roll of american dollar banknotes tightened with band

Należności od kontrahentów stanowią zwykle jedno z najważniejszych aktywów przedsiębiorstwa, a z pewnością jest to kluczowy element dla zachowania płynności finansowej. Ryzykiem obciążającym finanse firmy są opóźnienia w płatnościach oraz brak zapłaty (częściowy lub całkowity), który spowodowany jest sytuacją faktyczną lub prawną kontrahenta.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, o ile zostanie odpowiednio przygotowane i dostosowane do specyfiki firmy, może być skutecznym elementem zarówno o charakterze:

prewencyjnym (zapobieganie utraconym należnościom poprzez skuteczną windykację), jak i
kompensacyjnym (wypłata odszkodowania za niezapłacone faktury).

Zagrożenie niewypłacalnością kontrahenta może występować w niemal w każdej firmie, przy czym może nabierać różnej intensywności i skali w zależności od tego w jakiej branży działa przedsiębiorstwo:

gray and red industrial machine

Firmy produkcyjne

Zagrożenie zwykle wynika z długich terminów płatności, co może potęgować sezonowość sprzedaży i idąca za tym kumulacja sprzedaży. Nierzadko dochodzi również do dominacji jednego lub kilku odbiorców, którzy generują większość sprzedaży

selective focus photography cement

Firmy budowlane

Długie terminy płatności i stała niemal praktyka ich przekraczania generują wysokie poziomy zadłużenia, a dodatkowo ryzyko zwiększają sporadyczne lub jednostkowe zlecenia do poszczególnych kontrahentów i występowania wielopoziomowych struktur wśród wykonawców.

red budweiser trailer truck

Firmy transportowe

Zapłaty z dużym opóźnieniem są niestety częstą praktyką, a do tego dochodzą kumulacje należności od firm spedycyjnych czy też wykonywanie usług przewozowych dla wyłącznie jednego zleceniodawcy.

city industry factory warehouse

Firmy handlowe

Terminy płatności są częstym argumentem negocjacyjnym i w handlu są wydłużane do nawet 120 – 180 dni, a do tego dochodzą wysokie limity kredytowe oraz nieraz także sezonowość sprzedaży.

action adult boots boxes

Firmy usługowe

Wykonywanie usług w sektorze B2B oznacza czasem jednorazowe fakturowanie po wykonaniu usługi, a terminy płatności rzadko są krótsze niż 30 dni, co przy niskiej kapitalizacji firm usługowych i ich małej zdolności kredytowej może prowadzić do problemów z płynnością finansową.

Ubezpieczenie należności działa w przypadku faktycznego opóźnienia w zapłacie i już po 45-60 dniach od terminu płatności można uruchomić windykację należności. Jeżeli dłużnik nie spłaci się w ciągu następnych 90-150 dni, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

Największą zaletą polisy kredytu kupieckiego jest jej działanie w sytuacji, gdy dojdzie do upadłości kontrahenta lub innej prawnej niewypłacalności (np. otwarcie postępowania układowego, odmowa wszczęcia postępowania upadłościowego). W takim przypadku nie trzeba czekać nawet 1 dnia z wnioskiem o wypłatę odszkodowania, a ubezpieczyciel płaci za całe otwarte saldo należności tego dłużnika (nawet jeszcze niewymagalne faktury).

Autor: Patrycjusz Rodzyński – broker ubezpieczeniowy

Wyślij mail: p.rodzynski@certumbroker.pl


Zamów bezpłatną konsultację brokerską i dowiedz się więcej na temat ubezpieczeń i jak mogą wesprzeć Twoją firmę oraz jakie korzyści mogą jej przynieść: