Ubezpieczenie przerw w działalności (ang. Business Interruption) ma na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami finansowymi szkody rzeczowej (np. w mieniu), która objęta jest ochroną ubezpieczeniową z tzw. polisy bazowej (np. polisy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk, maszyn od awarii czy też sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).

blue and yellow graph on stock market monitor

Ubezpieczenie to bywa też nazywane ubezpieczeniem utraty zysku, z uwagi na to, że jednym ze skutków pokrywanych odszkodowaniem może być utracony zysk przedsiębiorstwa. Szkoda z tego rodzaju ubezpieczenia może jednak obejmować więcej elementów.

W ramach odszkodowania można liczyć na wypłatę za:

-> Koszty stałe niepokryte z powodu obniżenia przychodów (np. wynagrodzenia, składki ZUS, podatek od nieruchomości, czynsze, raty leasingowe, kredytów, koszty stałych usług);

-> Zwiększone koszty działalności ponoszone w celu utrzymania poziomu produkcji/sprzedaży lub minimalizacji jego spadku (np. koszty pracy w godzinach nadliczbowych, uruchomienia dodatkowej zmiany, zlecenia na zewnątrz części lub całości produkcji, dodatkowe koszty transportu i logistyki);

-> Utracony zysk netto przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie przerw w działalności jest szczególnie zalecane dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, które charakteryzują się:

-> koncentracją składników majątku w jednym miejscu
-> występowaniem tzw. wąskich gardeł w procesach produkcyjnych
-> są podatne na zakłócenie łańcucha dostaw

Znacząca cześć programów ubezpieczeniowych wdrażanych u naszych klientów zawiera ubezpieczenie przerw w działalności.

business charts data document

Ubezpieczenie to realizujemy w formie następujących rodzajów polis:

-> Business Interruption (BI)
-> Machinery Loss of Profit (MLoP)
-> Advanced Loss of Profit (ALoP)

Dla mniejszych firm oferujemy ubezpieczenie kosztów stałych, utraconego zysku i/lub zwiększonych kosztów działalności.

W przypadku polis Business Interruption nasze działania nie ograniczają jedynie do wynegocjowania atrakcyjnych warunków ubezpieczenia, ale dotyczą także pomocy w przygotowaniu odpowiednich procedur i rozwiązań, które obniżą ryzyko wstrzymania lub zakłócenia działalności u naszego klienta. Zapewniamy także wsparcie w przypadku wystąpienia szkody, od jej zgłoszenia, aż do pełnej wypłaty odszkodowania.


Skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu Business Interruption dla Twojej firmy!

Wysyłając tą wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CERTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, jednocześnie mam prawo wglądu do moich danych, żądania ich poprawienia oraz usunięcia.