Zmiany w ustawie ubezpieczeniowej

Od dnia 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać większość zapisów z przyjętej w roku ubiegłym nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Jedną z głównych zmian jakie zostały wprowadzone jest nowy system wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, wzorowany na regulacjach kapitałowych dla banków z Nowej Umowy Kapitałowej. Opiera się on na 3 filarach: 1- określa wymogi kapitałowe, 2- wymogi jakościowe, 3- obowiązki informacyjne.

Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek zapewnienia ubezpieczonemu informacji o warunkach umowy oraz przekazania ubezpieczonym oraz ich spadkobiercom informacji dotyczących postępowania likwidacyjnego.

Nowelizacja odnosi się także do prowizji pośredników za sprzedaż polis inwestycyjnych. Nowe regulacje stanowią że towarzystwa w odniesieniu do wynagrodzenia powinny kierować się zasadą równomiernego rozłożenia w czasie wydatków z tego tytułu (np. w przypadku umów trwających dłużej niż 5 lat, prowizje powinny być rozłożone na minimum 60 miesięcy).

Akt przewiduje również utrzymanie obligatoryjnej przynależności ubezpieczycieli do PIU.

Patrycjusz Rodzyński
Broker ubezpieczeniowy
E-mail: p.rodzynski@certumbroker.pl

Chcesz mieć skuteczne ubezpieczenia?

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą telefonicznie najpóźniej następnego dnia roboczego i wspólnie ustalimy, jak możemy Ci pomóc.