Karty IPID

Rozwiń wybrany zakład ubezpieczeń z poniżej listy i pobierz Kartę Informacyjną o interesującym Cię produkcie ubezpieczeniowym

AGRO Ubezpieczenia TUW
Allianz Polska TUiR S.A.
Allianz Życie
Aviva TUO S.A.

Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenia finansowe:

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia transportowe

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym (CARGO)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym krajowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym międzynarodowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora
Aviva TUnŻ S.A.
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
Balcia Insurance SE (RESO)
Chubb Europe

Ubezpieczenia mienia

 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenia finansowe:

 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek szkody w mieniu (Business Interruption)
 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek uszkodzenia/awarii maszyn (Machinery Loss of Profit)

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia techniczne

 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 • Ubezpieczenie CYBER
 • Ubezpieczenie maszyn i zaplecza placu budowy (CPM)
 • Ubezpieczenie ryzyk budowy (CAR)
 • Ubezpieczenie ryzyk montażu (EAR)

Ubezpieczenia transportowe

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym (CARGO)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (CARGO) 
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym krajowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym międzynarodowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Ubezpieczenia osobowe

 • Ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia
Coface (Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur S.A.)
Colonnade Europe

Ubezpieczenia mienia

 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenia finansowe:

 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek szkody w mieniu (Business Interruption)
 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek uszkodzenia/awarii maszyn (Machinery Loss of Profit)

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia transportowe

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym (CARGO)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (CARGO) 
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym krajowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym międzynarodowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Ubezpieczenia osobowe

Compensa TU S.A.
Compensa TUnŻ S.A.
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Grupowe ubezpieczenie zdrowotne
Credendo

Ubezpieczenia finansowe:

 • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
Ergo Hestia STU S.A.

Ubezpieczenia komunikacyjne

 

Ubezpieczenia mienia

 

Ubezpieczenia finansowe:

 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek szkody w mieniu (Business Interruption)
 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek uszkodzenia/awarii maszyn (Machinery Loss of Profit)
 • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

 

Ubezpieczenia pakietowe

 • Ubezpieczenie pakietowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 

Ubezpieczenia techniczne

 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 • Ubezpieczenie CYBER
 • Ubezpieczenie maszyn i zaplecza placu budowy (CPM)
 • Ubezpieczenie ryzyk budowy (CAR)
 • Ubezpieczenie ryzyk montażu (EAR)

 

Ubezpieczenia transportowe

 

Ubezpieczenia osobowe

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia
ERGO Reiseversicherung AG

Ubezpieczenia osobowe

 • Ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia
Ergo Hestia STUnŻ S.A.
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
Euler Hermes TU S.A. (Allianz Trade)

Ubezpieczenia finansowe:

 • Ubezpieczenie należności "All Cover"
 • Ubezpieczenie należności "Business Cover"
Generali TU S.A.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia mienia

 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie mienia od ognia innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenia finansowe:

 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek szkody w mieniu (Business Interruption)
 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek uszkodzenia/awarii maszyn (Machinery Loss of Profit)

Ubezpieczenia pakietowe

 • Ubezpieczenie pakietowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia techniczne

 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 • Ubezpieczenie CYBER
 • Ubezpieczenie maszyn i zaplecza placu budowy (CPM)
 • Ubezpieczenie ryzyk budowy (CAR)
 • Ubezpieczenie ryzyk montażu (EAR)
 • Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (CAR-EAR)

Ubezpieczenia transportowe

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym (CARGO)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (CARGO) 
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym krajowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym międzynarodowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Ubezpieczenia osobowe

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia
Generali Życie TU S.A.
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
Inter Polska TU S.A.
InterRisk TU S.A.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenia finansowe:

 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek szkody w mieniu (Business Interruption)

Ubezpieczenia pakietowe

 • Ubezpieczenie pakietowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia techniczne

 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 • Ubezpieczenie maszyn budowlanych (CPM)
 • Ubezpieczenie ryzyk budowy (CAR)
 • Ubezpieczenie ryzyk montażu (EAR)

Ubezpieczenia transportowe

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym (CARGO)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym krajowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym międzynarodowym

Ubezpieczenia osobowe

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Ubezpieczenia finansowe:

 • Ubezpieczenie należności krótkoterminowych Europolisa (EP)
 • Ubezpieczenie krótkoterminowych należności – Pakiet
 • Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych – POLISA BEZ GRANIC
 • Gwarantowane przez Skarb Państwa indywidualne ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych lub kosztów produkcji (ryzyko nierynkowe) – Polisa Bezpieczny Kontrakt
 • Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą
Leadenhall
Nationale Nederlanden TUnŻ S.A.
PZU S.A.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia mienia

 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie mienia od ognia innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenia finansowe:

 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek szkody w mieniu (Business Interruption)
 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek uszkodzenia/awarii maszyn (Machinery Loss of Profit)
 • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Ubezpieczenia pakietowe

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia techniczne

 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii
 • Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 • Ubezpieczenie CYBER
 • Ubezpieczenie maszyn i zaplecza placu budowy (CPM)
 • Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)

Ubezpieczenia transportowe

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym (CARGO)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym krajowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym międzynarodowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Ubezpieczenia osobowe

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia
PZU Życie S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów
 • Ubezpieczenie Auto-Casco
 • Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
 • Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenia mienia

 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie mienia od ognia innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenia pakietowe

 • Ubezpieczenie pakietowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

Ubezpieczenia techniczne

 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Ubezpieczenia osobowe

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUZ"

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia pakietowe

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
 • Ubezpieczenie OC biur rachunkowych 

Ubezpieczenia transportowe

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym krajowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym międzynarodowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora
Uniqa TU S.A.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenia finansowe:

 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek szkody w mieniu (Business Interruption)
 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek uszkodzenia/awarii maszyn (Machinery Loss of Profit)
 • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Ubezpieczenia pakietowe

 • Ubezpieczenie pakietowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia techniczne

 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 • Ubezpieczenie maszyn i zaplecza placu budowy (CPM)
 • Ubezpieczenie ryzyk budowy (CAR)
 • Ubezpieczenie ryzyk montażu (EAR)

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia osobowe

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Uniqa TUnŻ S.A.
Warta TUiR S.A.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenia finansowe:

 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek szkody w mieniu (Business Interruption)
 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek uszkodzenia/awarii maszyn (Machinery Loss of Profit)

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia techniczne

 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 • Ubezpieczenie maszyn i zaplecza placu budowy (CPM)
 • Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (CAR-EAR)

Ubezpieczenia transportowe

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym (CARGO)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (CARGO) 
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym krajowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym międzynarodowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Ubezpieczenia osobowe

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia
Warta TUnŻ S.A.
Wiener TU S.A.
Vienna Life S.A.
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
Zdrowie TU S.A.