Certum Broker

BLOG CERTUM

Przeczytaj Publikacje Naszych specjalistów w branży produkcyjnej

To miejsce w którym dzielimy się wiedzą i zebranym doświadczeniem. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wpisami.

 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Polski rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego…

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego odgrywa coraz ważniejszą rolę w polskim systemie gospodarczym. Chroni ono firmy przed…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Ubezpieczenie nigdy nie pokrywa kosztów…

Polisy nie działają, ubezpieczyciele robią co mogą żeby nie wypłacać odszkodowań, a ubezpieczenia to jedno…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Wyższe kary za brak OC…

Wraz z początkiem nowego roku oraz wzrostem minimalnej płacy wzrastają opłaty karne za brak ważnego…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Praprzyczyna problemów z ubezpieczeniami firmowymi

Jestem ponad 20 lat w branży i przez ten czas widziałem tysiące polis, ale niewiele…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Podlimity w ubezpieczeniu OC

Umowa ubezpieczenia zawiera wiele elementów, które w znaczącej ilości są instrumentami ograniczającymi zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
OC za produkt: kto i…

Wprowadzenie produktu do obrotu stanowi źródło ryzyka w każdej niemal firmie. Pozornie wydawać by się…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Ubezpieczenia majątkowe nie dla wszystkich…

"Ochrona nie dla wszystkich" – pod takim znamiennym tytułem ukazał się kilka lat temu artykuł w…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Woda i ogień w Instrukcji…

Jak gęstość obciążenia ogniowego wpływa na ubezpieczenie mienia? O co chodzi z tą wodą do…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
2 mln czy 450 tyś.…

Ciepła sobotnia noc w jeden z letnich weekendów nie zapowiadała żadnych problemów. Stało się jednak…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Definicje jako wyłączenia odpowiedzialności w…

Definicje na pierwszy rzut oka nie wydają się niczym groźnym, a nawet mogą być postrzegane…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Dlaczego nie dostaniesz odszkodowania za…

Czego będzie szukał likwidator po dużej szkodzie pożarowej? Co może znaleźć i wykorzystać jako podstawę…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Dlaczego operat szacunkowy może pogrzebać…

Operat szacunkowy przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego wydaje się mieć jakąś szczególną moc. Otwiera na przykład…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Zasada proporcji w ubezpieczeniach –…

Wszystkie doświadczenia ze szkodami, jakie mamy wskazują jasno, że suma ubezpieczenia to jeden z najważniejszych elementów…

Czytaj dalej
 • Łukasz Urbański
 • Comments 0
Bezpieczeństwo pożarowe serwerowni

W obecnych czasach mały odsetek osób ma świadomość, że na profesjonalne zabezpieczenia serwerów składają się…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Bezpieczeństwo w systemie prac zleconych

Zabezpieczenie inwestycji pakietowych (system prac zleconych) Brak generalnego wykonawcy w procesie budowlanym może mieć swoje…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Menadżerowie na większym ryzyku

13 października to dzień, kiedy w życie weszły znowelizowane przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Wraz z zasadą…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Rozszerzenie pojęcia ruchu dla pojazdów…

Na stronach Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Gazety Ubezpieczeniowej pojawiła się informacja, iż w dniu 14 stycznia…

Czytaj dalej
 • Marzena Gorzycka-Szuba
 • Comments 0
Szkoda całkowita z ubezpieczenia Auto–Casco…

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) oraz szereg dobrowolnych (m.in. Auto-Casco,…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Czym jest ryzyko kredytu kupieckiego?

Umowa handlowa lub o świadczenie określonych usług, która zawiera w sobie element kredytowy, obok zagrożeń…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 1
Kiedy grozi kara za brak…

Przepisy dotyczące ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadacza pojazdów są z nami już dłuższy czas i większość…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Dla kogo jest ubezpieczenie zarządu…

Czy polisa D&O to tylko kolejny produkt ubezpieczeniowy, czy też skuteczny instrument finansowy? Jakie są…

Czytaj dalej
 • Marzena Gorzycka-Szuba
 • Comments 0
OC przewoźnika – ubezpieczenie niedoskonałe

Transport to proces, w którym na każdym jego etapie występuje ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Czy warto mieć umowę flotową?

Ubezpieczenia pojazdów firmowych można zawierać zasadniczo na dwa sposoby: jednostkowo lub w ramach umowy flotowej.…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Zbiór dobrych praktyk dla polis…

PIU opublikowała zbiór dobrych praktyk dla ubezpieczenia należności Polska Izba Ubezpieczeń razem z ubezpieczycielami oferującymi…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Dlaczego rośnie ryzyko niewypłacalności?

Rok 2018 w ocenie liderów rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego był rekordowy - niestety pod względem…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Ubezpieczenie cargo dla transportu morskiego…

Transport towarów jest wpisany w istotę każdej firmy produkcyjnej oraz handlowej i najczęściej dotyczy on…

Czytaj dalej
 • Marzena Gorzycka-Szuba
 • Comments 0
Co grozi za brak polisy…

Podstawowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla pojazdu jest obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Niedoubezpieczenie i zasada proporcji

Deklaracja wartości sum ubezpieczenia do ubezpieczeń gospodarczych w szczególności do ubezpieczeń majątkowych m.in. od ognia…

Czytaj dalej
 • Marzena Gorzycka-Szuba
 • Comments 0
Świadczenia z tytułu zawału w…

W ubezpieczeniach grupowych na życie wielokrotnie widnieją świadczenia związane z zawałem serca. Mamy do wyboru:…

Czytaj dalej
 • Patrycjusz Rodzyński
 • Comments 0
Jak działa ubezpieczenie środowiskowe?

21 kwietnia 2004 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły Dyrektywę 2004/35/WE w sprawie zapobiegania i…

Czytaj dalej