Broker Ubezpieczeniowy dla Twojego Biznesu

Serwis Brokerski dla Firm Budowlanych
Serwis Brokerski dla Firm Budowlanych

Zabezpiecz mienie, ciągłość działania oraz kluczowe aktywa Twojego przedsiębiorstwa. Wybierz rozwiązanie oparte o ocenę ryzyka i badanie potrzeb.

Zaufali nam

Co mówią o nas klienci

Właściciel firmy

Możemy zawsze liczyć na doradztwo pracowników CERTUM oraz wsparcie w każdej sprawie ubezpieczeniowej, zarówno dotyczącej obowiązujących polis, jak i szkód oraz dostosowywania ochrony ubezpieczeniowej do zmieniających się okoliczności i warunków prowadzenia firmy. W naszej ocenie współpraca z CERTUM przynosi nam wymierne korzyści i dlatego polecamy współpracę z tym brokerem wszystkim przedsiębiorstwom, a szczególnie tym, które mają trudności z ubezpieczeniem swojego majątku.

Właściciel firmy Producent wyrobów tekstylnych
Wspólnik Zarządzający

W 2013 r. Certum zorganizowało u nas audyt brokerski, dzięki któremu mogliśmy dopasować program ubezpieczeniowy do potrzeb naszego przedsiębiorstwa oraz wdrożyć zalecenia poprawiające bezpieczeństwo. Długoletnia współpraca pokazała nam nie raz, że Certum poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi sprawami. Potwierdza to fakt, że w 2021 roku dzięki Certum udało się uzyskać dla naszej firmy wielomilionowe pełne odszkodowanie za pożar, który wystąpił w jednej z naszych lakierni.

Wspólnik Zarządzający Producent wyrobów stalowych
Prezes Zarządu

Poprzez naszą długoletnią współpracę oraz profesjonalną. Obsługę naszych ubezpieczeń możemy skupić się na tym co dla nas najistotniejsze, bez obaw o wszelkie niedogodności jakie może nieść ze sobą rynek ubezpieczeń. Firma Certum przeprowadziła w naszej firmie audyt w 2019 roku, dzięki któremu uszczelniliśmy zakres ubezpieczeń i usunęliśmy braki w polisie OC i OC projektanta. Dodatkowo firma Certum zabezpieczyła gwarancjami nasz kluczowy kontrakt o wartości 125 mln zł.

Prezes Zarządu Spółka zajmująca się budownictwem drogowo-kolejowym

Najnowsze artykuły

Zapoznaj się z naszymi ostatnimi publikacjami na temat zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń w przedsiębiorstwie

Podlimity w ubezpieczeniu OC

Umowa ubezpieczenia zawiera wiele elementów, które w znaczącej ilości są instrumentami ograniczającymi zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Są wśród nich definicje, wyłączenia, obowiązki, franszyzy i udziały własne oraz podlimity odpowiedzialności. Te ostatnie dość rzadko są regulowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (wyjątkiem są m.in. tzw. ubezpieczenia pakietowe dla firm z sektora MSP oraz ubezpieczenia mieszkań i domów).

Read More

Ubezpieczenia majątkowe nie dla wszystkich przedsiębiorstw

“Ochrona nie dla wszystkich” – pod takim znamiennym tytułem ukazał się kilka lat temu artykuł w “Rzeczpospolitej”, w którym znalazł się opis nieciekawej sytuacji, w jakiej znajduje się spora grupa firm poszukujących ubezpieczenia. Od kilku lat rynek ubezpieczeń majątkowych zmierza w kierunku konserwatywnej selekcji ryzyka. Ubezpieczyciele nie tylko stawiają coraz wyższe wymagania klientom, ale także coraz częściej odmawiają złożenia oferty ubezpieczenia.

Read More