Rekordowy Dług i Wysokie Odszkodowania: UFG Wypłacił Ponad 100 mln zł w 2022 Roku

2,3 mln zł wynosi rekordowy dług wobec UFG, a łączna kwota zadłużenia sięga obecnie 340 mln zł.Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podsumował aktualną sytuację dotyczącą regresów, z której wynika m.in że w 2022 roku fundusz wypłacił ponad odszkodowania na kwotę ponad 100 mln zł.

Więcej na ten temat na stronie UFG: link do strony

UFG wypłaca odszkodowanie zamiast ubezpieczyciela, gdy:

  • sprawca szkody nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub OC rolników,
  • nie ustalono tożsamości sprawcy szkody.

Warto przy okazji przypomnieć, że pomimo posiadania ważnej polisy OC posiadacza pojazdów, ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania, w przypadku gdy:

  • sprawca jest “pod wpływem” alkoholu lub narkotyków,
  • sprawca nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdu,
  • sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,
  • szkoda została wyrządzona umyślnie,
  • gdy kierowca spowoduje wypadek samochodem pochodzącym z przestępstwa.

W powyższych przypadkach zakład ubezpieczeń może wystąpić z tzw. roszczeniem regresowym i dochodzić zwrotu całości kwoty wypłaconej poszkodowanemu.

Patrycjusz Rodzyński
Broker ubezpieczeniowy
E-mail: p.rodzynski@certumbroker.pl


Chcesz mieć skuteczne ubezpieczenia?

Zostaw swój numer telefonu i adres mail. Zrobimy wszystko, aby jak najszybciej skontaktować się z Tobą i ustalić, jak możemy Ci pomóc.