Tematyka szkolenia:

1. Problemy interpretacyjne w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych
2. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę dla bezpośrednio poszkodowanego (art. 445 k.c.)
3. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę dla pośrednio poszkodowanego najbliższego członka rodziny zmarłego (art. 446 § 4 k.c., 448 k.c. w zw. z 24 k.c.)