sign pen business document

Gwarancje vs upadłość kontrahenta

Skutki upadłość zleceniodawcy dla gwarancji ubezpieczeniowych wykonawcy. Czy jest się czego bać? Pośpiech w finansach nie jest zwykle dobrym pomysłem. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy jest nie tyle wskazany, co konieczny. Tak może być w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych, co najlepiej prześledzić na przykładzie. Podpisujesz kontrakt na montaż instalacji wod-kan w […]

young lady using laptop at table in modern workspace

Będzie trudniej o gwarancje ubezpieczeniowe

Jak pisze Puls Biznesu (https://www.pb.pl/trudniej-bedzie-zabezpieczyc-kontrakt…) wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach co raz trudniej będzie uzyskać gwarancje ubezpieczeniowe. Konkurencja na rynku budowlanym zaostrza się i gwarancji z uwagą przyglądają się finansom wykonawców oraz poziomom cen ofertowych. Czy czeka nas trudny rynek dla gwarancji ubezpieczeniowych? Z jednej strony, w […]

Zalety gwarancji ubezpieczeniowych

Firmy usługowe, w tym zwłaszcza budowlane, dość często lwią część swojego zysku z kontraktów są zmuszone zostawić u zleceniodawcy w formie kaucji, która ma stanowić zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu (w trakcie realizacji prac) lub właściwego usunięcia wad i usterek (w okresie udzielonej rękojmii i gwarancji). W polskich warunkach jest to […]