W ramach co-brokeringu z Credit Risk Brokers stale współpracujemy z wiodącymi ubezpieczycielami kredytu kupieckiego dostarczając naszym klientom rozwiązania dopasowane do ich potrzeb (wydłużony termin kredytu kupieckiego, wydłużone terminy zgłaszania przeterminowanych należności, zwiększone maksymalne odszkodowanie, niskie lub wysokie szkody bagatelne, wysoki limit automatyczny itp.).

Ubezpieczamy firmy produkcyjne, handlowe i usługowe, sprzedaż krajową i eksportową, także od ryzyk politycznych.

Chcesz poznać warunki ubezpieczenia kredytu kupieckiego
dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami: Kontakt