young lady using laptop at table in modern workspace

Będzie trudniej o gwarancje ubezpieczeniowe

Jak pisze Puls Biznesu (https://www.pb.pl/trudniej-bedzie-zabezpieczyc-kontrakt…) wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach co raz trudniej będzie uzyskać gwarancje ubezpieczeniowe. Konkurencja na rynku budowlanym zaostrza się i gwarancji z uwagą przyglądają się finansom wykonawców oraz poziomom cen ofertowych. Czy czeka nas trudny rynek dla gwarancji ubezpieczeniowych? Z jednej strony, w […]

vehicles parked inside elevated parking lot

Upraszczanie likwidacji szkód całkowitych: pierwsza Ergo Hestia, a druga Warta.

Dwóch czołowych ubezpieczycieli na polskim rynku wprowadziło ostatnio istotne uproszczenia dotyczące likwidacji tych szkód, które w praktyce nastręczają sporo problemów, zgłasza klientom indywidualnym. Szkody całkowite wzbudzają sporo negatywnych emocji, przede wszystkich za sprawą wycen pozostałości, które nie jednego klienta ubezpieczyciela przyprawiają o palpitacje. Z jednej strony mamy wrak samochodu, który […]