Ubezpieczenie OC pojazdy wielofunkcyjnego

Rozszerzenie pojęcia ruchu dla pojazdów wielofunkcyjnych Na stronach Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Gazety Ubezpieczeniowej pojawiła się informacja, iżw dniu 14 stycznia 2022 r. (syg. III CZP 7/22) Sąd Najwyższy wydał uchwałę na korzyść poszkodowanych w zakresie odpowiedzialności z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych(w tym wielofunkcyjnych).  Uchwała jest odpowiedzią na złożony […]

vintage car wrecked grayscale photo

OC komunikacyjne VS reszta świata…

Czytając takie doniesienia, jak to w Gazecie Ubezpieczeniowej: (https://gu.com.pl/…/skarga-nadzwyczajna-rzecznika…/…) nie trudno dojść do wniosku, że obowiązkowe OC posiadacza pojazdów jest jakieś dziwne… Czy w sytuacji, gdy uszkodzony jest pojazd są inne zasady prawa cywilnego niż dla reszty świata? Do takiego wniosku dochodzą często ubezpieczyciele i próbują uprawiać radosną twórczość: Były […]

Szkoda całkowita z ubezpieczenia Auto–Casco (AC): definicje, zakres, likwidacja

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) oraz szereg dobrowolnych (m.in. Auto-Casco, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Assistance, Ochrona Prawna). Należności z tytułu ubezpieczenia NNW, Assistance oraz Ochrona Prawna zostają uruchamiane w momencie zaistnienia potrzeby pomocy (prawnej, informacyjnej, materialnej lub na miejscu wypadku) czy też wypłaty świadczenia z tytułu […]

Czy warto mieć umowę flotową?

Ubezpieczenia pojazdów firmowych można zawierać zasadniczo na dwa sposoby: jednostkowo lub w ramach umowy flotowej. Czym różnią się te sposoby? Zasadniczo różnice w przypadku polis jednostkowych i umowy flotowej są takie, jak różnice pomiędzy zakupem detalicznym i zakupem hurtowym. W przypadku pojedynczych polis kupowanych od jednego lub kilku ubezpieczycieli trudno […]