Certum Broker

Ryzyko w firmie montażowej i serwisowej: Czy masz je pod kontrolą?

Jakie zagrożenia są często pomijane i niedoceniane w firmach montujących i serwisujących maszyny, urządzenia i linie produkcyjne.

Czy wiesz, że awaria maszyny czy linii produkcyjnej u Twojego klienta może kosztować Cię wiele milionów złotych?

Ryzyko, o którym nie możesz zapomnieć

Wyobraź sobie, że właśnie otrzymałeś telefon od klienta. Maszyna, którą montowałeś, serwisowałeś lub modyfikowałeś u niego kilka tygodni temu, uległa awarii. Produkcja stanęła i klient traci zyski.  Koszty naprawy mogą być ogromne, a do tego dochodzą jeszcze roszczenia odszkodowawcze ze strony klienta.

Taka sytuacja może zrujnować nawet dobrze prosperujący biznes.

Przypadek firmy montażowej

Firma, nazwijmy ją MASZ-BUD, specjalizuje się w montażu maszyn przemysłowych. Pewnego dnia otrzymała zlecenie na montaż ekstrudera do linii produkcyjnej wytwarzającej folię w jednej z dużych fabryk. Wartość kontraktu opiewała na 1 milion złotych. Montaż przebiegał sprawnie i zgodnie z planem, a maszyna została uruchomiona w terminie.

Skutki awarii:

 1. przestój linii produkcyjnej: 100 000 zł za dobę
 2. utrata zysków z powodu braku produkcji: 500 000 zł
 3. dodatkowe koszty naprawy i wymiany osprzętu: 200 000 zł
 4. utrata reputacji firmy MASZ-BUD
 5. negatywny odbiór firmy MASZ-BUD w branży
 6. ryzyko utraty przyszłych zleceń

Kilka tygodni później do firmy MASZ-BUD dotarła niepokojąca wiadomość. Ekstruder uległ awarii podczas procesu produkcyjnego. Uszkodzeniu uległ kluczowy element osprzętu, co spowodowało zatrzymanie całej linii produkcyjnej. Fabryka straciła nie tylko cenny czas produkcji, ale również musiała zapłacić za koszty naprawy i przestoju.

Czy Twoja firma jest przygotowana na podobne sytuacje?

Jakie straty poniosłaby Twoja firma, gdyby maszyna u klienta uległa awarii?
Czy masz odpowiednie ubezpieczenie, aby chronić się przed takimi stratami?
Czy jesteś w stanie pokryć koszty naprawy i odszkodowania z własnych środków?

Rodzaje ryzyka związanego z maszynami

Firmy montujące, serwisujące i modyfikujące maszyny u klienta narażone są na wiele rodzajów ryzyka, m.in.:

 1. Ryzyko błędu ludzkiego. Nawet najlepsi specjaliści popełniają błędy. Błąd podczas montażu, serwisu lub modyfikacji maszyny może doprowadzić do jej awarii, a w konsekwencji do strat finansowych dla klienta.
 2. Ryzyko awarii maszyny. Nawet nowe maszyny mogą ulec awarii. Awaria może być spowodowana wadą fabryczną, wadą montażową, zużyciem elementów lub nieprawidłową eksploatacją.
 3. Ryzyko szkód w mieniu klienta. Awaria maszyny może spowodować szkody w mieniu klienta, np. w budynku, innych maszynach lub produktach.
 4. Ryzyko roszczeń odszkodowawczych. W przypadku awarii maszyny klient może zgłosić roszczenia odszkodowawcze do firmy, która ją montowała, serwisowała lub modyfikowała. Roszczenia regresowe mogą skierować także ubezpieczyciele, którzy wypłacili odszkodowania Twojemu kontrahentowi (np. za szkody w ubezpieczonym mieniu) lub jego pracownikom (za wypadek przy pracy spowodowany awarią).

Negatywny wpływ awarii na Twojego kontrahenta

Awaria maszyny u klienta może mieć negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstwa, dla którego Twoja firma wykonywała montaż, serwis lub modyfikację maszyn. Może to powodować m.in.:

 1. Przestój w produkcji – awaria maszyny może spowodować zatrzymanie produkcji, co wiąże się z utratą zysków i stratami wizerunkowymi.
 2. Dodatkowe koszty – klient musi pokryć koszty naprawy maszyny, a także koszty przestoju w produkcji.
 3. Utrata zaufania klientów – awaria maszyny może obniżyć zaufanie klientów do firmy, co może prowadzić do utraty zleceń.

Korzyści z odpowiedniego ubezpieczenia

Odpowiednie ubezpieczenie może chronić firmy montujące, serwisujące i modyfikujące maszyny u klienta przed stratami finansowymi w przypadku awarii maszyny.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Ubezpieczenie OC chroni firmę przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone klientowi w wyniku awarii maszyny. Ubezpieczenie to powinno obejmować:

 1. Odpowiedzialność za szkody w mieniu będącym przedmiotem wykonanej usługi – ubezpieczenie to chroni firmę przed odpowiedzialnością za uszkodzenie lub zniszczenie maszyny, którą montowała, serwisowała lub modyfikowała.
 2. Odpowiedzialność za straty w mieniu przetwarzanym na maszynie zainstalowanej, zmodyfikowanej lub serwisowanej przez ubezpieczającego (tzw. klauzula maszynowa) – ubezpieczenie to chroni firmę przed odpowiedzialnością za szkody w mieniu klienta, które zostało uszkodzone lub zniszczone podczas pracy maszyny.
 3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców – ubezpieczenie to chroni firmę przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez podwykonawców, np. usług dźwigowych, wynajętych specjalistów IT itp.
 4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych – ubezpieczenie to chroni firmę przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, np. wózków widłowych, podestów samojezdnych, ładowarek itp.

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu (EAR)

Ubezpieczenie EAR chroni firmę przed stratami finansowymi w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia maszyn w trakcie montażu lub modyfikacji. Ubezpieczenie to obejmuje:

 1. Uszkodzenie lub zniszczenia montowanych maszyn i instalacji w tracie prac
 2. Uszkodzenie maszyn w trakcie prób i testów
 3. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia otaczającego należącego do kontrahenta, które zostało uszkodzone lub zniszczone w trakcie montażu, lub modyfikacji maszyny.
 4. Uszkodzenie maszyn i instalacji w tracie prowadzonych napraw gwarancyjnych

Podsumowanie

Awaria maszyny u klienta to nie tylko problem techniczny, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla Twojego biznesu. Straty finansowe mogą być ogromne i sięgać wielu milionów złotych, a utrata reputacji i zaufania klientów może być nieodwracalna. 

Odpowiednie ubezpieczenie to jeden z dostępnych i skutecznych sposobów na zabezpieczenie się przed tymi stratami. Ubezpieczenie OC chroni przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone klientowi, a ubezpieczenie EAR chroni przed stratami finansowymi w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia maszyn.

Pamiętaj, że wybór odpowiedniego ubezpieczenia to kluczowa decyzja dla bezpieczeństwa Twojej firmy i warto powierzyć ten temat specjalistom z naszej firmy brokerskiej.

Patrycjusz Rodzyński
Broker ubezpieczeniowy
Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i finansowych
E-mail: p.rodzynski@certumbroker.pl

LinkedIn

KONTAKT

Gotowy na bezpieczniejszą
przyszłość Twojej firmy?

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Twoje ubezpieczenie, nasze doświadczenie – razem zbudujemy rozwiązanie idealne dla Ciebie i Twojego biznesu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

WYPEŁNIJ FORMULARZ