Czy wiesz ile płacisz swojemu pośrednikowi (brokerowi lub agentowi)?

Nie? 

Większość właścicieli i osób zarządzajacych firmami nie ma o tym żadnej wiedzy.

Czy wiesz, na których ubezpieczeniach i od których ubezpieczycieli pośrednik zarabia najwięcej?

Czy wiesz kto zyska najwięcej w przypadku podwyżki składek np. po dużej szkodzie?

Czy można to zmienić? TAK

Nasz model współpracy #BezProwizji oznacza całkowitą rezygnację z prowizji* od ubezpieczycieli na rzecz ryczałtowego wynagrodzenia (honorarium) płaconego przez klienta. 

Jak bardzo zmienia to reguły gry?

Model prowizyjny (tradycyjny)Model #BezProwizji
Jawność wysokości wynagrodzenia pośrednikaNie ma żadnej gwarancji, w praktyce występuje bardzo rzadkoPEŁNA JAWNOŚĆ
Możliwość negocjacji wynagrodzenia pośrednikaNIETAK
Co wpływa na wysokość wynagrodzenia pośrednika?Rodzaj ubezpieczenia, wybór ubezpieczyciela, wysokość składkiZakres programu ubezpieczeniowego, ilość przedmiotów ubezpieczenia, koszty obsługi programu ubezpieczeniowego
Czy wynagrodzenie pośrednika wzrasta przy wysokiej szkodowości?WZRASTA proporcjonalnieNIE WZRASTA
Czy wynagrodzenie pośrednika wzrasta przy zwiększaniu tylko sum ubezpieczenia?WZRASTA proporcjonalnieNIE WZRASTA
Czy występuje ryzyko konfliktu interesów?WystępujeNIE WYSTĘPUJE

Zamów serwis brokerski dla Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami: Kontakt

*Serwis bezprowizyjny nie dotyczy ubezpieczenia kredytu kupieckiego, grupowego ubezpieczenia na życie oraz gurpowych ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, dla których ubezpieczyciel nie wyraża zgody na obniżenie składki o wysokość prowizji brokerskiej.