Serwis brokerski to przejęcie obowiązków i zadań klienta, którego celem jest dostarczenie pełnej obsługi ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeniowych.

Zakres naszych czynności obejmuje:
– ocenę ryzyka
– opracowanie dokumentacji ubezpieczanego mienia, wykazów i zestawień
– przygotowanie i wysłanie do ubezpieczycieli zapytania (slip brokerski)
– zebranie i wynegocjowanie ofert
– przygotowania analizy porównawczej i rekomendacji brokerskiej
– przedstawienie klientów analizy i rekomendacji w dogodnej formie (spotkanie / wideokonferencja / rozmowa telefoniczna)
– zawarcie umów ubezpieczenia zgodnie z decyzją klienta o wyborze ubezpieczyciela oraz wariantu oferty
– bieżąca obsługa umów ubezpieczenia (cesje / aneksy / anulowanie)
– przyjmowanie zgłoszeń i zgłaszanie szkód do ubezpieczycieli
– monitorowanie likwidacji szkód
– udział w oględzinach
– koordynowanie i wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji szkodowej
– przygotowywanie reklamacji, pism i interwencji do odpowiednich instytucji
– przeprowadzanie szkoleń dla pracowników klienta

Aby zapewnić należyte poszanowanie interesów naszych klientów w przypakdu serwisu prowizyjnego stosujemy standard #CzystyKurtaż:

-> nie pobieramy od ubezpieczycieli żadnych nadprowizji, premii czy dodatków 
-> informujemy klienta każdorazowow o wysokości prowizji z każdej oferty przed zawarciem umowy ubezpieczenia
-> pracujemy na standardowych wysokościach prowizji
-> wysokość prowizji nie stanowi kryterium rekomednacji oferty