Certum Broker

Rekordowy Dług i Wysokie Odszkodowania: UFG Wypłacił Ponad 100 mln zł w 2022 Roku

Więcej na ten temat na stronie UFG: link do strony

UFG wypłaca odszkodowanie zamiast ubezpieczyciela, gdy:

  • sprawca szkody nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub OC rolników,
  • nie ustalono tożsamości sprawcy szkody.

Warto przy okazji przypomnieć, że pomimo posiadania ważnej polisy OC posiadacza pojazdów, ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania, w przypadku gdy:

  • sprawca jest “pod wpływem” alkoholu lub narkotyków,
  • sprawca nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdu,
  • sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,
  • szkoda została wyrządzona umyślnie,
  • gdy kierowca spowoduje wypadek samochodem pochodzącym z przestępstwa.

W powyższych przypadkach zakład ubezpieczeń może wystąpić z tzw. roszczeniem regresowym i dochodzić zwrotu całości kwoty wypłaconej poszkodowanemu.

Marzena Gorzycka-Szuba
Broker ubezpieczeniowy
Specjalista ds. ubezpieczeń flotowych, transportowych i grupowych
E-mail: m.gorzycka@certumbroker.pl

KONTAKT

Gotowy na bezpieczniejszą
przyszłość Twojej firmy?

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Twoje ubezpieczenie, nasze doświadczenie – razem zbudujemy rozwiązanie idealne dla Ciebie i Twojego biznesu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

WYPEŁNIJ FORMULARZ