającą z tego, że dokładnie wiesz co ta decyzja oznacza dla Ciebie i Twojej firmy.

Obawa nr 4: Czy ubezpieczenie od brokera nie będzie dużo droższe, tym bardziej skoro ma być lepsze niż to od agenta czy kupione bezpośrednio u ubezpieczyciela? Czy u agenta nie będzie taniej?

Brokerzy najczęściej negocjują warunki ofert w inny sposób oraz z innymi działami ubezpieczyciela, niż ma to miejsce w przypadku agentów. Multiagencje z kolei bazują głównie na gotowych taryfach i kalkulatorach, które mają ograniczone możliwości modyfikacji oferty. Poza tym brokerzy mają szerszą wiedzę o rynku i dostęp do wszystkich ubezpieczycieli.

To wszystko sprawia, że takie samo ubezpieczenie u brokera będzie najczęściej tańsze niż u innych pośredników (z wyjątkiem pojedynczych polis oraz ubezpieczeń dla klientów indywidualnych).

Współpracując z CERTUM w ramach Abonamentowego Serwisu Brokerskiego będziesz miał pewność, że wynegocjujemy najniższe możliwe ceny, korzystając zarówno z wiedzy i doświadczenia, jak i stosując wszystkie uzgodnione z Tobą modyfikacje w warunkach ubezpieczenia, modyfikacje, których nawet nie zaproponują Ci pośrednicy pracujący wyłącznie na prowizji.


Obawa nr 5: Czy dostanę od brokera wszystkie oferty dostępne na rynku i będę miał pełen wybór? Czy nie lepiej iść do multi-agencji?

Multi-agent jest przedstawicielem tylko tych zakładów ubezpieczeń, z którymi ma podpisane umowy agencyjne i może sprzedawać tylko te ubezpieczenia, których te umowy dotyczą. Co więcej, jest ograniczony przez limity kompetencyjne oraz zakres odbytych szkoleń produktowych.

Sprawia to, że multiagencje są bardzo dobrym partnerem w przypadku poszukiwania ofert standardowych i masowych produktów ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenie domu, samochodu czy NNW.

Jeżeli jednak Twoja firma potrzebuje ubezpieczeń dobranych dokładnie do potrzeb, to wybór polisy z multi-agencji nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Nie będziesz mógł liczyć na profesjonalną ocenę ryzyka, indywidualnie przygotowany program ubezpieczeń, ani na rekomendację, za którą ktoś będzie ponosił odpowiedzialność.

Broker nie tylko może, ale nawet musi oprzeć swoją rekomendację o taką liczbę ofert, która jest w danym przypadku odpowiednia. Co to oznacza dla Ciebie? Dostaniesz porównanie najlepszych ofert na rynku wybranych spośród wszystkich dostępnych propozycji. Brokerzy na tyle często współpracują z ubezpieczycielami, że mają sprawdzoną i aktualną wiedzę na temat tego, którzy ubezpieczyciele dla jakiego klienta mogą mieć konkurencyjne oferty.

Aby zapewnić pełen przegląd rynku w CERTUM mamy zasadę odpytywania o oferty wszystkich ubezpieczycieli, którzy oferują danego rodzaju ubezpieczenia, tak aby nie pominąć żadnej zmiany rynkowej oraz szansy na uzyskanie atrakcyjnej oferty.

Gwarancją dla klienta, na to że broker należycie wywiązuje się z tego obowiązku jest jego ustawowa odpowiedzialność zarówno za zebranie odpowiedniej ilości ofert, jak i sposób ich porównania oraz udzielenie rekomendacji.