Serwis w wersji prowizyjnej proponujemy klientom w następujących przypadkach:

-> ubezpieczenia jedynie wybranych rodzajów ubezpieczeń
-> gdy ubezpieczyciel nie wyraża zgody na pomniejszenie składki o kurtaż brokerski (prowizję)
-> świadomego wyboru tej wersji serwisu przez klienta

Aby zapewnić należyte poszanowanie interesów naszych klientów w przypakdu serwisu prowizyjnego stosujemy standard #CzystyKurtaż:

-> nie pobieramy od ubezpieczycieli żadnych nadprowizji, premii czy dodatków 
-> informujemy klienta każdorazowow o wysokości prowizji z każdej oferty przed zawarciem umowy ubezpieczenia
-> pracujemy na standardowych wysokościach prowizji
-> wysokość prowizji nie stanowi kryterium rekomednacji oferty


Skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu Twojej firmy produkcyjnej!

Wysyłając tą wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CERTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, jednocześnie mam prawo wglądu do moich danych, żądania ich poprawienia oraz usunięcia. Dane są przetwarzanie zgodnie z Polityką Prywatności.